Reset 676

 1. 52letý cyklus kataklyzmat
 2. 13. cyklus kataklyzmat
 3. Černá smrt
 4. Justiniánský mor
 5. Datování justiniánského moru
 6. Cypriánovy a Athénské epidemie
 1. Kolaps v pozdní době bronzové
 2. 676letý cyklus resetů
 3. Náhlé změny klimatu
 4. Kolaps v mladší době bronzové
 5. Resety v prehistorii
 6. Souhrn
 7. Pyramida moci
 1. Vládci cizích zemí
 2. Válka tříd
 3. Resety v popkultuře
 4. Apokalypsa 2023
 5. Světová informační válka
 6. Co dělat

Co dělat

Než vám poradím, jak se na reset připravit, je dobré si připomenout, jak se s ním lidé snažili vypořádat v minulosti. Napříč historií se lidé snažili různými způsoby předcházet přírodním katastrofám. Například Aztékové přinášeli lidské oběti, aby usmířili bohy. Během jednoho několikadenního obřadu dokázali vyříznout srdce i desítkám tisíc válečných zajatců. Tento způsob odvrácení kataklyzmatu byl sice velmi efektní, ale měl jednu zásadní nevýhodu - nefungoval. Aztékové srdce vyřízli, a katastrofy stejně přišly.

Během černé smrti lidé projevili také velkou kreativitu. Snažili se zahnat mor střelbou z děl, zvoněním na zvony nebo křikem do vzduchu. Alternativou bylo prohánění bučícího dobytka městem.(ref.) A samozřejmě bičování. Po celé Evropě procházela široko daleko procesí flagelantů, kteří si při modlitbě bičovali záda do krve. Lidé upřímně věřili, že Bůh jejich oběť uvidí a epidemii odvolá. Bohužel Bůh se na utrpení lidí díval shora a neudělal nic, aby jim pomohl. Ani tentokrát nám nepomůže.

Doba se mění, ale lidé mají stále spoustu nápadů, jak se vypořádat s problémy. Stoupenci Qanonu věří, že stačí důvěřovat jeho tajemnému plánu a on všechny problémy vyřeší za nás. Jiní věří, že Plejáďané, což jsou mimozemšťané přilétající z budoucnosti, již létají v blízkosti Země se svými velkými vesmírnými loděmi a jen čekají, aby nás těsně před katastrofou chytili a bezpečně odvezli na svou planetu. Jiní stoupenci New Age jsou přesvědčeni, že je nejlepší na katastrofu vůbec nemyslet, aby si udrželi vysoké vibrace svého astrálního těla. Očekávají, že se tím přesunou do jiné dimenze, kde je potíže nepostihnou.

Ať už věříte, že nás před zkázou zachrání Ježíš, Plejáďané nebo třeba Donald Trump, než něčemu uvěříte, dobře si rozmyslete, jestli to dává smysl. Dezinformační agenti záměrně šíří taková přesvědčení na internetu, aby lidi psychicky odzbrojili a zabránili jim udělat cokoli, co by jim v době resetu mohlo skutečně pomoci. Nevěřte těmto nesmyslům! Nenechte se tak snadno zabít!

Příprava na reset

Během obnovy bude nejnebezpečnější v seizmických oblastech. Nelze předpovědět, kde přesně dojde k nejsilnějším zemětřesením, ale pokud žijete v oblasti, kde dochází k silným zemětřesením, možná byste měli zvážit, zda se neodstěhovat. Pobřeží moří jsou navíc ohrožena zaplavením vlnami tsunami. A v místech, kde dochází k největšímu posunu tektonických desek, se mohou ze země uvolňovat jedovaté plyny. Tyto plyny jsou těžší než vzduch, takže se budou hromadit přímo nad zemí. Proto jsou obzvláště nebezpečné oblasti v seismických zónách, které leží v údolích nebo nízko nad hladinou moře (až několik desítek metrů). Pokud ucítíte jedovaté plyny, utíkejte na vyvýšená místa - na kopce nebo vysoké budovy. Pokud žijete v rizikové oblasti, a zejména tam, kde se v historii objevil škodlivý vzduch, je dobré se vybavit plynovou maskou. Mějte také na paměti, že svět během resetu a po něm může být velmi nebezpečným místem. Abyste se mohli bránit, vyplatí se vybavit se jakoukoli zbraní, třeba jen nějakou ostrou, ale čím silnější, tím lepší. To jsou základní věci, které zvýší vaše šance na přežití.

Ochrana před morem

Zdaleka největší hrozbou je epidemie moru. Nejdůležitější je vyhnout se nákaze. Přenos morové nákazy na jiného člověka je možný: kašláním nebo kýcháním, kousnutím hmyzem nebo jinými zvířaty a dotykem nakažené osoby nebo kontaminovaného povrchu. Bakterie se mohou do těla dostat ústy a nosem nebo přes drobné kožní ranky. Během epidemie je nejlepší zůstat doma, omezit vycházky ven na minimum a nikoho nepouštět dovnitř. Lidé, kteří si aplikovali injekci snižující imunitu, se nakazí obzvláště snadno a přenesou infekci na ostatní. Tito lidé by na sebe měli být obzvláště opatrní a ostatní lidé by měli být opatrní při styku s nimi. Domácí zvířata, která se volně pohybují, se s větší pravděpodobností dostanou do kontaktu se zvířaty nakaženými morem, chytí blechy a přinesou si je domů. Nedovolte psům a kočkám, aby se v době moru volně pohybovali. Zabraňte přístupu blech k vašim domácím zvířatům použitím přípravků proti blechám.

