Reset 676

 1. 52letý cyklus kataklyzmat
 2. 13. cyklus kataklyzmat
 3. Černá smrt
 4. Justiniánský mor
 5. Datování justiniánského moru
 6. Cypriánovy a Athénské epidemie
 1. Kolaps v pozdní době bronzové
 2. 676letý cyklus resetů
 3. Náhlé změny klimatu
 4. Kolaps v mladší době bronzové
 5. Resety v prehistorii
 6. Souhrn
 7. Pyramida moci
 1. Vládci cizích zemí
 2. Válka tříd
 3. Resety v popkultuře
 4. Apokalypsa 2023
 5. Světová informační válka
 6. Co dělat

Válka tříd

Myslím, že se všichni shodnou na tom, že žijeme v zajímavé době. Svět se v posledních letech rychle mění. Děje se toho tolik, že málokdo chápe, o co jde. Společnost se rozdělila na světonázorové skupiny, které mezi sebou válčí. Frontová linie této války probíhá uvnitř národů, v kruzích přátel a rodin. Úřady záměrně podněcují umělé rozdělení, aby odvedly pozornost od jediného významného společenského rozdělení, kterým je rozdělení na dvě společenské třídy se zcela protichůdnými zájmy - třídu vládnoucích a třídu podřízených. Tedy rozdělení na ty, kteří manipulují, a ty, kteří jsou manipulováni. Vládnoucí moc staví lidi proti sobě pomocí staré a osvědčené metody "rozděl a panuj", aby lidé nebyli schopni rozpoznat svého skutečného nepřítele, kterým jsou vlády, korporace a média. Média hromadného ničení nás denně bombardují lží a strachem. Probíhá psychologická válka, která je součástí dlouhodobé války proti lidstvu. Je to válka, kterou vedou vlády po celém světě proti svým občanům. Není náhodou, že tato masivní dezinformační kampaň probíhá právě před globálním kataklyzmatem. Hlavním cílem těch, kteří jsou u moci, je udržet se v této neklidné době u moci a zavést nový režim, který jim umožní ještě větší kontrolu nad společností. Proto se snaží každému člověku nacpat do hlavy co nejvíce nesmyslů. Chtějí, aby lidé byli v době resetu dezorientovaní a nevěděli, o co ve skutečnosti jde. Neinformovaná a rozdělená veřejnost se nechá snadno vlákat do pasti nového politického systému. Naštěstí nám znalost nadcházejícího resetu dává nový pohled na to, co se nyní děje. Díky němu budeme schopni roztřídit všechen ten informační chaos a porozumět současnému dění.

Měli jste volit demokraty!
Měli jste volit republikány!

Hoax roku 2012

Před rokem 2012 se v médiích hodně mluvilo o konci světa, který údajně předpověděli Mayové. Celý tento humbuk byl založen na chatrných předpokladech, jak jsem již dříve ukázal. Přesto se zpráva o konci světa šířila. Mluvili o něm jak zastánci konspiračních teorií, tak mainstreamová média. V roce 2009 byl dokonce uveden do kin hollywoodský film s názvem "2012 ". Film prorokoval, že svět bude zničen silnými zemětřeseními a výbuchy sopek. Pokud máte trochu času, můžete se na tento film podívat, abyste se na nadcházející reset psychicky připravili. Můžete se na něj podívat v angličtině na jedné z těchto webových stránek: 1, 2, 3, 4.

2012 Trailer

Nyní je jasné, že celý ten humbuk kolem roku 2012 měl za cíl odradit lidi od tématu kataklyzmat a mayského kalendáře. Správně nás varovali před nadcházejícím resetem, ale uvedli pro tuto událost zcela nesprávný rok. Lidé čekali na rok 2012, a když tento rok přišel a nic mimořádného se nestalo, odradila je podobná proroctví. Když nyní znovu uslyší o předpovědi konce světa vyryté na aztéckém slunečním kameni, přestane je toto téma zajímat. Pokud by úřady zamýšlely blížící se reset utajit, musely by provést právě takovou psychologickou operaci. A přesně to také udělaly.

Takových falešných konců světa bylo více. Například v roce 2017 média po celém světě informovala o tom, že brazilský senátor s odvoláním na tajné informace NASA varoval před planetou Nibiru (Planetou X), která se blíží k Zemi a povede k vyhubení lidstva.(ref.) Ukázalo se, že informace o Nibiru byla další podlou lží, ale úřady dosáhly svého cíle. Téma globální katastrofy bylo opět zesměšněno.

21. prosince 2020 došlo ke konjunkci Jupitera se Saturnem. Před tímto dnem se na internetu objevily teorie, že v den konjunkce nastane konec světa nebo se Země přesune do jiné dimenze. Nikdo se neobtěžoval tyto teorie věcně zdůvodnit, ale přesto se na internetu šířily. Cílem této operace bylo zdiskreditovat tvrzení, že konjunkce Jupitera a Saturna může nějakým způsobem vést ke katastrofě. Když teď někdo uslyší o teorii Reset 676, nebude jí věřit. Takto tajné služby provádějí dezinformační operace jménem vlády. Nejprve vymýšlejí nesmyslné konspirační teorie a pak je samy zesměšňují. A rozhodně se při tom dobře baví. Ale, no, kdyby na teorii, že konjunkce může mít co do činění s kataklyzmaty, nebylo nic pravdivého, pak by nebylo třeba ji zesměšňovat.

