Reset 676

 1. 52letý cyklus kataklyzmat
 2. 13. cyklus kataklyzmat
 3. Černá smrt
 4. Justiniánský mor
 5. Datování justiniánského moru
 6. Cypriánovy a Athénské epidemie
 1. Kolaps v pozdní době bronzové
 2. 676letý cyklus resetů
 3. Náhlé změny klimatu
 4. Kolaps v mladší době bronzové
 5. Resety v prehistorii
 6. Souhrn
 7. Pyramida moci
 1. Vládci cizích zemí
 2. Válka tříd
 3. Resety v popkultuře
 4. Apokalypsa 2023
 5. Světová informační válka
 6. Co dělat

Světová informační válka

Během resetu se kromě přírodních katastrof a moru budeme muset vypořádat také s informační válkou, která slibuje být ještě intenzivnější než ta z doby pandemie koronaviru. Vlády jsou odhodlány použít jakékoli prostředky, aby zabránily lidem zjistit, co se skutečně děje, a ti se tak nemohli účinně bránit. Stát bude cenzurovat všechny informace, které cenzurovat lze. Média budou mlčet o katastrofách, které lze umlčet. A u katastrof, které nelze utajit, budou podceňovat počty obětí a rozsah zkázy. Budou zavádět lidi ohledně skutečných příčin těchto katastrof. Budou vytvářet zástupné problémy, aby odvedli pozornost od katastrof.

Nebude existovat jen jedna verze dezinformace, ale bude jich mnoho. Internet se ukázal být pro úřady skvělým nástrojem manipulace, protože jim umožňuje cílit různé informace na různé skupiny lidí a stavět je proti sobě. V dobách, kdy vládla televize, to bylo mnohem obtížnější. Až začne reset, budou existovat různé verze dezinformací pro lidi, kteří sledují mainstreamová média, a pro příznivce konspiračních teorií. Pro každého mají připravenou takovou verzi, které budou nejraději věřit. Stejně tomu bylo i během pandemie koronaviru. Ti, kdo nevěřili zprávám mainstreamových médií, čelili pasti teorie, že koronavirus unikl z laboratoře biologických zbraní ve Wuhanu. Někdo, kdo věřil viru z laboratoře, se stále bál, že onemocní, možná ještě více. Tento strach je mohl přimět k tomu, aby si nechali píchnout injekci, a tak bylo dosaženo hlavního cíle vládců. Pouze ten, kdo pátral hlouběji, mohl přijít pravdě na kloub a zjistit, že žádný nový virus vůbec neexistuje.

Dezinformace během resetu mají dva hlavní cíle. Zaprvé má zabránit tomu, aby se lidé dozvěděli, že to, co je zabíjí, je morová nemoc. Mají si myslet, že umírají z jiného důvodu. Kdyby se dozvěděli, že jde o morovou nemoc, mohli by se proti ní chránit tím, že by se nákaze vyhnuli nebo by se léčili. A to by mohlo snížit účinnost plánu depopulace. Za druhé, lidé mají věřit, že všechny katastrofy mají různé příčiny. Kdyby zjistili, že jsou všechny vzájemně propojené a mají společnou příčinu, začali by se v tématu vrtat a zjistili by, že reset je cyklický jev. Následně by si uvědomili, že úřady o nadcházející pohromě věděly, ale místo aby nás na ni připravily, rozhodly se nás vyvraždit. To by se lidem nemuselo líbit! Proto pro nás vláda během resetu provede takovou psychologickou operaci, při níž se koronavirová pandemie ukáže být jen chabým úvodem. A lidé samozřejmě rádi všemu uvěří. Zdá se, že neexistuje nic, čemu by nevěřili. Člověku může být jen líto těch, kteří takové neobvyklé události prospí. Lidé jsou v dnešní době tak omámeni propagandou, že si apokalypsy ani nevšimnou!

V mainstreamových i alternativních médiích se nyní objevuje spousta prediktivních programů" souvisejících s nadcházejícím resetem. Cílem tohoto typu dezinformací je připravit lidi na to, aby snadno přijali vládní verzi událostí. My, kteří víme, co se skutečně stane, však můžeme z těchto dezinformací vyčíst jako z otevřené knihy, jaká bude vládní verze během resetu. V této kapitole se pokusím odhadnout plán činnosti vlády na dobu globálního kataklyzmatu. Měli byste však mít na paměti, že prozrazení tohoto plánu může přimět úřady k jeho úpravě. Možná si vzpomínáte, jak to bylo s koronavirem, když se koncem roku 2020 objevily informace, že úřady hodlají přijít s novou variantou koronaviru - COVID-21. V tomto případě se jedná o nový druh koronaviru. V té době většina lidí stále věřila v rychlý konec pandemie a nepřipouštěla si, že by se vůbec nějaká nová varianta objevila. COVID-21 se neobjevil, ale objevila se varianta Delta a po ní několik dalších. Vládci změnili název varianty, ale dosáhli svých cílů, jak plánovali. Myslím si však, že i kdyby tentokrát svůj plán změnili, se znalostmi, které už o resetu a metodách dezinformace máte, budete schopni konspiraci prohlédnout.