Pokud se během epidemie vydáte ven, měli byste přijmout příslušná opatření. Yersinia pestis se snadno ničí slunečním zářením, zahříváním a sušením. Mimo svého hostitele dlouho nepřežívá. Podle WHO bude bakterie při uvolnění do ovzduší nakažlivá maximálně jednu hodinu.(ref.) Podle CDC se mor přenáší velkými dýchacími kapénkami, které nezůstávají dlouho viset ve vzduchu.(ref.) Neexistují žádné důkazy o přenosu moru vzduchem, jako je tomu v případě viru spalniček, takže preventivní opatření pro nemoci přenášené vzduchem nejsou nutná. Přenos moru z člověka na člověka vyžaduje kontakt do vzdálenosti 6 stop (1,8 m) a nejčastěji byl zaznamenán mezi ošetřovateli nakaženého pacienta nebo jinými osobami, které žijí společně. Lidé, kteří mají přímý a blízký kontakt se všemi pacienty s morem, by měli dodržovat standardní preventivní opatření, jako je hygiena rukou. Lidé, kteří jsou v kontaktu s osobou s podezřením na plicní mor nebo s potvrzeným morem, by měli přijmout opatření proti přenosu kapénkami dýchacích cest, například nosit těsně přiléhající jednorázové chirurgické masky. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důkaz o přenosu moru vzdušnou cestou, nejsou při poskytování běžné péče o pacienty s pneumonickým morem nutné obličejové respirátory s filtrem částic, jako jsou respirátory N95.

Vidíme, že vládní agentura CDC doporučuje v případě morové nákazy méně preventivních opatření, než je tomu v případě pandemie lehkého nachlazení COVID-19. Vláda si dala záležet na tom, aby nošení masky vypadalo jako šílenství, ale nepodléhejte tomuto sociálnímu inženýrství. V případě skutečné epidemie je vhodné, aby masky nosili jak nemocní, tak ti, kteří s nimi přijdou do styku. Masky by měly těsně přiléhat k obličeji, aby se zabránilo vniknutí infekčních kapének do nosu. Měli byste však vědět, že na maskách byly nalezeny různé nebezpečné kontaminanty, například morgely, proto je lepší nekupovat masky ze sériové výroby. Kromě toho dávejte pozor, abyste si do domu nepřinesli bakterie na oblečení. Toto jsou doporučení pro moderní morové onemocnění. Tato doporučení mohou, ale nemusí být dostatečná pro morové onemocnění při resetu, které by mohlo být nebezpečnější. Vždy je lepší se chránit příliš mnoho než příliš málo.

Navzdory bezpečnostním opatřením se infekci nelze vždy vyhnout. Pokud onemocníte, lze mor úspěšně léčit antibiotiky. Není jisté, že antibiotika zaberou proti kmeni moru, který se při obnovení vyskytuje, ale šance je dobrá. Získat léky během epidemie však nemusí být snadné. Zásoby nemusí být dostatečné pro všechny. Kromě toho lze očekávat, že vláda bude přístup k lékům ztěžovat. Během pandemie koronaviru jsme mohli vidět, jak zuřivě bojovala a zesměšňovala potenciální léky COVID-19. Mohla to být jen zkouška na to, co budou dělat během morové epidemie.

Aby se zabránilo vysokému riziku úmrtí u pacientů s morem, měla by být antibiotika podána co nejdříve, nejlépe do 24 hodin od výskytu prvních příznaků. Počáteční příznaky onemocnění se objevují 1-7 dní po nákaze a jsou k nerozeznání od příznaků některých jiných respiračních onemocnění. Patří k nim horečka, zimnice, bolest hlavy, slabost a u plicního moru rychle se rozvíjející zápal plic s dušností, bolestí na hrudi, kašlem a někdy krvavým nebo vodnatým sputem. Stojí za to připomenout, jak nástup nemoci popisovali kronikáři.

"Nejdřív je zčistajasna zneklidnila jakási chladná ztuhlost. Cítili mravenčení, jako by je bodaly hroty šípů." - Gabriele de'Mussis (Černá smrt)

"A byli odvedeni následujícím způsobem. Dostali náhlou horečku ... takového mdlého druhu ... že nikdo z těch, kdo se touto nemocí nakazili, nečekal, že na ni zemře." - Prokopius (Justiniánův mor)

"Lidé v dobrém zdravotním stavu byli z ničeho nic napadáni prudkými horečkami v hlavě, zarudnutím a zánětem očí, vnitřní části, jako je hrdlo nebo jazyk, se stávaly krvavými a vydávaly nepřirozený a páchnoucí dech." - Thukydides (Athénský mor)

Jak vidíte, první příznaky se objeví náhle, ale jsou velmi nenápadné. Je důležité je rychle rozpoznat a užít antibiotikum. Profylaktická léčba antibiotiky po dobu 7 dnů chrání osoby, které byly v úzkém kontaktu s infikovanými pacienty. Proti plicnímu moru jsou účinné streptomycin, gentamicin, tetracykliny a chloramfenikol. Podrobné pokyny k typům a dávkám antibiotik používaných při léčbě moru naleznete v tomto článku:

Antimicrobial Treatment and Prophylaxis of Plague - backup

Lidé, kteří onemocní morem a uzdraví se, nebo ti, kteří se řádně chrání, mohou jít ven a starat se o nemocné. Něco tak prostého, jako je podávání vody nemocným, stačí k tomu, aby někteří z nich přežili.

Zásoby

Hladomor ve velkém měřítku je skutečnou hrozbou. Je lepší být připraven a zásobit se potravinami předem. K dlouhodobému skladování se hodí všechny suché obiloviny a luštěniny: pšenice, bílá rýže, kukuřice, fazole, hrách, čočka, cizrna, sója, pohanka, proso atd.; stejně jako jejich zpracované verze, jako jsou těstoviny, vločky (např. ovesné) a kroupy (např. ječmen). Pro dlouhodobé skladování jsou vhodné v podstatě všechny konzervované nebo zavařené potraviny. Z tuků jsou nejodolnější (a také nejzdravější) nasycené tuky, tedy ty, které jsou v pevném stavu: sádlo, kokosový olej a přepuštěné máslo (ghí). Pokud jsou pevně uzavřeny ve sklenici, vydrží několik let. Tekuté oleje, včetně olivového, mají trvanlivost nejméně jeden rok, ale při správném skladování (nejlépe ve skleněné nádobě) vydrží i déle. Totéž platí pro pasty vyrobené z olejnatých semen, jako je arašídové, slunečnicové nebo sezamové máslo. Sušené ovoce je také dlouho poživatelné. Sušené mléko a sušená vejce se nekazí několik let. Udělejte si zásoby těchto druhů potravin, které běžně jíte. Výrobky, jako jsou semena, konzervy a sušené ovoce, mají obvykle datum spotřeby do jednoho roku, ale jsou poživatelné i po této době. Pokud jsou těsně uzavřeny a skladovány za správných podmínek, lze je konzumovat nejméně několik let, i když pak mohou být o něco méně chutné, tužší a o něco méně výživné. Bílý cukr lze rovněž skladovat po dlouhou dobu. Cukr se v podstatě nikdy nekazí, protože je tak nezdravý, že ho nechtějí jíst ani bakterie.