Dezinformace v nezávislých médiích

Informace poskytované mainstreamovými médii jsou v podstatě samá lež nebo manipulace. Lidé, kteří si to začnou uvědomovat, se obracejí na nezávislá média nebo konspirační teorie v naději, že v nich najdou pravdu. Bohužel, úřady jsou na to připraveny a v nezávislých médiích dlouhodobě velmi aktivně působí. Agenti zaplavují internet falešnými konspiračními teoriemi, aby nám ztížili hledání těch hodnotných.

O původu vládců Země koluje mnoho dezinformací. Některé teorie tvrdí, že jezuitský řád je skupinou, která převzala vládu nad světem. Myslím si, že vládci šíří tyto fámy, aby obvinili svého největšího nepřítele, katolickou církev, z vlastních zločinů. Podle jiných teorií se světovládci dostali k moci díky objevu starověkých znalostí pocházejících z Atlantidy. Existují také teorie, podle nichž vládnou světu tajně již po tisíce let nebo že za nimi stojí nějaká vyšší moc - mimozemšťané, reptiliáni nebo dokonce sám Satan. Myslím, že takové názory se šíří proto, aby konspirační teorie zesměšnily v očích těch, kdo v ně nevěří, a zároveň aby ti, kdo v ně věří, měli pocit bezmoci v boji proti autoritám. Koneckonců jakýkoli boj proti mimozemšťanům nebo proti Satanovi se zdá být odsouzen k neúspěchu. Myslím, že takové teorie jsou vytvořeny proto, aby snížily naši morálku. Globální vládci se řídí základním pravidlem vedení války, které zní: "Zdá se, že jsi slabý, když jsi silný, a silný, když jsi slabý". Jejich hlavní zbraní je manipulace, takže se nás snaží přesvědčit, že mají nějaké paranormální schopnosti. Ve skutečnosti světu vládne malá skupina lidí a nikdo jiný. Můžeme je porazit. Jen musíme začít myslet realisticky a jednat rozumně.

Qanon je velmi nebezpečná dezinformační operace, jak si možná většina z vás již všimla. Donald Trump udělal jen málo pro to, aby porazil deep state, jak nazývá globální vládce. Pouze se tvářil, že proti nim bojuje. V nejdůležitější otázce, kterou je pandemie koronaviru, jednal v souladu se zájmy globálních vládců. Otevřeně hovořil o "zázračných vakcínách" a dělal vše pro to, aby je ve své zemi co nejdříve zavedl. A hlavně, ani Trump, ani Qanon nám o cyklickém resetu nic neřekli, takže nevidím důvod jim věřit. Podle mého názoru by tajemné písmeno Q mohlo odkazovat na osobu na vrcholu pyramidy moci, pro kterou je tato operace prováděna, a to na královnu (queen) Alžbětu II. Účelem této dezinformační operace bylo dát lidem falešnou naději, že pro ně někdo něco udělá, aby je odradil od boje na vlastní pěst. Těm, kteří stále věří Qanonu, doporučuji shlédnout toto krátké video: Honest Government Ad | Q (3m 49s).

Mnozí hledači pravdy se tématu mimozemšťanů věnují s velkým zaujetím. Na internetu je spousta různých teorií o mimozemšťanech. Lidé, kteří věří v mimozemšťany, se opírají o takové důkazy, jako jsou výpovědi vysoce postavených pracovníků armády nebo NASA, kteří "prozradili", že měli kontakt s mimozemšťany. Někteří lidé považují jejich slova za věrohodná, protože předpokládají, že takoví lidé by neměli důvod lhát. Podle mého názoru jsou však zasvěcení lidé, kteří o mimozemšťanech informují, agenty dezinformací a samozřejmě mají zájem lhát. Téma mimozemšťanů slouží k odvádění pozornosti od otázek, které jsou skutečně důležité. Jde o to přivést lidi, kteří hledají pravdu, do světa fantazií, aby odvedli jejich pozornost od pravdy a boje proti systému. Jde o to zaměstnat lidi neproduktivními tématy, aby nebránili vládcům v realizaci jejich nekalých plánů. Oblíbeným tématem dezinformačních agentů jsou mimozemšťané. Umožňuje jim to vymýšlet nesčetné množství různých příběhů, které stejně nikdo není schopen ověřit. Podle mého názoru nejsou všechny konspirační teorie o mimozemšťanech nic jiného než pohádky. Sám jsem se o toto téma zajímal a myslím, že to byla ztráta času. Pokud chcete mou radu, řeknu vám, že nejlepší je se mimozemšťany vůbec nezabývat.