Válka NATO vs. Rusko

Válka dává úřadům téměř neomezené možnosti provádět dezinformace a další aktivity, které by v době míru nebyly možné. Proto je snadné předvídat, že před resetem musí vypuknout nějaká velká válka. Nebo alespoň taková, která bude vypadat jako velká. To se naplňuje v podobě války na Ukrajině. Ačkoli někde na světě se vždy válčilo, právě tato válka má potenciál trvat dlouho a přerůst ve válku světovou. A právě světová válka je to, co vládnoucí třída potřebuje, aby zakryla globální kataklyzma. Jednou stranou konfliktu bude NATO a druhou stranou Rusko, pravděpodobně podporované Čínou. Tato válka bude vedena tak, aby zvítězil Východ.

Ukrajinští vojáci s vlajkami NATO a nacismu

Ukrajina je zemí, kde vládnou oligarchové, kterým se podařil mimořádný úspěch. Zplundrovali svůj národ natolik, že jeho životní úroveň klesla na úroveň afrických zemí! Válka na Ukrajině začala v roce 2014, kdy protesty organizované tajnými službami zemí NATO a podporované komandy z těchto zemí donutily legálně dosazeného prezidenta Viktora Janukovyče odstoupit. Doněcká a Luhanská republika odmítly uznat novou nedemokratickou vládu a vyhlásily nezávislost. Od té doby ukrajinská armáda pravidelně střílí na své krajany z Donbasu a zabíjí civilisty, aby je zastrašila. Věří, že terorem přesvědčí povstalce, aby přijali autoritu ukrajinské vlády. Ukrajinští vojáci otevřeně projevují příslušnost k nacistické ideologii. Už jen to by bylo v mnoha zemích trestné. Aby šířili strach a hrůzu, zveřejňují na internetu záběry, na nichž přibíjejí ruské vojáky na kříž (jako Ježíše) a pak oběť zapálí.(ref.) Země NATO tajně podporují ukrajinskou vládu posíláním zbraní a vojenského personálu. Donbaským republikám se zase dostává otevřené podpory ze strany Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin se od počátku 90. let pravidelně účastní zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu a je čestným občanem londýnské City. Přesto se dlouhodobě prezentuje jako protivník globálních vládců a Nového světového řádu. Přiznávám, že se mu to docela dařilo; málem jsem mu na to skočil. Když však nastal rozhodující okamžik pro zavedení plánu NWO, tedy když byla zavedena pandemie koronaviru, Putin si okamžitě oblékl COVID-maniakální obleček, aby lidé měli z viru strach. V tomto rozhodujícím okamžiku Rusko plně podpořilo politiku globálních vládců, zavedlo stejné pandemické represe jako zbytek světa a svým občanům aplikovalo stejné podezřelé injekce. Rusko je nepřítelem lidstva, stejně jako Ukrajina a NATO.

V každé útočné válce se agresor nejprve snaží zničit komunikaci. Rusko to nedělá, i když by mohlo. Ukrajinci jsou v kontaktu, nahrávají videa, nahrávají je na internet a televize stále funguje. Vypadá to, že v této válce vůbec nejde o vojenské cíle, ale o to udělat podívanou. Podle anonymních zdrojů zaměstnává ukrajinská vláda více než 150 zahraničních společností pro styk s veřejností, které jí pomáhají vést informační válku.(ref.)

Důsledkem války je masové vysídlení milionů Ukrajinců. Ti jsou nuceni opustit své domovy a vzdát se práce. Bylo jim řečeno, že válka brzy skončí a že odcházejí jen na čas, ale ve skutečnosti se většina z nich do své vlasti už nikdy nevrátí. Ztráty utrpí také EU a Rusko, které musí vysídlené lidi podporovat. Globální vládci však získávají, protože masové stěhování národů je jedním z cílů na cestě k nastolení Nového světového řádu. Jen jim se tato válka vyplatí. Existuje také teorie, že na ukrajinských územích má být vzkříšena Chazarie a že vylidňování těchto oblastí má uvolnit místo nově příchozím. Válka a sankce ekonomicky oslabují Rusko a EU. Víme, že globální vládci se snaží vyvolat hospodářskou krizi, aby mohli uskutečnit svůj plán Velkého resetu. Globální vládci tedy opět získávají. Válka je také záminkou ke zpřísnění cenzury. V některých zemích jsou pod záminkou boje proti ruským dezinformacím rušeny nezávislé webové stránky. Kvůli válce byl navíc zastaven vývoz obilí z Ukrajiny a Ruska. Jedná se o množství obilí, které by mohlo nasytit 250 milionů lidí. Tyto dodávky pak byly odkloněny do Číny, která potraviny ve velkém hromadí. To je rovněž ku prospěchu globálních vládců. Stačí se podívat, kdo má z této války prospěch, a hned je jasné, kdo je za ni zodpovědný.

Gutle Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda, jednou řekla: "Kdyby moji synové nechtěli války, žádné by nebyly." Citát je sice dvě stě let starý, ale stále aktuální. Stejné oligarchické rodiny, které měly obrovskou moc tehdy, mají ještě větší moc dnes. A kdyby nechtěly válku na Ukrajině, nedošlo by k ní. Nenechme si namluvit, že jde o skutečnou válku NATO proti Rusku. To je to, čemu chtějí, abychom věřili. Ve skutečnosti je to válka, v níž vládnoucí třída zemí NATO spolu s Ruskem bojuje proti třídě poddaných celého světa, tedy proti nám. A i když mezi velmocemi možná probíhá soupeření, je to soupeření pouze o to, která z nich získá větší podíl na moci nad lidstvem. Nenamlouvejte si, že toto soupeření povede k nějakým ústupkům společnosti. V třídním boji všechny velmoci pracují ruku v ruce.