Kolaps počasí související s resetem by mohl nastat již v roce 2023 a způsobit neúrodu a nedostatek potravin. Na další úspěšnou sklizeň si budeme muset s největší pravděpodobností počkat do roku 2026 nebo 2027, takže můžeme očekávat, že období nedostatku bude trvat 2 až 4 roky. Možná bude kratší a možná i delší. Nelze přesně předpovědět, kolik zásob bude potřeba. Je na osobním rozhodnutí každého z vás, jak moc se připravíte. Podle mého názoru je lepší být připraven na nejhorší možný scénář. Myslím, že naprosté minimum je mít zásoby potravin na několik měsíců a dalších nezbytných věcí, jako jsou hygienické potřeby. Až bude ve vašem městě řádit mor, pak se vám asi nebude chtít chodit nakupovat.

Dobrou volbou je vytvořit si zásoby alespoň takového množství potravin, jaké budete potřebovat, i když nebude žádný nedostatek. Existuje mnoho potravin, které lze skladovat několik měsíců. Například mouku lze za vhodných podmínek skladovat 8 měsíců. Spočítejte si, kolik mouky za těchto 8 měsíců spotřebujete, a přesně takové množství nakoupíte. Tímto způsobem vám nevzniknou žádné další náklady a zajistíte si určitou míru bezpečnosti. Stejně postupujte u každého výrobku, který konzumujete. U každého z nich zkontrolujte datum spotřeby a nakupte tolik, kolik ho stejně budete v blízké budoucnosti potřebovat. Spotřebujte ty zásoby, jejichž datum spotřeby se blíží, a kupte si nové, které je nahradí. Tímto způsobem hospodařte po celou dobu krize, abyste si udrželi plné zásoby. Tímto způsobem si lidé, kteří doma hodně vaří, mohou snadno vytvořit zásoby na několik měsíců. Jedná se o úsporný plán, který v podstatě nic nestojí. Jeho slabinou je, že tyto zásoby nemusí stačit v případě skutečného hladomoru.

Můžete se rozhodnout pro bezpečný plán, což znamená skladování potravin po dobu několika let. Většina semen a konzervovaných potravin je při správných podmínkách skladování jedlá několik let. Vytváření takto velkých zásob je však spojeno s určitými obtížemi. Musíte mít dostatek místa, abyste vše mohli uskladnit. A pokud nepřijde hladomor, zásoby vám zůstanou. Budete muset jíst o něco méně čerstvých potravin, protože budou po datu použitelnosti, nebo budete muset najít někoho, kdo vaše zásoby koupí dříve, než toto datum uplyne. Rozhodněte se sami, zda je to vysoká cena za bezpečnost. Podnikavěji smýšlející lidé mohou uvažovat o "podnikatelském" plánu, který spočívá v budování velkých zásob potravin s úmyslem prodat je ostatním. Pokud nastane hladomor, ceny potravin se výrazně zvýší. V tomto případě na sebe berete riziko, ale můžete vydělat spoustu peněz a také pomoci lidem, kteří nebudou připraveni.

Vytvářejte promyšlené a rozumné zásoby. Při sledování vlogů prepperů je snadné propadnout posedlosti hromaděním všeho, co by se mohlo hodit, ale o to tady nejde. Nemusíte mít všechno. Zaměřte se na to nejnutnější, tedy na základní potraviny. Udělejte si zásoby vysoce kalorických potravin (např. obilovin, tuků), protože ty vám pomohou přežít v době hladu. K nedostatku potravin může dojít až za několik let, proto se musíte snažit skladovat potraviny ve správných podmínkách. Skladujte je na chladném, suchém a tmavém místě, abyste prodloužili jejich trvanlivost. Je také dobré je řádně zabalit, nejlépe do vakuového obalu. Chraňte potraviny před plísněmi, škůdci a hlodavci.

Kromě zásob pro případ hladomoru byste měli mít také dostatečné zásoby pro případ výpadku proudu nebo jiných závažných katastrof, které mohou způsobit uzavření obchodů s potravinami a znemožnit nákup. Udělejte si zásoby všeho, co budete při výpadku elektřiny potřebovat. Potřebujete zásoby vody alespoň na deset dní. Dále zásobu potravin na deset dní, k jejichž přípravě není potřeba elektřina. Čerpací stanice mohou být mimo provoz, takže pokud se budete chtít pohybovat, bude nutná zásoba pohonných hmot. V případě výpadku elektřiny nemusí být možné platit kartou, proto je lepší mít u sebe nějakou hotovost. Obzvláště dobře by se měli připravit lidé, kteří žijí v seizmických oblastech a očekávají zemětřesení. Rozsáhlé oblasti budou zničeny najednou, takže žádná pomoc nepřijde. I když se vás kataklyzma osobně nedotkne, přeruší zásobovací řetězce a v obchodech rychle dojdou potraviny. Budete odkázáni pouze sami na sebe a své zásoby. Se shromažďováním zásob neotálejte, protože když úřady uvidí, že lidé hromadí potraviny, mohou zavést omezení nákupu potravin. Pokud to nestihnete včas, budete mít vážný problém.

Budování komunit

Pokud chcete přežít reset, musíte především začít vytvářet komunity. Bude velmi obtížné přežít na vlastní pěst. Začněte tím, že ve svém okolí najdete další uvědomělé lidi, kteří si budou během resetu vzájemně pomáhat. Přejděte na fórum Reset 676 a najděte nebo vytvořte vlákno pro svou lokalitu, abyste se seznámili s dalšími lidmi, kteří se připravují na globální kataklyzma.