V 60. letech 20. století unikla na veřejnost tzv. "Zpráva ze Železné hory".(ref., ref.) Účelem tohoto tajného dokumentu bylo nastínit různé způsoby zastrašování veřejnosti, aby si nad ní úřady udržely kontrolu. Jedním z několika zvažovaných způsobů byla fingovaná invaze mimozemšťanů na Zemi. V té době vládci tento nápad odložili a místo toho se rozhodli vystrašit nás ekologickou katastrofou - nejprve globálním ochlazením, pak ozónovou dírou, pak vyčerpáním zásob ropy a nyní globálním oteplováním. V současnosti však vidíme, že se vracejí k myšlence strašit nás mimozemšťany. Nedávno Pentagon vydal zprávu o UFO, která obsahovala údajné záběry neidentifikovaných létajících objektů.(ref.) Podle mého názoru jsou tyto záběry falešné. Jsou velmi rozmazané; není problém něco takového vytvořit pomocí počítače. Nejsou to skutečné vesmírné lodě. Pokud nám úřady a média ve všem lžou, proč bychom jim měli věřit, když tvrdí, že přišli mimozemšťané? Je vidět, že prozatím přestali "odhalovat" další informace o UFO, protože lidé už jsou moudřejší a nahrávkám z Pentagonu věřil málokdo. Během resetu, kdy dojde k tolika různým katastrofám, se však k tomuto tématu vrátí a budou se nás snažit přesvědčit, že dochází k invazi mimozemšťanů. Pokud uvěříme, že na Zemi přišli mimozemšťané, vlády se stanou prostředníky mezi mimozemšťany a námi. Právě politici nám budou říkat, jaké kroky od nás mimozemšťané očekávají. Budou nám například říkat, že mimozemšťané po nás požadují, abychom snížili svou životní úroveň a zachránili tak planetu před globálním oteplováním. To je jen další způsob, jak ovládnout naše vědomí a chování. Nenechme se na to nachytat.

Téma mimozemšťanů jde často ruku v ruce se systémem víry New Age. Na základě vlastního pozorování tohoto tématu se domnívám, že ačkoli je téma New Age velmi široké, je založeno na velmi slabém faktickém základě. Zastánci New Age se v podstatě ani neobtěžují poskytnout důkazy pro svá tvrzení. Je to jen víra a nic jiného. Považuji ji za nebezpečnou ideologii, protože činí lidi pasivními. Podle zastánců New Age stačí věřit, že bude dobře a vesmír uspořádá události podle našich myšlenek a problémy se vyřeší samy. Někteří také očekávají, že nás před tyranií přijdou zachránit mimozemšťané. Takové názory šíří dezinformační agenti, aby lidi psychicky odzbrojili. Cílem je, abychom se nedokázali účinně bránit a podnikat jakékoli účinné kroky proti tyranii, ale abychom se ponořili pouze do světa přání a snů. Takoví lidé se stávají pro systém neškodnými.

Vůdci New Age předpovídají brzký přechod lidstva do vyšší dimenze vědomí. Tvrdí, že k tomu dojde po velkém globálním kataklyzmatu. Myslím, že kdyby byli upřímní, řekli by, jak o nadcházejícím kataklyzmatu vědí. Řekli by, kdy přesně k ní dojde a jaký bude mít průběh, aby se na ni lidé mohli připravit. Ale oni to neříkají. Tvrdí, že tyto informace získali od mimozemšťanů. Myslím, že jejich záměrem je využít nadcházejícího resetu k tomu, aby dodali důvěryhodnost existenci mimozemšťanů a víře New Age. Připadá mi, že jde o přípravy na zavedení nového náboženství založeného na víře v mimozemšťany. V tomto novém náboženství budou mimozemšťané považováni za bohy. Zpátečnický kult Saturna má v úmyslu přivést lidstvo na jejich úroveň, tedy na úroveň starověkých polyteistických náboženství. Pravděpodobně tuto víru nezavedou hned pro celé lidstvo, protože tradiční náboženství dělají svou práci stále dobře. Zpočátku budou k New Age přesvědčovat jen tu část společnosti, která v současnosti žádné náboženství nevyznává. Jde o to, aby všichni v něco věřili, protože věřící jsou snáze manipulovatelní než ti, kteří se opírají o důkazy.

Teorie Reset 676 zcela diskredituje jasnovidce. Přestože existuje mnoho předpovědí o konci světa, žádná z nich neuvádí čas a průběh katastrofy, který by byl v souladu s touto teorií. Doporučuji vám, abyste byli s proroctvími jasnovidců velmi opatrní, protože jsou někdy využívána za účelem dezinformace. Je známo, že Baba Vanga byla agentkou KGB. Podvod je založen na tom, že údajní jasnovidci mají přístup k tajným informacím. Vědí dlouho dopředu, co se v budoucnu stane. Vědí například, že dojde k velkým katastrofám, a prozrazují lidem část pravdy, aby si získali jejich důvěru. Zároveň však do příběhu vkládají lži, aby lidi uvedli v omyl, například o průběhu katastrofy, abychom nevěděli, jak se na ni připravit. Podle mého názoru je lepší jasnovidcům nenaslouchat.

Teď, když znám teorii o Resetu 676, jasně vidím, že úřady mají komunitu konspiračních teorií plně pod kontrolou. Podařilo se jim odvést pozornost hledačů pravdy od toho nejdůležitějšího, a tím je blížící se globální kataklyzma. Netvrdím, že většina konspiračních publicistů jsou agenti dezinformací. Naopak si myslím, že jen velmi málo agentů stačí k ovládnutí celé této komunity. Agenti vymýšlejí falešné teorie a zbytek lidí jim naivně věří a předává je dál. Hledači pravdy současnou informační válku žalostně prohrávají. Autority krok za krokem a bez překážek realizují svůj plán na zavedení tyranie a hledači pravdy zjišťují jen to, co autority chtějí, aby zjistili. Nenechte se již déle klamat. Neberte ničí slovo za bernou minci a všechny informace si vždy velmi pečlivě ověřujte.