Dezinformace o katastrofách

Ze všech cílů války je nejdůležitější dezinformace. Válka pomáhá zakrýt všechny důsledky globálního kataklyzmatu. Již nyní je vidět, že mainstreamová média programují lidi, aby považovali budoucí nedostatek potravin za důsledek války na Ukrajině. Na druhé straně nezávislá média informují o požárech v potravinářských závodech. Přestože požáry ve stovce továren nemohou vést k rozsáhlému nedostatku potravin, někteří lidé se nechají zmást a uvěří, že hlavní příčinou potravinové krize je spíše spiknutí než přírodní faktory. Úřady se snaží skutečnou příčinu nedostatku před občany utajit, aby nebyli schopni určit, jak dlouho bude nedostatek trvat. Média budou lidem namlouvat, že dodávky potravin se rychle obnoví, a lidé tomu uvěří. To má zabránit tomu, aby si dělali zásoby, protože ty by jim mohly zajistit potravinovou bezpečnost.

Silné geomagnetické bouře způsobí výpadky elektřiny, které se politici snaží předem vysvětlit energetickou krizí. Válka tuto uměle vytvořenou krizi jako příčinu výpadku elektřiny ještě více zdůvěryhodní. Ne všichni lidé však budou ochotni takové výmluvě uvěřit. Proto se již připravuje další verze - kybernetické útoky na elektrárny. Šéf WEF Klaus Schwab nedávno varoval před globálním kybernetickým útokem, který by vedl k úplnému zastavení dodávek elektřiny, dopravy a nemocnic. Podle mého názoru se opět nejedná o nic jiného než o programování mysli. Jde o to, aby lidé přehlédli, že příčinou výpadku elektřiny jsou geomagnetické bouře. Ještě další verzi uvěří stoupenci Qanonu. Pro ně bude výpadek elektřiny deset dní temna, které ohlásil Qanon a které potřebují lidé Donalda Trumpa k zatčení satanistů.

Z kybernetických útoků jsou obviňováni hackeři z Ruska. Rusové zase obviní někoho ze Západu. Skupina Anonymous již podniká kybernetické útoky proti Rusku. Takové akce dokonale slouží globálním vládcům. Kybernetické útoky poskytnou úřadům záminku k posílení cenzury internetu. V dokumentu nazvaném "Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje" z roku 2010 Rockefellerova nadace nastiňuje scénáře řešení globální pandemie. Cíle scénáře "Lock step " byly z velké části realizovány během pandemie koronaviru. Jeho další krok předpokládá následující: "Vedeny protekcionismem a obavami o národní bezpečnost si státy vytvoří vlastní nezávislé, regionálně definované IT sítě, které napodobí čínské firewally. Vlády mají při kontrole internetového provozu různou míru úspěchu, ale tyto snahy přesto rozbíjejí celosvětovou síť."(ref.) Pokud bude tento plán realizován, budou lidé odříznuti od informací z jiných zemí. Nebudou vědět, že po celém světě dochází k zemětřesením a jiným přírodním katastrofám. Média budou lidem tvrdit, že se jedná pouze o lokální katastrofy. Tímto způsobem bude mnohem snazší skrýt rozsah katastrof.

Katastrofy, které nelze utajit, budou vysvětleny vojenskými akcemi. Například když někde dojde k zamoření ovzduší, média řeknou, že jde o útok chemickými zbraněmi. Bez války by něco takového nebylo možné utajit.

Lidé se o pádu malých meteoritů ani nedozvědí, protože média o nich nebudou mluvit nebo je budou líčit jako padající úlomky kosmické rakety či družice. Pády velkých meteoritů však utajit nelze. Média budou tvrdit, že jde o útoky raketovými zbraněmi. A pokud je meteorit opravdu velký, řeknou, že jde o výbuch atomové bomby. Většina lidí jim na to skočí, ale ti inteligentnější si budou klást otázku: Proč tyto "bomby" padají na místech, která nemají žádný strategický význam? Pak začnou pátrat a najdou varování před kometami a meteorickými dešti ve filmech, hudebních klipech a diskrétních prohlášeních politiků. Zjistí to, co už věděli - že se jedná o pády meteoritů, ale stále nebudou znát skutečný důvod, proč tyto meteority padají.

Pokud vůbec uvidíme zemětřesením zničená města v médiích, budou nám představena jako města zasažená kobercovým bombardováním. Většina lidí tomuto vysvětlení uvěří, ale zastánci konspiračních teorií ho nepřijmou. Spokojí se s vysvětlením, že zemětřesení jsou způsobena útoky elektromagnetickou zbraní HAARP. A tsunami budou považovat za důsledek podvodního výbuchu atomové bomby. Jiní se mezitím budou snažit vysvětlit četná zemětřesení vysokou sluneční aktivitou a geomagnetickými bouřemi. A Qanon bude tvrdit, že zemětřesení jsou důsledkem odpálení podzemních základen satanistů Trumpovými lidmi.

Úřady již dlouho vědí, že během resetu dojde k náhlým klimatickým změnám. Proto média již dlouho intenzivně programují lidi jediným vysvětlením tohoto jevu. Anomálie budou samozřejmě líčeny jako důsledek globálního oteplování způsobeného nadměrnou produkcí oxidu uhličitého. V poslední době můžeme pozorovat pokusy přejmenovat globální oteplování na klimatické změny. Cílem je, aby bez ohledu na to, zda dochází k oteplování nebo ochlazování, mohla být vina svalena na lidskou činnost. Takové vysvětlení příčin anomálií poskytne úřadům záminku k zavedení ekologické tyranie, v níž bude každý jednotlivec kontrolován, kolik oxidu uhličitého vyprodukuje. Zastánci konspiračních teorií však globálnímu oteplování neuvěří. Budou věřit, že anomálie počasí jsou způsobeny útokem zbraní HAARP. Takto se dá vysvětlit téměř cokoli.