Pokud mají lidé, kteří si váží svobody, dlouhodobě přežít, je budování komunit naším nejdůležitějším úkolem. Neorganizovaný dav nemá proti systému šanci. Jediné, čeho se úřady obávají, je, že bychom mohli vybudovat prosperující komunity, protože jen organizovaní lidé mohou něco změnit. Teď si s námi dělají, co chtějí. Lžou nám, ponižují nás, cenzurují nás, okrádají nás, tráví nás a zabíjejí. A nepřestanou to dělat, dokud budeme neorganizovaní. Předpokládáme-li, že ve společnosti jsou nějaká 2 % lidí, kteří si uvědomují situaci a váží si svobody, pak je to 160 milionů lidí na celém světě. To je počet obyvatel srovnatelný s Ruskem a názor Ruska respektují všichni. Pokud budeme dobře organizovaní, pak s námi budou počítat také. Teprve pak se budeme moci postavit úřadům.

Nepotřebujeme mít vlastní území. To není nutné. Ale musíme mít instituce, které sledují naše zájmy, stejně jako oligarchové mají své vlastní instituce - vlády, korporace, nadace atd. pracující v jejich zájmu. Nejdůležitější je mít přístup k pravdivým, a ne zmanipulovaným znalostem. Tyto amatérské služby a videokanály, z nichž čerpáme své znalosti, se nám snaží poskytovat informace ze všech sil, ale prohrávají s profesionálními a dobře financovanými dezinformacemi. Odhalují pouze ta spiknutí, která chtějí odhalit úřady. Až se těchto 160 milionů lidí zorganizuje, budeme schopni vytvářet znalosti sami. Už nebudeme závislí na tom, co říkají vlády a média. Kdyby existovala taková instituce, která vyšetřuje konspirační teorie, mohla nás o nadcházejícím resetu informovat už před lety. Měli bychom mnohem více času na přípravu a mnohem větší šanci na přežití. Opravdu si lidstvo nemůže dovolit najmout pár desítek inteligentních lidí, kteří by jednou provždy oddělili pravdu od dezinformací? Vědci pracující pro systém nám nic hodnotného neřeknou. Když nás historici, geologové a astrofyzici neinformovali o tom nejdůležitějším - o existenci cyklických resetů - kolik dalších věcí před námi tají? To se nedozvíme, dokud sami nezačneme provádět seriózní vědecký výzkum.

Další věcí je medicína. Čím více jsme nemocní, tím více vydělávají. Proto nás léčí tak, aby nás nevyléčili úplně. Během pandemie se zdravotnictví změnilo v sériový vraždící průmysl. Nemocniční léčba vzbuzuje větší strach než samotná nemoc. Ale koneckonců můžeme mít své vlastní normální lékaře. Většinu nemocí lze vyléčit i bez použití léků nebo zdravotnických přístrojů. Stačí jen vědět, jak odstranit příčinu nemoci. 99 % lidí se rodí s těmi správnými geny, aby se dožili 80 let v plném zdraví. Nemoci jsou v přírodě vzácné. Nemusíme být nemocní. Základem zdraví je zdravá strava. Potraviny si ani nemusíme sami vyrábět. Stačí vytvořit instituci, která bude zkoumat složení výrobků dostupných v obchodech a vyhlašovat, které z nich jsou vhodné ke konzumaci a které jsou otrávené (např. glyfosátem). Kromě toho můžeme mít vlastní školy. Pokud tedy raději neposíláte své děti do školy, kde se o nejdůležitějších věcech nic nedozvědí a jsou z nich vychováváni poslušní otroci. Měli bychom se také co nejvíce ozbrojit, a pak nám přestanou vyhrožovat, že nám násilím píchnou lékařský preparát, který sami nazývají jedem. To všechno a ještě mnohem víc můžeme mít. Takové společenství, složené pouze z rozumných a poctivých lidí, by se mohlo velmi rychle rozvinout a zbohatnout. Mohli bychom zbytku společnosti ukázat, že lepší život je možný. A pokud nezaložíme nezávislé komunity, stejně nás ze společnosti vyhodí a budeme muset žít v divočině jako primitivní lidé. To většina z nás nevydrží. Někteří spáchají sebevraždu a jiní se zlomí, vezmou si injekci a podřídí se systému.

Do obnovení zbývá jen velmi málo času, proto nesmíte s přípravami otálet. Čas rozhodne o vašich šancích na přežití. V této situaci nemá smysl soustředit se na odbornou práci a šetření peněz. Vládci nás stejně plánují připravit o úspory prostřednictvím inflace a manipulace s finančními trhy. Čas je nyní příliš cenný na to, abychom jím plýtvali na práci. Pracujte jen tolik, kolik je nutné k přežití, tedy na jídlo a bydlení. V této nejisté době je velmi riskantní dlouhodobě investovat, například do studia na vysoké škole. Nemusí se nikdy vyplatit. Neplýtvejte časem, protože až začne reset, budete litovat každé promarněné chvíle, kterou jste mohli využít k záchraně sebe i ostatních.

Snažte se minimalizovat neproduktivní zábavu, jako je sledování televize, filmů, seriálů nebo sportovních soutěží. Neztrácejte čas vysedáváním na Youtube, Instagramu, Netflixu, Tiktoku nebo Facebooku. Omezte poslech hudby, hraní počítačových her a sledování pornografie. Denně takto lidstvo ztrácí miliardy hodin, které by mohlo využít užitečně. Tyto věci nebyly vytvořeny pro váš vlastní prospěch, ale proto, aby vám ukradly to nejcennější, co máte, a to je váš čas.

Zlomový okamžik v dějinách

Od počátku věků se lidé potýkali s cyklickými změnami, které přinášely vylidňování, kolapsy říší a velké migrace. Nejsilnější obnovy ukončily probíhající epochu a zahájily novou. Například reset, ke kterému došlo před 5,1 tisíci lety, a s ním spojené sucho vedly ke shromažďování lidí v blízkosti řek, vzniku prvních států a vynálezu písma, který zahájil epochu starověku. Jiný reset, ten před 4,2 tisíci lety, vyvolal velké klimatické změny, které vedly k hlubokému kolapsu civilizace a znamenaly začátek současného geologického věku (Meghalayan). Reset před 3,1 tisíci lety ukončil dobu bronzovou a zahájil dobu železnou. Další reset vedl k pádu Římské říše a konci doby antické, po níž následoval středověk. Později černá smrt, která vyhubila velkou část lidstva, přispěla k hluboké krizi a společenským změnám, které po nějaké době přinesly renesanci. Nyní stojíme před dalším resetem, který zcela jistě změní běh dějin. Bude to jeden z nejintenzivnějších resetů, jaký kdy lidstvo zažilo. Současná éra se chýlí ke konci a nic ji nemůže zastavit. Vstupujeme do nové éry, která se bude vyznačovat využíváním moderních technologií, jako je umělá inteligence, robotika, nanotechnologie, biotechnologie a neurotechnologie.