Podezřelá pandemie

Teorie cyklických obnovení vychází z poznatků o katastrofách, které se odehrály v minulosti. Není v žádném případě závislá na současných událostech. Současné události, a zejména pandemie koronaviru, však potvrzují, že se vlády na něco připravují. Teorie Reset 676 předpokládá, že v roce 2023 by měla vypuknout epidemie. A kupodivu pouhé tři roky před tímto rokem začíná velmi podezřelá pandemie. Pandemie nemoci tak "nebezpečné", že musíte podstoupit speciální test, abyste zjistili, zda jste vůbec nemocní. Proč se takové podivné věci dějí právě teď?

Vlády očekávají příchod nákazy a chtějí se na ni předem připravit. Chtějí provést zkušební provoz před skutečnou pandemií, aby zjistily, jak budou lidé reagovat a do jaké míry se budou bouřit. Chtějí včas zavést a otestovat řešení, která budou během obnovy potřebovat. Během této pandemie zavedli cenzuru na hlavních webových stránkách. Konkrétně jsou mazány informace o vakcínách, grafenu, nebezpečí sítě 5G a aféře Pizzagate. Stejné cenzurní mechanismy budou později použity k tomu, aby před veřejností skryly katastrofy, které se dějí po celém světě. Budou před námi skrývat skutečnost, že mor je cyklickým kataklyzmatem. Budou před námi skrývat skutečnost, že o blížící se katastrofě věděli již dlouho, ale záměrně na ni společnost nepřipravili. A hlavně, tato velmi podezřelá pandemie měla být záminkou, aby miliardy lidí přijaly injekce velmi podezřelého lékařského preparátu.

Podezřelé injekce

Zákon o veřejném zdraví z roku 2016 (WA) - Povolení k dodávání nebo podávání jedu [vakcína proti SARS-CoV-2 (COVID-19) - Australské obranné síly]
https://wa.gov.au/government/authorisation-to-administer-a-poison...

Nejdůležitější oblastí informační války a otázkou, která vzbuzuje největší kontroverze, jsou tzv. vakcíny, což jsou injekce experimentálního léku s utajeným složením a neznámým účinkem. Injekce jsou distribuovány pod marketingovým názvem "vakcína COVID-19", ale australská vláda ve svých dokumentech tento lék výslovně označuje za jed. A vzhledem k tomu, že injekce jsou masově podávány těsně před apokalypsou, je oprávněné je označit také za "znamení šelmy". Budu zde používat neutrální termín "injekce".

Lidé, kteří si injekci aplikovali, hlásí četné nežádoucí účinky. Nejlépe zdokumentované jsou: krevní sraženiny, srdeční infarkty, snížená imunita, rakovina a potraty. Přibližně v jednom z tisíce případů má podání injekce za následek rychlou smrt. Injekce také ničí hematoencefalickou bariéru, která chrání mozek před toxiny z těla. Za několik let to bude mít za následek epidemii všech typů neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Mnohé zprávy navíc naznačují, že lidé, kteří si injekci aplikovali, šíří toxický protein spike na lidi ve svém okolí. Všechny tyto skutečnosti ukazují, že pod rouškou očkovací kampaně bylo lidstvo napadeno biologickou zbraní.

Studie prof. Pabla Campry z univerzity v Almerii prokázala přítomnost grafenu v injekcích.(ref.) Právě tento materiál je pravděpodobně zodpovědný za většinu vedlejších účinků injekce. Grafen není biologická látka, ale spíše technologie. Není přesně známo, jakou funkci v injekcích plní, ale musí být velmi důležitý, protože se rozhodli jej použít bez ohledu na vedlejší účinky. Důvodem, proč injekce ničí hematoencefalickou bariéru, je pravděpodobně záměr umožnit grafenu proniknout do mozku. Je možné, že účelem grafenu je ovládat mysl a chování lidí.

U žen v prvním trimestru těhotenství vede podání injekce přibližně v 80 % případů k úmrtí plodu (starší těhotenství jsou mnohem odolnější).(ref.) Několik měsíců po zahájení podávání injekce byl v mnoha zemích pozorován několikaprocentní pokles počtu narozených dětí.(ref.) Vezmeme-li v úvahu, že do injekcí investuje někdo jako Bill Gates, pak by potraty měly být v podstatě považovány nikoli za vedlejší, ale za zamýšlený účinek. Bill Gates, přestože má tři děti, je přesvědčen, že na světě je příliš mnoho lidí, a jeho cílem je snížit počet obyvatel. To je v jeho rodinné tradici, neboť jeho otec byl členem správní rady organizace Planned Parenthood, největší organizace zabývající se potraty. Vzhledem k tomu by nemělo být překvapením, že injekce tohoto cíle dosahují.

Výzkum Jorgeho Domíngueze-Andrése ukazuje, že injekce přeprogramují imunitní systém.(ref.) V důsledku toho poskytují malou ochranu proti viru SARS-CoV-2 a zároveň snižují imunitu proti jiným typům virů a bakterií. Tuto skutečnost potvrzují každodenní zkušenosti mnoha lidí. Často se lze setkat s názorem, že lidé, kteří se nechali očkovat, častěji trpí nachlazením a chřipkou a hůře se jim nemoc překonává. To potvrzuje i Dr. Robert Malone, který je jedním z vynálezců technologie mRNA používané v injekcích, což z něj činí odborníka v této oblasti. Dr. Malone tvrdí, že injekce ničí imunitní systém a způsobují určitou formu AIDS (syndrom získaného selhání imunity),(ref.) která dostala název VAIDS (vakcínou vyvolaný AIDS).