Radiace

Od začátku války na Ukrajině se v médiích objevuje téma radiace. Vladimir Putin uvedl ruské jaderné síly do stavu zvýšené bojové pohotovosti a ve svých prohlášeních naznačuje, že je použije proti zemím NATO. Média podněcují napětí tím, že dodávají, že Rusko může bombardovat jaderné elektrárny na Ukrajině, což by mělo podobně katastrofální dopad. Některé země již distribuují občanům jodové tablety na ochranu před některými účinky radiace. Téma radiace se v poslední době často objevuje v hudbě a filmech. Objevují se také zvěsti, že Nostradamus a další jasnovidci údajně předpověděli jadernou válku. Před časem se také objevil článek, v němž jistý zednář údajně odhalil tajný plán globálních vládců. Podle něj je plánem na příští roky vyvolání globální jaderné války, v níž má být zabita polovina lidstva. Podobnou budoucnost nastínil i Jacques Attali, poradce francouzských prezidentů, názorově velmi vyhraněný muž, který často přesně předpovídal budoucnost (pravděpodobně je zasvěcen do plánů těch, kteří jsou u moci). Na konci svého nedávného projevu o budoucnosti prohodil zlověstnou větu: "Po válce, v níž zabijeme možná jednu nebo dvě miliardy z devíti miliard, což je obrovské, ale lidstvo to nezničí, budeme milovat něco jako Nový světový řád a globální vládu." A to je vše.(ref.)

Zamysleme se na chvíli. Pokud opravdu chtějí zabít miliardy lidí jadernou válkou, proč to přiznávají? Vždyť nikdy neříkají pravdu. Podle mého názoru nám všechny tyto věci říkají proto, že chtějí, abychom jadernou válku očekávali. Opět se jedná o předvídavé programování. Doufají, že až začne epidemie a lidé budou hromadně umírat, budeme všichni věřit, že umíráme na ozáření! Jsou dokonce připraveni vzít vinu na sebe, aby lidé nezjistili, že je zabíjí mor. Během moru pravděpodobně udělají mediální mystifikaci, že Rusko shodilo jadernou bombu nebo vybombardovalo elektrárnu. Média nám budou tvrdit, že na zem padá radioaktivní prach, a proto lidé onemocní a umírají. Veřejnost si má myslet, že příčinou je radiace!

Radiační popáleniny se projevují menšími či většími červenými skvrnami (jak je znázorněno na obrázku), které si laici mohou splést s příznaky morové nákazy. Někdo, kdo se v nemocech vyzná, nebude mít problém obě nemoci rozlišit. Už jen proto, že morové onemocnění zabíjí mnohem rychleji, během několika dní. Příznaky a průběh nemoci z ozáření závisí na výši obdržené dávky záření, ale i při smrtelných dávkách obvykle nastává smrt až po několika týdnech.(ref.) Kromě toho je charakteristickým příznakem nemoci z ozáření vypadávání vlasů, což není případ morové nemoci. Navzdory těmto rozdílům média programují lidi, aby nemoc z ozáření očekávali. Jak ukázala pandemie koronaviru, většina lidí se nechá médii snadno zhypnotizovat a žádný racionální argument jejich přesvědčení nezmění. Budou slepě věřit médiím a určitě se nechají zmást, že se jedná o nemoc z ozáření. Ani lékaři nebudou lidem říkat pravdu. Během pandemie koronaviru nebyla většina lékařů schopna vidět zjevné důkazy, že pandemie je podvod, a těch několik, kteří to viděli, obvykle raději mlčelo ze strachu, že přijdou o práci. Tentokrát to bude stejné.

Vládci vymysleli skutečně satanský plán. Představení moru jako nemoci z ozáření jim přináší spoustu výhod:
1. Lidé nebudou moci zjistit, že epidemie má přirozenou příčinu. Tím pádem nezjistí, že se jedná o cyklický reset a že na něj byly úřady připraveny.
2. Protože lidé budou přesvědčeni, že trpí nemocí z ozáření, nebudou se ani snažit najít lék, protože na nemoc z ozáření žádný lék neexistuje. Z tohoto důvodu bude vymírat více lidí.
3. Lidé si nebudou vědomi, že mají co do činění s nakažlivou nemocí. Nebudou se proto vyhýbat kontaktu s nemocnými, jak tomu bylo v minulosti. Černá smrt zabila polovinu evropské populace. Druhá polovina přežila, protože v panice utekla z města nebo se zavřela ve svých domovech, a tak se nákaze vyhnula. Nyní se lidé budou bezstarostně starat o nemocné a nakazí se od nich. Úmrtnost bude strašlivě vysoká! Po zohlednění skutečnosti, že tentokrát budou média záměrně klamat lidi o povaze nemoci, odhaduji, že na mor zemřou ne 3, ale 4 miliardy lidí. Takže jen kvůli moru může mimo Čínu dosáhnout depopulace úrovně asi 60 %. K tomu je třeba připočítat blíže neurčený počet obětí hladomoru, injekcí a přírodních katastrof.
4. Politici budou moci strašit celé národy, že oblast, ve které žijí, je zamořena radiací a že musí utéct. Tímto způsobem budou moci přesvědčit miliony lidí, aby opustili svou zemi a přestěhovali se jinam. S celými národy si budou moci dělat, co budou chtít. Tímto způsobem mohou snadno dosáhnout svého cíle, kterým je náhrada obyvatelstva v určitých částech světa. Strach z radiace také umožní úřadům hromadně podávat vystrašenému obyvatelstvu jodové tablety, které mohou obsahovat některé škodlivé látky.
5. Dále, až se za několik let začnou objevovat rakoviny způsobené injekcemi, budou mít úřady připravenou výmluvu, že je to důsledek radiace.