Každá technologie slouží lidem, přesněji řečeno těm, kteří ji ovládají. Pokud by tyto nové technologie byly v rukou veřejnosti, mohly by zajistit všeobecnou prosperitu, jakou svět ještě nezažil. Bohužel jsou tyto technologie pod kontrolou vládnoucí třídy, která s nimi má zcela jiné plány. Chtějí je využít k tomu, aby nad námi získali úplnou nadvládu a vytvořili plně kontrolovanou a zbídačenou společnost. Koruna krok za krokem realizuje svůj staletý plán na ovládnutí světa a zdá se, že nové technologie jí umožní nastolit konečné, věčné otroctví, z něhož se nebudeme moci osvobodit ani my, ani budoucí generace.

Od počátku pandemie koronaviru, která je otevřenou válkou proti lidstvu, byla vládnoucí třída velmi úspěšná. Za prvé se jim podařilo aplikovat smrtící injekce miliardám lidí, což bylo donedávna považováno za nevěrohodnou konspirační teorii. Za druhé, navzdory všem škodám, které páchají, se jim daří udržet si podporu naprosté většiny společnosti. Dokonce ani tak zjevné informace, jako je nárůst celkového počtu úmrtí, nedokážou průměrného člověka přesvědčit, že něco není v pořádku. Podle některých odhadů již na celém světě zemřelo na následky injekcí asi 12 milionů lidí. Mnoho dalších zemřelo na odmítnutí léčby v nemocnicích pod záminkou odepření lůžek pro pacienty s koronavirem. Pokud lidé neviděli nic podezřelého na smrti tuctu milionů lidí, těžko očekávat, že budou rozhořčeni, až budou umírat miliardy. Úřady už vědí, že jim lidé dovolí cokoli. Lidé budou podporovat ty, kteří jsou u moci, dokud nezemřou.

Třetím velkým úspěchem moci je, že se jí daří ovládat myšlení antisystémové části společnosti. Tato skupina vidí, že se děje něco špatného, ale ve skutečnosti nechápe, co přichází. Úřadům se podařilo utajit, že se blíží globální kataklyzma. Nezávislé webové stránky jsou zaplaveny falešnými konspiračními teoriemi, které jsou výhodné pro ty, kdo jsou u moci. Je smutné vidět, jak moc zamotali hlavu této části společnosti. Ti, kteří mají potenciál bojovat, se ztrácejí v dezinformačních operacích typu Qanon, mimozemšťané nebo New Age. Nechápou, komu tyto myšlenky ve skutečnosti slouží. Až dojde k rozhodujícímu střetu, jednoduše se nenajdou lidé, kteří by byli schopni účinně bojovat. Dezinformace se ukáže být tou nejúčinnější a nejničivější zbraní. Pomocí lží vládci ovládají lidi, jak se jim zlíbí. Když vypukne mor, někteří lidé budou věřit, že jde o radiaci, a jiní, že jde o virus z laboratoře. Nikdo nebude vědět, jak se bránit.

Zavedení Nového světového řádu způsobilo, že se část společnosti probudila. Někteří se pustili do boje proti systému a usilovně pracují na získání svobody, ale takových lidí bohužel není mnoho. Nejsme svědky všeobecného převratu ve společnosti, který bychom očekávali ve hře s tak vysokou sázkou. Odpor veřejnosti je nízký a dokonce nižší, než vládci očekávali. Dokonce i mezi těmi, kteří si jsou vědomi spiknutí, jen malé procento proti němu aktivně bojuje. Za dva roky trvání pandemie se dalo udělat mnohem více; nyní bychom měli být lépe organizováni. Vzniká mnoho užitečných iniciativ, které však nemohou nabýt na síle, protože se do nich chce zapojit jen málo lidí. Lidé neberou hrozbu dostatečně vážně. Možná si myslí, že koronavirus dopadne jako epidemie prasečí chřipky - někteří lidé zemřou na vakcíny, některá naše občanská práva budou odebrána, ale nějak se ještě bude dát žít. Bohužel tentokrát už nejde o zkoušku, ale o konečné zúčtování. Pokud velká část společnosti nezačne aktivně jednat, nemáme šanci být svobodní. A pokud nebudeme žít svobodně, je velmi pravděpodobné, že nebudeme žít vůbec.

Smysl života

Ocitli jsme se v bezvýchodné situaci. Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Situace je tak složitá a zvláštní, že se zdá být neskutečná. Člověk se může ptát, proč nám osud připravil tak těžkou výzvu. Napadá mě, že v této hře možná vůbec nejde o vítězství. Možná, abychom viděli její skutečný smysl, je třeba se na ni podívat z širší perspektivy, tedy z metafyzické roviny. Zdá se, že jsme se v tak jedinečné situaci nemohli ocitnout náhodou. Vědci tvrdí, že vědomí člověka je jen produktem jeho mozku. To je poněkud nesmyslné tvrzení, protože se jedná o dvě věci zcela odlišné povahy. Mozek je něco hmotného, zatímco vědomí je nehmotné. Je to podobné, jako kdybychom tvrdili, že televizor kromě toho, že vytváří blikající obrazy na obrazovce, může vytvářet i diváka, který před ním sedí a tuto podívanou prožívá. Tato argumentace mě nepřesvědčuje. Podle křesťanství a dalších náboženství přišel člověk na Zemi, aby svými skutky dokázal, že si zaslouží vstup do ráje. Na druhou stranu hinduisté věří v reinkarnaci a tvrdí, že jsme zde proto, abychom získali zkušenosti a zdokonalili svou duši. V poslední době je také stále populárnější teorie, že tento svět je něco jako počítačová simulace. Myslím, že není tak těžké představit si existenci civilizace tak vyspělé, že by byla schopna vytvořit virtuální svět o velikosti Země. Proto vám radím, abyste se příliš nestresovali, pokud se vám nepodaří apokalypsu přežít. Koneckonců je to jen hra. Berte tuto dobu jako nesmírně vzrušující výzvu.