Začínáte chápat, o co tu jde?! Těsně před vypuknutím moru dávaly vlády po celém světě lidem injekce, které ničí jejich imunitu! V době, kdy je imunitní systém otázkou života a smrti, úřady záměrně a vědomě dávaly lidem injekce, které je oslabí! To je genocida! Až začne epidemie, miliardy lidí kvůli tomuto oslabení imunity zemřou! Bude to skutečná hekatomba! Zkáza, jakou svět ještě nezažil! A jsou to vlády, které jsou za to zodpovědné! Když jsem začal toto téma analyzovat, nečekal jsem, že dojdu k tak strašlivým závěrům...

Placebo pro vyvolené

Mnoho lidí kvůli injekcím zemře, ale nemyslím si, že vládci chtějí všechny zabít. Všimněte si, že v mnoha zemích zavádějí povinné očkování pro státní úředníky, vojáky, policisty, lékaře a zaměstnance firem, tedy pro všechny profesní skupiny, které udržují tento nelidský systém v chodu. Kdyby totiž všichni očkovaní lidé vymřeli, systém by se zhroutil. Myslím, že to vládci nedopustí a nebudou zabíjet lidi, které potřebují.

Vědci, kteří zkoumají přípravky, zjistí, že jednotlivé šarže se liší složením. Také počet nežádoucích účinků po některých šaržích injekce je mnohem větší než po jiných. Zajímavé informace na toto téma prozradila zdravotní sestra ze Slovinska.(ref., ref.) Hlavní sestra, která pracovala v Univerzitním zdravotnickém centru v Lublani a měla na starosti příjem a distribuci vakcín, v rozhořčení rezignovala. Promluvila v médiích a ukázala lahvičky s tekutinami. Na etiketách lahviček byly kódy, každý s číslicí "1", "2" nebo "3" v kódu. Poté vysvětlila význam těchto čísel. Číslo "1" je placebo, fyziologický roztok. Číslo "2" je klasická RNA. Číslo "3" je RNA tyčinka, která obsahuje onkogen spojený s adenovirem, který přispívá ke vzniku rakoviny. V případě těchto lahviček se u lidí, kteří je dostanou, během 3 až 10 let vyvine rakovina měkkých tkání. Zdravotní sestra uvedla, že byla osobně svědkem injekce pro mnoho politiků a potentátů a všichni dostali lahvičku s číslem "1", tj. dostali fyziologický roztok (placebo).

Takže elita dostane placebo a bude mít šanci nákazu přežít. Mezi normálními lidmi jsou i tací, kteří dostanou placebo. Jedinou otázkou je, kteří z nich? Úřady zde mají jedinečnou příležitost provést selekci, tedy vybrat ty, kteří jsou pro systém užiteční. Těžko si dovedu představit, že by této příležitosti nevyužily. Všimněte si, že injekce byly postupně povoleny různým sociálním skupinám. Některé skupiny tedy dostaly injekci z jiné dávky než ostatní lidé. První dávku dostali lékaři a zdravotní sestry. Předpokládám, že to byla dobrá dávka, protože kdyby lékaři dostali velmi škodlivou injekci, nechtěli by ji doporučit svým pacientům.

Úřady mají také možnost individuálně posoudit užitečnost každé osoby a dát jí vybranou injekci. To je velmi jednoduché. Když se osoba přihlásí k podání injekce, nejprve poskytne své osobní údaje, které systém zpracuje a dá jí na výběr z několika termínů, kdy si může injekci podat. Systém jistě ví, která šarže injekce bude vydána na konkrétním místě a v konkrétní den. Myslím, že systém dává lidem, kteří mají přežít, jiný termín pro injekci. Tímto způsobem může systém rozhodnout, kdo dostane placebo a kdo VAIDS a rakovinu. A myslím, že to tak funguje. Vládci by přece nenechali tak důležité rozhodnutí na slepém osudu.

Úřady o nás vědí všechno. Vědí, kde pracujeme a kolik platíme daní. Z naší činnosti na internetu znají naše názory, a to dokonce lépe než my sami. Možná si už dávno vybrali lidi, které potřebují ve svém "statečném novém světě". Předpokládám, že lidé, kteří pracují pro systém, tedy pro stát nebo velké korporace, mají šanci dostat neškodné placebo. Do nešťastné skupiny budou pravděpodobně patřit starší lidé, nezaměstnaní nebo ti, kteří pracují v zaměstnáních, jež budou brzy automatizována (např. řidiči, pokladní, telemarketéři). V novém systému mají být malé a střední podniky nahrazeny korporacemi, takže lze předpokládat, že ani jejich majitelé a zaměstnanci nejsou potřební. Podle mého názoru nemohou žádné mírnější zacházení očekávat ani věřící lidé nebo lidé s konzervativními názory.