Západní média od začátku války předkládají jednostrannou, protiruskou verzi událostí. Jakékoli názory prezentující ruský pohled jsou nemilosrdně cenzurovány. Jediné, co se z médií můžeme dozvědět o příčinách války, je, že "Putin se zbláznil". Cílem tohoto typu zpravodajství je vyvolat nenávist veřejnosti vůči Putinovi a zároveň vytvořit obětního beránka. Až začnou umírat lidé, bude snadné obvinit Putina, že provedl jaderný útok. Lidé zmámení nenávistí nebudou schopni střízlivě uvažovat a snadno přijmou mediální verzi. Lidé tak nebudou z vylidňování obviňovat vlastní vládu, ale někoho ze zahraničí. Politici uniknou pomstě za to, co způsobili. Lidé budou umírat a proklínat Putina za svržení atomové bomby. A Putin bude bezpečně sedět v Kremlu a bude se jim smát a říkat: "To jsou ale ubožáci! Já jsem žádnou bombu neshodil. Neznáte historii a věříte všemu, co vám říkají média - kvůli své vlastní hlouposti umíráte!". Ale to není to nejhorší, že Putin bude lidi považovat za ubožáky. Nejhorší je, že bude mít pravdu!

Lidé se obecně velmi obávají radiace, kterou může uvolnit jaderná bomba nebo havárie v jaderné elektrárně. Zdá se, že tento strach nevychází ze zdravého rozumu, ale spíše byl vytvořen médii. Vezměme si například katastrofu v ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl v roce 1986. Její následky byly značně zveličovány. Během tří měsíců po katastrofě zemřelo na následky ozáření 31 lidí.(ref.) Tedy vůbec ne tolik, kolik by se mohlo zdát. Kromě toho oblak radioaktivního prachu, který prošel nad Evropou, způsobil dlouhodobý nárůst případů rakoviny, ale šlo o velmi malý nárůst. Odhaduje se, že v průběhu několika následujících desetiletí onemocnělo v důsledku katastrofy rakovinou asi 5 000 lidí v celé Evropě, což představuje nárůst o 0,01 %, který je v rámci statistické chyby. Černobylská zóna je sice uzavřená, lidé v ní nesmějí žít, ale důvody jsou čistě propagandistické. Jde o vytvoření přesvědčení, že radiace je velmi nebezpečná. V této zóně žijí divoká zvířata a jsou v pořádku. Někdo zřejmě chce, aby se lidé radiace báli. A právě tento strach je mnohem nebezpečnější než samotná radiace. Kvůli psychóze, kterou média vytvořila po černobylské katastrofě, a strachu, že se narodí děti s genetickými vadami, podstoupily ženy na celém světě 150 000 potratů. Jak se později ukázalo - zcela zbytečně, protože výskyt vad u dětí se vůbec nezvýšil. Za zmínku také stojí, že po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě nezemřel na následky ozáření ani jeden člověk. Konečný argument pro nízkou škodlivost záření předložil Galen Winsor, uznávaný jaderný fyzik, který se podílel na projektování jaderných elektráren. Na vizitě snědl radioaktivní materiál v dávce, která byla považována za smrtelnou. Podobný experiment prováděl na každé své přednášce po celá léta, aniž by utrpěl jakoukoli újmu na zdraví.(ref.)

Virus

Ne každý bude věřit, že příčinou onemocnění je záření. Ti inteligentnější uznají, že nemoc se šíří z člověka na člověka. Pro ně úřady připravují vyšší úroveň dezinformací. Budou se objevovat teorie, že epidemii způsobuje prehistorický virus, který se vynořil z věčně zmrzlé půdy. Budou tvrdit, že v důsledku globálního oteplování roztál permafrost a nebezpečný virus, který byl od nepaměti zmrzlý, ožil. Právě teď se na internetu objevují články, které lidi na takové dezinformace připravují. V době epidemie budou výrazné anomálie počasí, a to mnoho lidí přesvědčí, že příčinou epidemie je počasí. S vědomím, že nemoc je nakažlivá, se lidé budou vyhýbat kontaktu s nemocnými, čímž sníží riziko nákazy. Tuto skutečnost však již sami zjistili. Přesto nebudou vědět, o jaký druh patogenu se jedná. Budou se snažit léčit virové onemocnění, a to se jim nepodaří. Takto funguje dezinformace - řeknou nám něco, co už víme, aby získali naši důvěru, a přidají k tomu lži, aby nám zabránili účinně jednat.

