ਰੀਸੈਟ 676

 1. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 52-ਸਾਲਾ ਚੱਕਰ
 2. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਚੱਕਰ
 3. ਕਾਲੀ ਮੌਤ
 4. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ
 5. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ
 6. ਸਾਈਪ੍ਰੀਅਨ ਅਤੇ ਐਥਿਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਗ
 1. ਦੇਰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 2. ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ 676-ਸਾਲ ਚੱਕਰ
 3. ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ
 4. ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 5. ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ
 6. ਸੰਖੇਪ
 7. ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ
 1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ
 2. ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
 3. ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
 4. ਐਪੋਕੈਲਿਪਸ 2023
 5. ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਕਾਰੀ
 6. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ

ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ

ਇਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੀਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਅਧਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.2-kiloyear event) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ।

ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰੀਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੀਸੈੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰਕਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਾਲ ਰੀਸੈਟ ਦੇ 676-ਸਾਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰੀਸੈਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗੇ!

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਲਿਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੂਚਾਲ ਦੂਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ - ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੇਗ ਸੀ, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੀਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਆਖਰੀ ਰੀਸੈਟ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 1095 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. (2000-1000 ਬੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਨਾਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੀਸੈਟ ਲਈ 1770 ਬੀਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2186 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 1770 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਸੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ 52-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 52 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 18980 ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਧਰੁਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਯਮਤਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ. ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 52-ਸਾਲ ਅਤੇ 20-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਅੰਤਰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 1770 ਬੀਸੀ 52-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ 73ਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨ ਹੈ, ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 73 ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 18980 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 18984 ਦਿਨ ਚੱਲੇ), ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 1770 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2186 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 52-ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਔਸਤਨ 4 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਤਾਂ 2186 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਚੱਕਰ ਦੇ 81 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ 324 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2186 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2187 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਮੱਧ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ (ਲਗਭਗ ਜਨਵਰੀ)। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2188 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 2187 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ 3118 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਰੀਸੈਟ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ 52-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਸੈੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ 1095 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 1095 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੀਸੈਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਦੇਰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇਗਾ.

ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ, 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਯਾਨੀ ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਬੀਪੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲੋਸੀਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਸੰਗਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੋਲੋਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗਾਂ - ਉੱਤਰੀਗ੍ਰਿਪੀਅਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ, ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਯਾਂਗਜ਼ੇ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਗਜ਼ੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ, ਗੈਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।(রেফ।) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ।

4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਬੀਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾ ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਗ੍ਰਾਫੀ (ICS) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਲ 4.2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਪੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ 1950 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 1950 ਨੂੰ "ਮੌਜੂਦਾ" ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 100 ਬੀਪੀ 1850 ਈਸਵੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ 1 ਸਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ BP ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ BC ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1949 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਘਟਨਾ (4200 BP) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਲ 2251 ਬੀ.ਸੀ. ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - 2190 BC - ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।(রেফ।) ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਿੰਗਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

4.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ। ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਖੇਤਰ ਗਿੱਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੋਕਾ

ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਬੀਪੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੁੰਨਸਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 2200 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।(রেফ।) ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਗਏ। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਲਛਟ ਦੇ ਕੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦਾ ਸੁੰਨੀਕਰਨ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰੁਵੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਡੀ ਸਤਹ ਟਾਈਗ੍ਰਿਸ ਅਤੇ ਯੂਫ੍ਰੇਟਿਸ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ (50%) ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

2200 ਅਤੇ 2150 ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ-ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੀਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 2181 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਊਨ ਪੇਪੀ II ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ 94 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪੀ II ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20-30 ਸਾਲ ਘੱਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੌਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਖਤੀਫੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਰਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਖਤੀਫੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਰਕਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੂਰਾ ਮਿਸਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਪਰੀ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ... ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲੀਫੈਂਟਾਈਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੇਫਾਤ ਅਤੇ ਹਾਰਮਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਰੱਜ ਗਏ ਸਨ... ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਟਿੱਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ , ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਦੱਖਣ (ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ), ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ।