Myslím, že je také možné, že někteří lidé budou mít štěstí a dostanou skutečnou vakcínu proti moru. Možná bude obsažena v některé z příštích dávek injekce. V takovém případě by byli zachráněni ti, kteří jsou nejposlušnější a politikům bezmezně důvěřují. Pro úřady by to bylo pravděpodobně nejvýhodnější řešení, ale lze jen spekulovat, zda se pro něj rozhodnou. Možný je i opačný postup - že vláda bude podávat falešné morové vakcíny, aby mohla aplikovat smrtící injekce lidem, kteří je dosud nepodstoupili. Varuji vás před přijetím jakéhokoli lékařského léku, který je vám vnucován vládou.

Vylidňování

Mor je smrtelná a vysoce nakažlivá nemoc. Z minulých epidemií je známo, že neléčený plicní mor a septický mor jsou téměř vždy smrtelné. Z bubonické formy morové nákazy je někdy možné se vyléčit, ale i v těchto případech je úmrtnost velmi vysoká, pohybuje se od desítek až po 80 %. Ale koneckonců už nežijeme ve středověku! Máme dezinfekční prostředky a znalosti, jak se nákaze vyhnout. Dokonce již více než sto let existuje vakcína proti moru! Máme také antibiotika a mor se jimi dá léčit! Při správné a včas zahájené antibiotické léčbě lze snížit úmrtnost na dýmějový mor na méně než 5 % a na plicní mor a septický mor na méně než 20 %. Úřady měly dostatek času, aby nás na mor připravily. Věděly, že se blíží, již mnoho let. A kdyby jen chtěly, mohly nás všechny zachránit.

Vlády bohužel nedělají nic pro to, aby nás připravily nebo zlepšily naši imunitu. Právě naopak! Vše utajují, abychom se nemohli připravit. Zavedly výluky a karantény, přestože dobře vědí, že u lidí bez slunečního světla, bez kontaktu s jinými lidmi a ve stresu imunita klesá. Zdá se, že vlády se snaží, aby počet obětí byl co nejvyšší. Sociální izolaci zavedly nyní, kdy je zbytečná. Výsledkem je, že lidé nebudou ochotni dodržovat pokyny, když je to opravdu potřeba. Nařizují nošení masek, a to i na místech, kde nepřicházíme do styku s jinými lidmi, a dokonce doporučují používat několik masek najednou. Tímto způsobem se snaží vyvolat odpor k maskám a dalším bezpečnostním opatřením, aby je lidé nechtěli používat, když budou potřeba. Kromě toho stáhli vakcínu proti moru (v USA).(ref.) Stále nás straší novými kmeny viru, abychom nepřišli na myšlenku, že příčinou epidemie by mohly být bakterie, protože bakterie lze snadno zničit antibiotiky. A co je nejhorší, těsně před morem dali lidem injekci, která snižuje imunitu! Vlády dělají vše pro to, aby nás, nebo alespoň velkou část z nás, zabily!

Myslím, že vládci si vybrali lidi, které v novém systému potřebují a kteří mají přežít. Z hlediska psychopatů je to dokonalý plán. Navíc je to pravděpodobně zcela legální. Úřady nikoho nezabijí. Zabíjet bude mor. Vládci pouze vybízejí lidi, aby přijímali experimentální léčebné přípravky. Výrobci, stát i lékaři se zřekli odpovědnosti za účinky způsobené těmito léčivými přípravky. Lidé se tohoto lékařského experimentu zúčastnili na vlastní nebezpečí. Úřady mají čisté ruce. Svůj plán provedly dokonale.

Myslím, že v Číně nedojde k vylidňování. Tato země masově staví města. Nevynaložili by tyto obrovské náklady bezdůvodně. Dělají to proto, že vědí, že je čekají velká zemětřesení, která zničí mnoho budov. Tato obydlí budou potřebná pro ty, kteří katastrofu přežijí. V Číně nedojde k vylidňování, protože to nepotřebují. Čína je vzorovým státem globálních vládců, kde jsou lidé již plně pod kontrolou. Čína je "továrnou světa". Průměrný Číňan pracuje 2174 hodin ročně, zatímco průměrný Němec jen 1354 hodin. Čínská pracovní síla navíc stojí mnohem méně. Globální vládci proto chtějí, aby Čína přežila reset bez větších ztrát na životech. V ostatních zemích je situace jiná. Tam také dojde k zemětřesení a budovy se zřítí, ale nové se nestaví, protože není pro koho. Vlády udělaly vše pro to, aby velké procento lidí zemřelo na následky pohromy. Kromě toho je vidět, že Čína hromadí obrovské množství potravin. V současné době má země asi 50 % světových zásob pšenice a dalších obilovin. Čína se připravuje na to, že v době hladomoru nakrmí své obyvatele, ale jiné země tak nečiní. Zbytek světa udržuje zásoby obilí na nejnižší úrovni za několik let.

Udržujte lidstvo pod 500 000 000 v neustálé rovnováze s přírodou.