Zastánci konspiračních teorií nebudou věřit teorii globálního oteplování. Pro ně je připravena teorie, které jsou ochotni uvěřit - že virus pochází z laboratoře biologických zbraní na Ukrajině. Nezávislá média o těchto údajných laboratořích v poslední době hodně píší. Domnívají se, že odhalují spiknutí, a já si myslím, že nevědomky šíří dezinformace. Úřady manipulují s konspiračními teoretiky, jak se jim zlíbí. Až epidemie vypukne, lidé najdou tyto zprávy a budou přesvědčeni, že epidemii způsobil virus z laboratoře. Někteří budou věřit, že byl náhodně vypuštěn v rámci válečných akcí, zatímco jiní si budou myslet, že byl vypuštěn záměrně. Bill Gates svými prohlášeními podporuje teorie o úmyslném vypuštění viru. Nedávno prohlásil, že bychom se měli připravit na další, mnohem smrtelnější pandemii, způsobenou teroristickým útokem s použitím biologických zbraní.(ref.) Bill Gates naznačuje, že půjde o modifikovaný virus neštovic. Až nákaza začne, budou se příznivci konspiračních teorií divit, jak mohl Bill Gates tak dobře vědět, co se stane. Dojdou k závěru, že to byl on, kdo vypustil virus neštovic z laboratoře, aby vylidnil svět. A tak se chytí do pasti. V přesvědčení, že virus pochází z laboratoře, nebudou pátrat po přirozené příčině moru a nebudou schopni zjistit, že se jedná o cyklický reset. V nejhorším případě dojde k vyšetřování laboratoří na Ukrajině, a to jistě ukáže, že žádné laboratoře nejsou a nikdy nebyly. Zamyslete se nad tím: Kdyby takové laboratoře ve skutečnosti existovaly, nikdy bychom se o nich nedozvěděli.

Krátce po Gatesově výroku organizace NTI simulovala celosvětovou pandemii opičích neštovic.(ref., ref.) Fiktivní scénář předpokládal, že nemoc propukne 15. května 2022. Jak se později ukázalo, pouhé dva dny před datem stanoveným ve scénáři přinesla média zprávu o výskytu opičích neštovic ve Španělsku. Příznivci konspiračních teorií si pak připomněli "Událost 201", tedy simulaci koronavirové pandemie provedenou v roce 2019, která se krátce nato ukázala být předzvěstí skutečných událostí. Na základě této analogie dospěli zastánci konspiračních teorií k názoru, že nás brzy ohrozí epidemie opičích neštovic. Podle WHO mohou komplikace opičích neštovic zahrnovat zápal plic, otravu krve, zánět mozku a infekci očí s následnou ztrátou zraku.(ref.) Tyto příznaky se zcela překrývají s příznaky moru! V případě opičích neštovic jsou však vzácné. Protože se však předpokládá, že se jedná o modifikovaný virus, bude možné vysvětlit i častý výskyt těchto příznaků a vysokou úmrtnost.

Nyní je jasné, jaký účel měla "Událost 201". Díky ní byli stoupenci konspiračních teorií oklamáni, že vládci z nějakého důvodu vždy odhalují pravdu o svých dalších krocích. Nyní zírají na lidi jako Bill Gates a Klaus Schwab jako na věštce a snaží se z jejich slov zjistit pravdu. Až vypukne mor, budou si hned myslet, že jde o opičí neštovice, a nebudou ani hledat lék na morovou nemoc. Budou umírat a proklínat Billa Gatese za vypuštění viru. On mezitím bude bezpečně sedět ve svém sídle a smát se: "To jsou ale ubožáci! Já jsem žádný virus nevypustil. Neznáte historii a věříte nesmyslným konspiračním teoriím - kvůli své vlastní hlouposti umíráte!". A bude mít pravdu.

Další hrozby

Mainstreamová média i konspirační teorie věnují v poslední době pozornost zombies. Toto téma se často objevuje v televizi a ve filmech. V minulosti byly filmy o zombie horory. Dnes se můžete setkat s tím, že zombie jsou často zobrazovány komediálním způsobem, jako například v televizním seriálu „The Bite”.(ref.) Veřejnost je tak formována k tomu, aby zombie apokalypsu vnímala jako něco zábavného. Myslím si, že až nákaza začne, úřady možná zveřejní nějaké falešné záběry, na kterých bude vidět, že se někde na světě objevily zombie. Nemyslím si, že skutečně vypustí virus, který lidi promění v zombie. Myslím, že doufají, že když bude tolik lidí umírat na morovou nemoc, někteří hledači pravdy uvěří, že jde o zombie apokalypsu. Zbytek lidí se jim má naopak vysmát, stejně jako se teď bezmyšlenkovitě smějí ploché Zemi. Falešná konspirační teorie o ploché Zemi je zaměřena především na lidi, kteří v ni nevěří a vysmívají se jí. Cílem je vyvolat v lidech nedůvěru ke konspiračním teoriím, aby je nechtěli poslouchat, až budou varovat před morem a jinými nebezpečími.

Během obnovy mohou média přebírat kontroverzní témata a vyvolávat protesty a nepokoje. Zdá se mi, že nepokoje Black Lives Matter, které vypukly v mnoha zemích v roce 2020, mohly být jen zkouškou toho, co připravují na reset. Úřady tak budou chtít přesměrovat hněv veřejnosti na málo důležité otázky, aby zabránily nekontrolovaným protestům, které by mohly ohrozit vládu.

Pokud se válka zintenzivní, může v některých zemích dojít k hromadným odvodům vojáků. Samozřejmě jako obvykle řeknou, že je to jen na týden nebo dva. Ale pobyt se bude neustále prodlužovat. Muži budou zavřeni do kasáren, aby nemohli bránit sebe a své rodiny. Dávejte si na to pozor a v žádném případě nevstupujte do armády!