Můžeme se ptát, za jakým účelem jsme se ocitli na tomto světě. Pro zábavu asi ne. Tohle rozhodně není nebe. Ani Země není peklo, protože je to krásná planeta. Problémem jsou pouze lidé. Zdá se mi vhodnější přirovnat tento svět k vězení nebo zoologické zahradě, ale nevím, za jakým účelem by nás někdo trestal nebo držel v zoo. Mám lepší teorii. Podle mého názoru je Země obrovský interdimenzionální blázinec pro šílence! Je to místo, kde končí defektní duše, které jinde nepřijmou. To by vysvětlovalo, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. A tato obtížná situace nám může být dána proto, aby nás něco naučila nebo vyzkoušela, jak se zachováme. Takový obraz světa není vůbec v rozporu s tím, co hlásají náboženství. Zdá se, že tento svět a současná situace byly vytvořeny právě proto, abychom se mohli osvědčit. Zda je tato teorie správná, nevím. Ale myslím si, že když už jsme se ocitli v této nepříliš příjemné, ale zároveň velmi návykové apokalyptické hře, pak se musíme řídit jejím scénářem, tedy bojovat o přežití a bojovat proti systému. Zařiďme tento svět tak, aby se život všech lidí a zvířat na této planetě stal snesitelným, a možná i příjemným. Dělejme prostě to, co je třeba, a pokud budeme žít dobře, máme šanci, že nás z tohoto vesmírného blázince pustí.

Čas na revoluci

Vláda Koruny je pravděpodobně nejhorší vládou, která existovala od počátku světa, ale ani panovníci, kteří byli před ní, nebyli dobří. Za starých časů, stejně jako dnes, byli obyčejní lidé zotročováni, někteří z nich dokonce zcela oficiálně. Hrdinové jako Spartakus se proti otroctví vzbouřili, bohužel bez úspěchu. Je úplně jedno, jestli světu vládnou satanisté nebo někdo jiný. Každý na jejich místě by dělal totéž. Ani ve středověku, kdy velkou moc měla katolická církev, která je opakem satanistů, to nebylo vůbec dobré. Aristokracie, šlechta a duchovenstvo vykořisťovali rolníky, kteří tvořili většinu obyvatelstva. Církev také vedla války (křížové výpravy). Jediný rozdíl byl v tom, že to nedělala ve jménu Satana, ale ve jménu Ježíše. Církev také udržovala lidi v temnotě, pronásledovala volnomyšlenkáře a tajila pravdu o cyklických resetu. Ve středověku bojovali hrdinové jako Wat Tyler za zrovnoprávnění společenských tříd. Bohužel ani tehdy neuspěli, ale měli bychom v jejich úsilí pokračovat. Problémem nejsou konkrétní jednotlivci ve vládě, protože moc korumpuje všechny. Problémem je systém, který dává jedné skupině lidí moc nad ostatními. Proto bychom měli proti systému bojovat všemi možnými prostředky. Měli bychom se snažit oslabit stát a posílit sebe, národ. Měli bychom vytvořit vlastní nezávislá společenství, která budou hájit naše vlastní zájmy. Je nejvyšší čas, aby lidstvo dospělo a přestalo naivně věřit, že se o nás vlády nezištně postarají.

Objev tajemství cyklických resetů je naší velkou devizou v probíhajícím třídním boji. Tato znalost nám umožňuje pochopit, co se skutečně děje. Ukazuje se, že Nový světový řád byl narychlo zaveden, aby se vládci mohli udržet u moci v bouřlivých dobách resetu. Kdyby mohli, pravděpodobně by tyranii zaváděli pomalu a postupně, aby se nesetkali s odporem. Situace je však donutila zavést rychlý plán, který nemusí mít stoprocentní šanci na úspěch. Provedli obrovskou dezinformační kampaň, aby před námi skryli, že se blíží globální kataklyzma. Zfalšovali vše, co se zfalšovat dalo, aby nám ztížili zjištění pravdy. Zatajování blížícího se moru a kataklyzmatu pro ně bylo klíčovou záležitostí, aby nám zabránili se na něj připravit. Dělají vše pro to, aby zemřelo co nejvíce lidí. Mně se však podařilo prolomit toto obrovské množství dezinformací a odhalit pravdu. Poprvé v historii mají obyčejní lidé přístup k tajným znalostem. Nyní už nás vláda nebude moci oklamat. A to mi dává malou naději, že se jim jejich plán nemusí podařit.

Víme, že se blíží vylidnění a totální tyranie. Není kam utéct, musíme se pustit do boje. Právě teď nastává zlomový okamžik v dějinách, kdy máme šanci něco změnit. Právě teď je možné provést revoluci. Druhá taková šance se už nikdy nebude opakovat. To se však může podařit pouze tehdy, pokud se o to bude snažit významná část společnosti. Času máme velmi málo. Pouze náhlý společenský vzestup může zvrátit směr, kterým se svět ubírá. Každý musí udělat vše, co je v jeho silách, aby se Novému světovému řádu postavil. Nemohu vám slíbit, že vaše úsilí bude stačit k zastavení tyranie, ale budete mít alespoň pocit, že jste udělali vše, co bylo možné. Pokud nebudete jednat nyní, budete toho později jistě litovat. Pokud NWO zvítězí, budete litovat, že jste se ho nepokusili zastavit. A pokud dojde k revoluci, budete litovat, že jste se této přelomové události nezúčastnili. Po změně systému budou něco znamenat jen ti, kteří bojují nyní. A ti, kteří systém podporují, byť jen svou pasivitou, budou považováni za horší než lidé ve 30. letech, kteří podporovali Adolfa Hitlera. Až děti vyrostou, určitě se vás zeptají, co jste dělali v době, kdy se zaváděla tyranie. Jaká pak bude vaše odpověď?