Na tomto místě stojí za to připomenout záhadné kamenné desky zvané "Georgia Guidestones", které vztyčili zednáři ve státě Georgia (USA). Na deskách je vyryto deset přikázání pro lidstvo pro nový věk. Zvláště kontroverzní je první pravidlo, které zní: " Udržuj lidstvo pod 500 miliony v trvalé rovnováze s přírodou". Zde uvedený počet 500 milionů naznačuje záměr velmi drasticky snížit počet obyvatel. Domnívám se však, že jde o plán pro vzdálenou budoucnost. Nevidím dostatečné důkazy pro tvrzení, že k tak výraznému snížení počtu obyvatel dojde již během tohoto resetu. Nebude to možné ani v případě, že se ukáže, že injekce způsobují masovou neplodnost. Věrohodnější se jeví údaje, které uvádí Stanley Johnson - politik a otec nedávného britského premiéra. Ten nedávno prohlásil, že počet obyvatel jeho země by měl klesnout ze současných 67 milionů na 10-15 milionů, a to nejpozději do roku 2025.(ref.) Nicméně na základě informací o tom, kolik lidí zemřelo při předchozích epidemiích, a s přihlédnutím k tomu, že nyní bude mnoho lidí s oslabenou imunitou, bych mohl být v pokušení provést vlastní odhady úmrtnosti. Rád bych upozornil, že se jedná o odhady založené na velmi nejistých údajích. Podle mého názoru z 6,5 miliardy lidí žijících mimo Čínu zemřou při příští epidemii asi 3 miliardy. A z těch, kteří přežijí, se během několika příštích let u několika set milionů z injekce vyvine rakovina.

Proč nás zabíjejí

Pravděpodobně vás zajímá, proč se vlády rozhodly vyhladit lidstvo. Důvodů může být mnoho, ale je třeba si uvědomit, že k podobným věcem došlo již během předchozího resetu. Vzpomínáte si, co dělali otrokáři během Černé smrti, když Kataklyzma zasáhlo Kypr? Dovolte mi, abych vám připomněl tuto pasáž z knihy Justuse Heckera.

Na ostrově Kypr již vypukla nákaza z Východu, když zemětřesení otřáslo základy ostrova a bylo doprovázeno tak strašlivým hurikánem, že obyvatelé, kteří zabili své mahometánské otroky, aby jimi nebyli sami podrobeni, zděšeně prchali na všechny strany.

Justus Hecker, The Black Death, and The Dancing Mania

Otrokáři je celý život zneužívali. Kvůli přírodní katastrofě se život na ostrově náhle zhroutil. Majitelé věděli, že v těchto podmínkách nebudou schopni udržet otroky pod kontrolou. Stáli před volbou: buď své otroky zabijí, nebo budou riskovat pomstu a sami se nechají zabít. Jistě jim bylo líto, že o otroky přišli, protože měli velkou cenu, ale přesto si zvolili bezpečí.

V dnešní době by nám všem vládci mohli poskytnout skutečné vakcíny a antibiotika. Mohli by všechny zachránit před morem. Je tu však něco, co nemohou ovlivnit - změna klimatu. Resetování vždy vedlo ke klimatickému kolapsu. Silné deště, sucha a mrazy ničily úrodu. Pak přišel mor kobylek. Aby toho nebylo málo, na mor vymíral dobytek. Všechny tyto katastrofy obvykle vyústily v hrozné hladomory po celém světě. Ani pro obyvatelstvo zdecimované morem nebyl dostatek potravin.

Velký hladomor ve 14. století vedl k výraznému nárůstu kriminality, a to i mezi lidmi, kteří obvykle k trestné činnosti neinklinují, protože lidé se uchýlili k jakýmkoli prostředkům, aby uživili sebe a své rodiny. Hladomor také podkopal důvěru ve středověké vlády, protože se jim nepodařilo krizi překonat. Ve společnosti, jejíž poslední možností řešení téměř všech problémů bylo náboženství, se zdálo, že proti základním příčinám hladomoru není účinná žádná modlitba. To podkopalo institucionální autoritu římskokatolické církve a pomohlo položit základy pozdějším hnutím, která se postavila proti papežství a obviňovala z neúspěchu modliteb korupci a doktrinální chyby v církvi.

V minulosti bylo na světě mnohem méně lidí. V dobách hladomoru se mohli vydat do divočiny na lov nebo nasbírat nějaké byliny či žaludy. I tak ale velká část obyvatel umírala hlady. Dnes je lidí tolik, že ani žaludy nestačí. V moderní době by tedy hladomor byl ještě horší. A i když jsou moderní lidé mnohem poslušnější vůči autoritám - bez reptání plní i ty nejhloupější příkazy - myslím, že kdyby jim došlo jídlo, rychle by začali uvažovat rozumně. Pak by ztratili důvěru ve vládu a začali by se bouřit. A taková by byla situace na celém světě. Celý systém by se zhroutil. Mohlo by dojít k revoluci, takže by byla ohrožena vláda oligarchů. A moci se nikdo nevzdá, nikomu a za žádnou cenu. Řešením je snížit počet obyvatel na takovou úroveň, aby nedošlo k hladomoru. A to by mohl být důvod, proč musíme zemřít.

Teď už asi chápete, proč téměř všechny vlády světa, drtivá většina politiků, velké korporace, a dokonce i církev a další náboženské autority - ti všichni podporovali plán falešné pandemie a masové eutanazie. Vládci dostali na výběr: buď se připojíte k plánu depopulace a zůstanete u moci, nebo přijde velký hladomor, mnoho lidí stejně zemře a vy přijdete o moc. Nikdo nechce přijít o moc.