ਅੰਖਤਿਫੀ

Inscriptions 1–3, 6–7, 10 and 12; Vandier 1950, 161–242

ਅਕੈਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੂਜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ (ਪਹਿਲਾ 3100 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਸੀ)। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਦੀਆਂ-ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤ ਉੱਤਰੀ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ 2170 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਖਣੀ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਮਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਿਰਫ 1900 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੜ੍ਹ

ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਯਾਓ ਅਤੇ ਯੂ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ, ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਲੋਂਗਸ਼ਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਲੋਂਗਸ਼ਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਯੂਏਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਨ।

(রেফ।) ਗਨ-ਯੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਯਾਓ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਐਜ਼ਟੈਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਯਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 2200 ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੂਚਾਲ

(রেফ।) 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲਾਉਡ ਸ਼ੈਫਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਟਰੌਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਟੇਪੇ ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੇਵਾਂਟ ਤੋਂ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ; ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ।

(রেফ।) ਬੈਨੀ ਜੇ ਪੀਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਸ (~260), ਅਨਾਤੋਲੀਆ (~350), ਲੇਵੈਂਟ (~200), ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ (~30), ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (~230), ਚੀਨ (~20), ਪਰਸ਼ੀਆ/ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (~50), ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈਬੇਰੀਆ (~70), ਜੋ ਲਗਭਗ 2200±200 ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ
ਯੁੱਧ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇਵਤਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਗ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨਾਰਮ-ਪਾਪ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੱਧ ਕਾਲਕ੍ਰਮ (ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਦੁਆਰਾ 2190-2154) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 2254–2218 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਏਬਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ 3rd ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇਰਗਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇਰਗਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਅਰਮਾਨਮ ਅਤੇ ਏਬਲਾ, ਦੇਵਤਾ ਨੇਰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, (ਉਸ ਦੇ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਰਮ-ਸਿਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਰਮਾਨਮ ਅਤੇ ਏਬਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਾਨਸ, ਸੀਡਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤਾ ਦਾਗਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ-ਸਿਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਨੇ ਅਰਮਾਨਮ ਅਤੇ ਏਬਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

Inscription of Naram-Sin of Akkad, E 2.1.4.26

ਗੌਡ ਨੇਰਗਲ ਨੇ "ਉੱਪਰ ਸਾਗਰ" (ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ) ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਗ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਅੰਤਮ ਝਟਕਾ ਦਾਗਨ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ - ਵਾਢੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਵਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਲੇਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਹੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ (ਛੋਟੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਰਮ-ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (2188-2187 ਬੀ ਸੀ)।

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ

ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਾਂਗ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਏ:
– ਸੇਰੋ ਬਲੈਂਕੋ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ; VEI-7; 170 km³) – ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ 2290 ਬੀ ਸੀ (ਛੋਟਾ ਕਾਲਕ੍ਰਮ) ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਹੈ। ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ;
– ਪਾਕਤੂ ਪਹਾੜ (ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ; VEI-7; 100 km³) – ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਸਾਲ 2155±90 BC ਦਾ ਹੈ,(রেফ।) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ;
– ਧੋਖਾ ਆਈਲੈਂਡ (ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ; VEI-6/7; ca 100 km³) – ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ 2030±125 BC ਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਗ੍ਰਾਫੀ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 1950 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 4,200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2251 ਈ.ਪੂ. ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 64 ਸਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2251 ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2187 ਬੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਪਲੀਓਥਮ (ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ) ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਵਮਲੁਹ ਗੁਫਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ। ਸਪਲੀਓਥੈਮ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਰਿਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਲੀਓਥਮ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਇਸਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਐੱਸ. ਹੇਲਾਮਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਓਇਨੋਨੇਨ (2019)(রেফ।) ਟ੍ਰੀ-ਰਿੰਗ ਆਈਸੋਟੋਪ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2190 ਬੀ.ਸੀ. ਤੱਕ 4.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ। ਅਧਿਐਨ 2190 ਅਤੇ 1990 ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਗਿੱਲੀ) ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2190 ਅਤੇ 2100 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1990 ਬੀ ਸੀ ਤੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੇਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸਟੀਕ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੈਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਗਾ-ਸੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਯੁੱਗ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ! ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੀਸੈਟ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਸੀ।

ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ:

ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