Další nebezpečí spočívá v tom, že se lidé budou během resetu chovat agresivně. Vzpomeňte si, co dělali během černé smrti. Pronásledovali a vraždili všechny, kteří se nějak odlišovali a které vinili z šíření moru, tedy žebráky, cizince nebo lidi s kožními chorobami (např. lupénkou). Vraždili Židy, přestože to papež důrazně odsoudil. Lidská povaha se od té doby nezměnila. I nyní lidé, kteří se staví proti falešné pandemii, čelí agresi, protože vláda takové nálady podněcuje. A až mor propukne a lidé začnou hromadně umírat, pak začne totální boj. Tentokrát se papež pronásledovaných nezastane. Naopak, (anti)papež František sám zavádí ve Vatikánu hygienickou segregaci a svými výroky rozdmýchává rozdělení. V této situaci stačí, aby úřady označily antisystémovce za viníky nákazy a obvinily je z šíření virů. Nebo řeknou, že antisystémovci podporují Putina. Příznivci Trumpa a Qanonu skutečně vidí Putina jako toho, kdo bojuje proti satanistům. Qanon záměrně navádí lidi k podpoře ruského prezidenta. Brzy se Putin může stát veřejným nepřítelem číslo jedna jako ten, kdo způsobil jadernou světovou válku. Pak budou všichni, kdo ho podporují, považováni společností za horší než nacisté. Veřejnost uvěří, že všechny zločiny proti příznivcům Qanonu jsou ospravedlnitelné. Milgramův experiment dokázal, že mnoho lidí nemá výčitky svědomí, když ubližují druhým, pokud k tomu dostanou příkaz od lidí s vysokou autoritou.(ref.) Když jim autority dají příkaz, začnou vraždit a nebudou mít žádné výčitky svědomí. Přesně k tomu slouží současná kampaň proti "antivakcínám". Jde o to vyzbrojit bombu, která při resetu sama vybuchne. Úřady to mají dobře promyšlené. Postaví společnost proti několika málo lidem, kteří bojují za svobodu pro sebe i ostatní. Politických odpůrců se zbaví cizíma rukama. Těch několik málo, kteří přežijí, bude vyhnáno z měst a budou muset žít někde ve vnitrozemí, jak si to představuje populární článek s názvem "Vítejte v roce 2030...",(ref.) zveřejněném na internetových stránkách Světového ekonomického fóra.

Velkou neznámou je, co se stane s lidmi, kteří si injekci aplikovali. Víme, že injekce obsahují grafen, ale nevíme, k čemu se používá. Je velmi podezřelé, že se podávání injekcí časově shodovalo s hromadnou instalací vysílačů 5G a satelitů Starlink. Témata grafenu a 5G jsou tvrdě cenzurována a lidé, kteří se jimi zabývají, umírají za podezřelých okolností. Musíme počítat s možností, že během resetu budou chtít úřady tyto technologie využít ke kontrole myšlení a chování lidí. Technologie kontroly mysli jsou již velmi pokročilé a umožňují jim na dálku manipulovat s myšlenkami a emocemi (informace o tom najdete zde: link). Síť 5G tento úkol usnadňuje, ale tyto technologie fungují i v sítích 2G a vyšších. Vlády možná budou chtít zahájit útoky vyvolávající v obětech pocit znechucení, aby neměly chuť se bouřit. Může jít také o dezorientaci, která jim zabrání účinně jednat. Může jít také o agresi. V kombinaci s propagandistickou kampaní médií se výbuchy agrese u obětí útoku mohou ukázat jako velmi nebezpečné pro ostatní lidi.

Náhlý úbytek obyvatelstva během černé smrti výrazně ovlivnil ceny zboží a služeb. Ceny bydlení výrazně klesly, zatímco mzdy dělníků a ceny služeb vzrostly. Tentokrát to může být podobné. Bude vysoká inflace, takže úspory se budou rychle zmenšovat. Reset jistě povede ke značné volatilitě na finančních trzích. Teoreticky by podle pravidel ekonomie měly ceny akcií během krize klesat. Pandemie koronaviru však ukázala, že tomu tak být nemusí. Během pandemie začaly centrální banky neomezeně tisknout peníze, což vedlo k inflaci. Tyto peníze proudily na akciový trh, čímž zvyšovaly ceny akcií a zvyšovaly majetek oligarchů. Podívejte se, o kolik se jejich bohatství od začátku pandemie zvýšilo. Deset nejbohatších mužů světa více než zdvojnásobilo svůj majetek ze 700 miliard dolarů na 1,5 bilionu dolarů během prvních dvou let pandemie, která způsobila pokles příjmů 99 % lidstva a uvrhla více než 160 milionů lidí do chudoby.(ref.) Jen Elon Musk se obohatil o zhruba 200 miliard dolarů. Aby měl tolik, musel by průměrný člověk spořit všechny své příjmy několik desítek milionů let, tedy od doby, kdy po Zemi chodili dinosauři. Okradli společnost o obrovské peníze a společnost to nějak nepobuřuje. Oni už vědí, že si s námi mohou dělat, co chtějí. Myslím, že tato velká loupež byla jen předehrou k velkému finančnímu resetu. Úřady volně manipulují s akciovým trhem, takže se nedá předpovědět, zda během resetu dojde k nárůstu nebo poklesu. Udělají to tak, abychom my prodělali a oni vydělali. Úřady použijí jakékoliv prostředky, aby během resetu vydělaly biliony a připravily veřejnost o akcie a peníze. Další biliony vydělají na léčbě rakoviny po injekcích. Mají to dobře naplánované. Lidé, kteří přežijí nákazu, dostanou rakovinu a prodají své domy, aby zaplatili léčbu. Než zemřou, budou zbaveni svého majetku. Banksteři se zmocní všeho cenného a lidem nezůstane nic.