Samozřejmě mohou existovat i jiné důvody vylidňování, například ekologické. Vládci se vůbec netají tím, že podle jejich názoru je na světě příliš mnoho lidí. Princ Philip, manžel královny Alžběty II., jednou řekl: "V případě, že se reinkarnuji, rád bych se vrátil jako smrtící virus, abych něčím přispěl k řešení přelidnění." S rostoucí světovou populací roste i spotřeba neobnovitelných zdrojů. Rozvoj civilizace navíc způsobuje vymírání mnoha živočišných a rostlinných druhů a intenzivní zemědělství postupně degraduje půdu. Mnoho lidí se také domnívá, že lidská činnost způsobí katastrofální globální oteplování. Myslím, že právě ekologické důvody přesvědčily většinu politiků, aby podpořili plán na snížení počtu obyvatel.

Je také možné, že důvody jsou mnohem méně srozumitelné. Lidem, kteří vládnou světu, je většinou přes 80 a často i přes 90 let. Zdědili moc po svých předcích a celý život žili v blahobytu. S nižšími vrstvami mají jen malý nebo žádný soucit, stejně jako má průměrný člověk malý soucit se zvířaty. Myslím, že elita pohrdá prostými lidmi za to, že jsou tak duševně slabí; že se nebouří, když jsou ponižováni autoritami; že nechápou pravidla světa a znovu a znovu naletěli na stejné psychologické triky. Možná se vládci chtějí jen pobavit v posledních chvílích svého života a zabíjejí nás pro zábavu? Je také možné, že se chtějí pomstít za minulá příkoří - za zničení Kartága a Chazarska. Nebo se možná chtějí zavděčit svému bohu Saturnovi a nabídnout mu lidstvo jako oběť. Nám se tyto důvody mohou zdát hloupé, ale oni to berou zcela vážně. Anebo je jejich cílem jednoduše zmocnit se Země pro sebe. V historii národy napadaly jiné národy, přivlastňovaly si jejich půdu a osídlovaly ji. Proč by to teď mělo být jinak? Jak vidíte, důvodů je celá řada, a než se nesmyslně ptát, proč by nás chtěli zabít, je vhodnější se ptát: Proč by to neudělali, když mají skvělou příležitost?

Koruna je zodpovědná za všechny nejkrvavější války posledních několika století, stejně jako za koloniální výboje, obchod s otroky v Americe a četné genocidy. Obětí její bezohledné politiky jsou již stovky milionů. Vládci světa však nikdy nebyli pohnáni k odpovědnosti za žádný ze svých zločinů a nikdy je nepotkal žádný trest. Již mnohokrát ukázali, že masové zabíjení lidí pro ně není problém, takže je samozřejmé, že jsou schopni to udělat znovu.

Velké migrace

Nejsilnější resety vždy vedly k masové migraci lidí. Například při pádu antiky se barbaři stěhovali ze severu na atraktivnější, lépe rozvinutá a vylidněná území Západořímské říše, což nakonec vedlo k jejímu zániku. Mnohé nasvědčuje tomu, že nadcházející reset přinese také masivní migraci. Podle mých velmi spekulativních odhadů vymře v EU, USA a dalších vyspělých zemích Severu asi 60 % obyvatelstva. V ostatních zemích to nebude o mnoho lepší. EU a USA jsou dvě velké ekonomiky, které dohromady vytvářejí téměř 1/3 světového HDP. Na jejich území se nachází mnoho ziskových továren a podniků, dobře rozvinutá infrastruktura a vysoká produktivita práce. Víme, že po černé smrti, kdy vymřelo mnoho lidí, ekonomika zoufale potřebovala pracovníky. Tentokrát tomu nebude jinak. Nemyslím si, že vyspělé země budou čekat několik generací, než se jejich populace vzpamatuje. Vlády budou raději dovážet levnou pracovní sílu z jižních zemí. Občané budou ochotně přijímat imigranty, aby odvrátili hospodářskou krizi. Do EU a USA přijdou stovky milionů přistěhovalců.

Jižní země budou potřebovat sto nebo více let na obnovení svých populací po obnovení, ale nakonec se vrátí na současný počet. Na druhou stranu se demografie severních zemí navždy změní. Současné obyvatelstvo bude nahrazeno přistěhovalci. Původní obyvatelé se v těchto zemích stanou menšinou a už nikdy neobnoví své populace. Jejich země již budou nasyceny obyvatelstvem, takže nebudou mít potenciál k dalšímu růstu. EU a USA jako politické entity přežijí, ale pro národy v nich žijící to bude konečný zánik srovnatelný s pádem Římské říše. Konspirační teorie o blížící se rasové výměně se na internetu objevují již delší dobu, ale teprve nyní začíná být jasné, kdy a jak k ní dojde. Pracovníci z EU a USA, kteří mají vysoké mzdové požadavky, budou nahrazeni levnou pracovní silou z jihu a východu (z Ukrajiny). Mzdy ve vyspělých zemích se výrazně sníží. Imigranti různých ras, hovořící odlišnými jazyky a neznalí života v nových zemích nebudou bojovat za svá práva. Bez odporu přijmou nízkou životní úroveň a nový světový řád. Vládnoucí elita tak získá naprostou kontrolu nad obyvatelstvem největších světových ekonomik. A to je možná hlavní cíl probíhající třídní války a depopulace.

Další kapitola:

Resety v popkultuře