"Svoboda v čele lidu", Eugène Delacroix
Zobrazit obrázek v plné velikosti: 2602 x 1932px

Nemyslete si, že pouhé čtení protisystémových zpráv a rozhořčení něco změní. Lidé, kteří vědí, co se děje, ale nechtějí jednat, se nijak neliší od těch, kteří to ani vědět nechtějí. Pouhé chození na demonstrace také nic nezmění. Nedělejte si iluze, že vládci ustoupí od svého staletého plánu jen proto, že lidé chodí po městě. Takto tento svět nefunguje. Nespoléhejte se ani na volby. "Kdyby hlasování něco změnilo, nenechali by nás to udělat." Vládci mají mnoho způsobů, jak zabránit nezávislým politikům, aby se dostali k moci. Volby existují jen proto, aby vám daly iluzorní naději, abyste čekali na změnu, místo abyste ji sami provedli. Změnu mohou přinést pouze konkrétní činy. Mám spoustu nápadů, co lze udělat ve prospěch společnosti. Bohužel mohu realizovat vždy jen jeden nápad. Je smutné vidět, že ostatní zůstávají nerealizovány. Je tolik věcí, které by se daly udělat, a tolik přínosů, které by se daly získat. Je třeba, aby více lidí dělalo něco smysluplného. Každý musí něco dělat. Zamyslete se nad tím, jakou konkrétní akci můžete udělat proti totalitě, a prostě ji začněte dělat. Vzpomeňte si na všechny ty lidi, kteří pro vás něco nezištně udělali. Vzpomeňte si na ty, kteří věnovali svůj čas tomu, aby vás přivedli na úroveň vědomí, na které se nyní nacházíte. Já sám jsem věnoval více než rok a půl svého života tomu, abych vám poskytl znalosti o resetu, a to není můj první komunitní projekt. Díky tomu nemusíte tyto znalosti hledat na vlastní pěst a ušetříte spoustu času. Nyní ať každý z vás stráví stejné množství času tím, že udělá něco pro ostatní lidi. Uvidíte, že práce pro druhé přináší také větší uspokojení, protože vám umožňuje jednat v mnohem větším měřítku.

Podle mého názoru je současná situace, kdy je celá vládnoucí třída proti nám, v jistém smyslu spravedlivá, protože dostaneme jen to, co pro sebe uděláme. Všichni lidé ve vysokých funkcích se řídí plánem vládců. Tento plán jim vyhovuje a nehodlají se ho vzdát. Také se nenajde žádný hrdina, který by byl schopen systém sám porazit. V této situaci ztrácejí smysl všechny výmluvy: že jste příliš chudí; nebo že nechcete obětovat svou úspěšnou kariéru; že máte děti, o které se musíte starat; že jste příliš mladí, než abyste obětovali svůj čas; nebo příliš staří a už vás to nezajímá. Nikdo, kdo to má jednodušší, nám není ochoten pomoci. Dostaneme jen to, co pro sebe uděláme. Teprve když obyčejní lidé ukážou, že dokážou odložit své osobní záležitosti a bojovat za svět, teprve pak budou mít šanci se zachránit.

Můžete popustit uzdu své fantazii a vymyslet, jak by mohlo povstání vypadat. Myslím, že to může začít zdola, tedy na úrovni měst a regionů. Doněcká a Luhanská republika ukázaly, že je možné odmítnout poslušnost zločinné vládě. Možná se během morových muk najdou mezi místními úřady hrdinové, u nichž lokální patriotismus převáží nad poslušností vládě. Nebo to možná budou místní obyvatelé, kteří vezmou věci do svých rukou a chopí se moci. Města a regiony se vzbouří proti vládě a odmítnou politiku sebezničení. Nebudou se již chtít dívat na to, jak jejich obyvatelé umírají na mor. Vyženou lékaře a obsadí nemocnice. Vždyť právě z jejich daní byly postaveny. Začnou léčit nemocné, a tak budou moci mor potlačit. Dále, stejně jako to v minulosti dělal egyptský provinční guvernér Ankhtifi, poskytnou svým lidem jídlo, aby nemuseli jíst své děti. Místní úřady odmítnou vládu přijmout imigranty, pokud zásoby potravin nebudou stačit ani místním obyvatelům. Tím zároveň udělají imigrantům laskavost, protože budou ve větším bezpečí, pokud během resetu zůstanou ve své domovině. Povstalci ovládnou místní média a budou je využívat k informování lidí o tom, co se skutečně děje. Vládní dezinformace budou odhaleny a potlačeny. Poté místní úřady převezmou kontrolu nad školami a začnou samy určovat učební osnovy. Přestanou děti učit falešné dějiny a další nesmysly. Dále odmítnou platit daně vládě. Odmítnou také nést náklady inflace, tedy platit příspěvek globálním vládcům. Zavedou vlastní nezávislou měnu, kterou si nikdo cizí nebude mít právo tisknout podle libosti (doufám, že to nebude ten velmi podezřelý Bitcoin). Vzpurná města a regiony vytvoří vlastní vojenské jednotky. Mnozí obyvatelé se ochotně chopí zbraní, aby bránili své město před pacifikací vládními silami. Během resetu bude mít vláda problémy po celé zemi, takže nebude moci použít velké síly k potlačení povstání. Lidé však budou muset najít účinnou metodu, jak se bránit proti útokům neurozbraněmi. První vzbouřené regiony ukáží ostatním, že je možné se proti nákaze bránit a zmírnit následky přírodních katastrof. Ostatní regiony je budou následovat. Vzpurné regiony si budou navzájem pomáhat a vyměňovat si zkušenosti. Přirozený výběr bude působit ve prospěch povstalců. I když se příliš mnoho lidí nevzbouří, budou to právě povstalci, kteří budou mít velkou šanci na přežití. V důsledku toho budou po vylidnění povstalci již tvořit významnou část společnosti. Nakonec všichni pochopí, že státy nepotřebujeme a můžeme si vládnout sami. Revoluce tak může vypadat, ale budou mít lidé dost odvahy bojovat o život? Jedno je jisté: lidstvo dostane přesně to, co si zaslouží. Pokud lidé ukážou, že jsou schopni myslet sami za sebe a jednat odvážně, žádná moc je nedokáže zkrotit. A pokud si lidé zachovají mentalitu ovcí, bude se s nimi jako s ovcemi zacházet i nadále.