Během obnovy může být vyhlášen stav národní katastrofy, který dá úřadům téměř neomezené pravomoci. Pod rouškou boje proti následkům katastrof budou moci úřady dávkovat nákup potravin a dalšího nezbytného zboží, zakazovat stávky a demonstrace a nařizovat evakuaci obyvatelstva na rozsáhlých územích. Budou také moci zabavovat nemovitosti a převzít kontrolu nad některými soukromými podniky nebo zakázat jejich provoz. Při pohledu na dopady katastrof budou klíčové profesní skupiny, jako je policie, armáda, státní úředníci, a dokonce i politici na nízké úrovni, přesvědčeni, že odebrání občanských práv má za cíl ochránit obyvatelstvo. Tímto způsobem budou moci úřady zavést úplnou totalitu. Samozřejmě jako vždy budou tvrdit, že je to jen dočasně, ale po prvním kataklyzmatu přijdou další, takže kalamitní stav se bude znovu a znovu prodlužovat a bude trvat léta. Jednou odebraná občanská práva a majetek se už nikdy nevrátí.

Spasitelé

Po velké globální genocidě zůstane ve společnosti spousta hněvu na ty, kteří za ni budou vinni. Většina lidí bude vinit Putina, takže s ním bude třeba něco udělat. Možná dopadne jako Hitler, to znamená, že zinscenuje sebevraždu a odjede do Argentiny, kde stráví příjemný zbytek života. Stále však bude existovat velká skupina lidí, kteří budou z vylidňování vinit Billa Gatese a další satanisty. Pro ně bude třeba natočit představení, v němž budou satanisté poraženi. Možná se Donald Trump v roce 2024 vrátí do prezidentského úřadu, aby toto představení řídil. V karetní hře je „trump” (trumf) hrací karta, která přebíjí všechny ostatní karty. To může vyvolat spekulace, že Trump je připravován na toho, kdo nakonec sehraje roli vítěze. V tomto představení budou satanisté poraženi a lidé uvěří, že pachatelé byli potrestáni a byl obnoven právní stát. Možná se k moci dostanou i strany s antisystémovým programem, ale ve skutečnosti za nimi budou stát stále stejní globální vládci - ti, kteří s tímto plánem přišli, tedy britská královská rodina a korporace City of London. Dosáhnou svého cíle - depopulace, zůstanou u moci a stejně jako tomu bylo v případě první a druhé světové války, zůstanou i tentokrát bez trestu.

Předpokládám, že v této podívané budou hrát hlavní roli mimozemšťané. Dojde k falešnému odhalení existence mimozemšťanů. Nemyslím si, že to bude zaměřeno na celou společnost prostřednictvím mainstreamových médií, ale pouze na příznivce konspiračních teorií. Mimozemské bytosti budou vypadat stejně jako lidé, nebo se vůbec neobjeví. Proč se namáhat s efektními kostýmy, vždyť kdo chce věřit, uvěří čemukoli. Mimozemšťané přijdou na pomoc, aby osvobodili Zemi od satanistů. Tato událost se stane zakládajícím mýtem New Age, tedy nového náboženství pro éru Nového světového řádu. Část společnosti tuto víru přijme okamžitě a stoupenci tradičních náboženství budou časem postupně konvertovat k New Age. Doufám, že na to nenaletíte. Mimozemšťané a New Age nyní mohou vzbuzovat nadšení jako něco nového a moderního, ale pro budoucí generace budou jen okovy na mysli, které brání v objevování pravdy. Tisíce let autority manipulovaly společnost vírou v návštěvníky z nebe pod různými jmény a myslím, že je nejvyšší čas přestat jim propadat.

Během každého z posledních tří obnovení křesťané očekávali, že se Ježíš vrátí na Zemi. Pokaždé to skončilo zklamáním. Domnívám se, že taková očekávání se objeví i tentokrát. Ve skutečnosti se již objevují. Například italská mystička Gisella Cardia zvěstuje v příštích letech velká kataklyzmata, jadernou světovou válku a návrat Ježíše Krista.(ref.) Myslím, že kdyby byla upřímná, řekla by, odkud své znalosti o katastrofách skutečně čerpá. Takto to ale vypadá spíše jako dezinformace, jejímž cílem je naprogramovat lidi na falešnou jadernou válku a falešný příchod Ježíše. Takovým lidem se nevyplatí věřit. Ježíš nepřijde. Mohou nám však sehrát divadlo o falešném příchodu spasitele. Nějak chytře to spojí s příchodem mimozemšťanů. V jiných verzích tohoto představení se spasitel může jmenovat Maitréja, Kalkin nebo jakkoli jinak. Každý dostane takovou verzi, které je nejraději věřit. Buďte ostražití a pečlivě si vybírejte, čemu věříte, protože fantazie našich vládců je bezbřehá.

Nový světový řád nemusí nutně vypadat tak, jak je nám představován. Například plán na vytvoření světové vlády může být jen zastrašovací taktikou. Proč by Koruna vytvářela světovou vládu, když už ovládá všechny světové vlády jednotlivě? Je možné, že od této myšlenky ustoupí. Lidé se pak budou naivně radovat, že získali od vládců nějaké ústupky. Ale na oplátku dostanou jiný systém, který bude ještě horší a ještě prohnanější.

Další kapitola:

Co dělat