Sdílení informací

Doba pandemie ukázala, že lidé, kteří prozradí informace nepříznivé pro vládu, žijí obvykle velmi krátce, někdy jen několik dní od prozrazení. Proto jsem se snažil předmět resetu podrobně popsat a předat vám o něm všechny své poznatky. Nyní toho víte stejně jako já a moje role zde končí. Nyní je vaším úkolem nenechat toto téma umlčet nebo zmanipulovat. Předejte tyto informace komukoli, komu můžete. Dejte ostatním šanci připravit se na reset co nejdříve. Pokud se úřadům podaří utajit, že se blíží epidemie moru, zemře přibližně každý druhý člověk. Stačí však, aby se lidé o hrozbě dozvěděli a mohli se před nákazou chránit a přežít. Můžeme tedy zhruba předpokládat, že ze dvou lidí, kteří tuto informaci dostanou a ráčejí si ji přečíst, si díky ní jeden zachrání život. Od někoho jste také dostali odkaz na tento text. Oplaťte a poděkujte tomuto člověku, aby se mu vynaložená energie vrátila a měl sílu šířit tuto informaci dál.

Neomezujte se jen na zveřejnění slabého příspěvku na Facebooku. Facebook ho stejně zcenzuruje a nikdo ho neuvidí. Pokud budete informace o resetu šířit na cenzurních stránkách, vyhněte se klíčovým slovům jako "reset", "676" a podobně. Používejte zkracovače odkazů, abyste se vyhnuli přímému odkazu na stránku související s resetem. To by vám mělo pomoci cenzuru trochu obejít. Ujistěte se, že se tato informace dostane i k lidem, kteří nepoužívají populární webové stránky, a k těm, kteří internet nepoužívají vůbec. Berte v úvahu, že internet může být blokován, ale to vás nezbavuje povinnosti varovat ostatní. Pokud jste v dobrém kontaktu s někým, kdo má v systému nějakou roli (např. policista, státní úředník, radní, voják, lékař, duchovní, zemědělec), předejte mu tuto informaci a věnujte mu chvíli, aby si ji přečetl. Mluvte o resetu s mladými lidmi, protože jsou zvědaví na svět a mnozí z nich si to budou chtít přečíst. Mluvte o resetu s dětmi, jejichž rodiče se na čtení necítí. I když děti nebudou moci tyto znalosti využít nyní, až vyrostou, budou si je pamatovat a nebudou věřit vládě, že o nadcházejícím resetu nevěděla. Vytvářejte vlastní videa, články a memy, abyste pomohli šířit tyto informace.

Uvědomte si, že jen velmi málo z těch, kteří tento text obdrží, si jej přečte. Z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí není schopna přečíst ani krátký článek, který přesahuje jejich chápání světa. Ale i ty je třeba oslovit. Řekněte jim, že dojde k obnovení. Teď tomu nebudou věřit, ale až to začne, pak se někteří z nich budou divit, jak jsme to věděli. Budou zmateni a jejich víra v pravdomluvnost politiků bude otřesena.

Řekněte jim tolik, kolik jsou schopni pojmout. Řekněte jim, že v letech 2023 až 2025 dojde ke globálnímu kataklyzmatu způsobenému interakcí magnetického pole Slunce a planet. Řekněte jim, že v historii došlo k mnoha resetům: Byly tu černá smrt, justiniánský mor a mnoho dalších. Řekněte jim, že dojde k velkým zemětřesením, několikadenním výpadkům proudu na rozsáhlých územích, morové pandemii a anomáliím počasí. Řekněte jim, že tyto anomálie mohou vést k hladomorům a souvisejícím sociálním nepokojům. Řekněte jim, že vlády se snaží, aby zemřelo několik miliard lidí, protože jim to umožní zůstat u moci a zásadně přetvořit svět na takový, ve kterém budou mít ještě větší kontrolu nad společností. Úřady nás před hrozícím morem nevarovaly, a to samo o sobě svědčí o tom, že chtějí, aby zemřelo co nejvíce lidí. Navíc těsně před epidemií dávaly lidem injekce, které poškozují imunitní systém. Řekněte lidem, že reset bude prezentován jako jaderná světová válka. Dejte jim také odkaz na webovou stránku, kde si mohou celý tento text stáhnout. Teď ho nebudou chtít číst, ale až reset začne, pak někteří z nich budou informace hledat. Při rozhovoru s ostatními mějte pochopení; snažte se vžít do jejich myšlení. Pokud jim budete nové poznatky vnucovat příliš intenzivně, pouze se automaticky dostanou do defenzivního stavu a uzavřou se před jakýmikoliv argumenty.

A až budete mít volnou chvíli, přečtěte si část "Rudá pilulka ", která odhaluje mnohem širší obraz pravdy o světě, ve kterém žijeme. Tyto otázky však nejsou tak naléhavé, takže se s nimi můžete seznámit, zatímco se budete připravovat na reset.


Lidstvo se nyní nachází v nejhlubší krizi od svého vzniku a záleží jen na našich činech, zda se z ní dostaneme. Nejdůležitějšími úkoly jsou nyní budování nezávislých společenství a informování co největšího počtu lidí o hrozícím nebezpečí. Teprve až se velká část společnosti dozví, co se blíží, bude mít šanci vylidňování zastavit. A teprve pak bude možné uskutečnit velký sen o revoluci, která zničí zločinný systém založený na lži a přiměje lidi, aby se přestali chovat jako ovce. A budeme žít život, pro který jsme byli stvořeni - abychom sami řídili svůj osud, rozšiřovali své znalosti, vytvářeli krásné věci a starali se o druhé. Hodně štěstí v boji vám všem! A těm z vás, kteří přežijí, přeji také šťastnou novou éru! Na zdraví! Marek Czapiewski.

Imagine – John Lennon & The Plastic Ono Band

Přejít na:

Červená pilulka

Přejít na:

Fórum