ਰੀਸੈਟ 676

 1. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 52-ਸਾਲਾ ਚੱਕਰ
 2. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਚੱਕਰ
 3. ਕਾਲੀ ਮੌਤ
 4. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ
 5. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ
 6. ਸਾਈਪ੍ਰੀਅਨ ਅਤੇ ਐਥਿਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਗ
 1. ਦੇਰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 2. ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ 676-ਸਾਲ ਚੱਕਰ
 3. ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ
 4. ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 5. ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ
 6. ਸੰਖੇਪ
 7. ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ
 1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ
 2. ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
 3. ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
 4. ਐਪੋਕੈਲਿਪਸ 2023
 5. ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਕਾਰੀ
 6. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ

ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2186 BC ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 95.1% ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੀਸੈਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 676-ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰੀਸੈਟ 2446 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ 2446 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3.5% ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2862 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਚੌਥੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਬਚੇ ਹਨ। ਆਉ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 3122 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 5.2% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੱਕਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਥੇ 3122-3120 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ

ਆਈਸ ਕੋਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 3250-3150 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।(রেফ।, রেফ।) ਅਤੇ ਡੇਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਲੰਡਰ 3197 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਸਮੀ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਚੌਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 3133 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 3122 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਗਲਤ ਹਨ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੂਰਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨੀਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਰੱਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਰਿੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੇਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਫਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗਲੋਬਲ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਲੀਓਕਲੀਮੈਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਿਓਰਾ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਓਰਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਓਰਾ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਸਬੂਤ ਐਲਪਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਓਰਾ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3200-2900 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ,(রেফ।) ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ 5.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਪੀ (3550 ਬੀ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਲਗਭਗ 5.9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਪੀ (3950 ਬੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਚੌਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3537 ਅਤੇ 3953 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5.2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗਾ।

5.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਬੀਪੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। paleoclimatologists ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਔਸਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।(রেফ।) ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ 3250-3150 ਬੀਸੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।(রেফ।) ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਸਨ. ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਵਰਤੀ ਸੋਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਸਹਾਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ: link.

ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਅੱਜ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਨਾ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ: ਜਿਰਾਫ਼, ਸ਼ੇਰ, ਹਿਪੋ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਹਾਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਥੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ।

ਮਹਾਨ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 5.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਰਗੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਮਿਸਰ, ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਚੀਨ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ, ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।(রেফ।)

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 3150 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅੱਪਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।(রেফ।) ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਮਿਸਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ, ਅੱਧ-ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਨਾ ਨੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ।

ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3150-3100 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਰੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਢਹਿ ਗਿਆ।(রেফ।) ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਰੂਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਿਓਰਾ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ਼ ਸਭਿਅਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਪੂਰਬੀ ਸਾਮੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ।(রেফ।) ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਰੀਸੈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਤੱਕ, ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਰਪਲੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।(রেফ।)

ਲਗਭਗ 3100 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।(রেফ।, রেফ।) ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਢ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਮਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਊਗਰੇਂਜ - ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਕਬਰੇ, ਜੋ ਕਿ 3200 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।(রেফ।) ਸਟੋਨਹੇਂਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 3100 ਬੀ.ਸੀ.(রেফ।) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਭਿਅਤਾ ਉਭਰੀ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਲ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਲ 3133 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੂ ਨਲ ਯੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਣੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ਟੈਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਪੋਪੋਲ ਵੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਮਾਇਆ ਲੌਂਗ ਕਾਉਂਟ ਕੈਲੰਡਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 3114 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ 3122–3120 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ! ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਯਾਨ ਯੁੱਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਾਇਆ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲੇਨਕੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਿੱਚ 12.19.11.13.0 (3122 ਈ.ਪੂ.) ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: "ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ"(রেফ।, রেফ।) ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ: 12.19.13.4.0 (3121 ਈ.ਪੂ.) - "ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ"। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਨਾਸ਼ 3122-3121 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ!


ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 3121 ਬੀਸੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਿਤ ਰੀਸੈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀ. ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ. ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਹੜ੍ਹ

ਸਰੋਤ: ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ - An abrupt drowning of the Black Sea shelf af 7.5 Kyr B.P, WBF ਰਿਆਨ ਐਟ ਅਲ. (1997) download pdf), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ New York Times, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ।

ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੰਗ ਇਥਮਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 7,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਈਥਮਸ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਅੱਜ (ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ) ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ)

1997 ਵਿੱਚ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਲਟਰ ਪਿਟਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਖੋਜ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਲਛਟ ਕੋਰਾਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕੇਰਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੌਨ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ 62 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਤਲਛਟ ਦੀ ਰੇਡੀਓਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਨੇ 7500 BP (5551 BC) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।

Gibraltar Breach.mov

ਪਿਛਲੇ ਗਲੇਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਸੀ। ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਬੋਸਪੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਥਮਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਰਮਾਰਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਤਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਮੀਟਰ (500 ਫੁੱਟ) ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਬੋਸਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਤੋਂ 100 km³ (12–24 mi³) ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਨਾਲੋਂ 200 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਸਪੋਰਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅੱਜ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 80 km/h (50 mph) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (60 ਮੀਲ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਿਟਮੈਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਝੀਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਝੀਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 100,000 km² (39,000 mi²) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ: 2000 x 1562px

ਡਾ. ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਿਟਮੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਅਤੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਨੂਹ ਦੇ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਲੋ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡਬਲਯੂ ਰਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।(রেফ।) ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ: "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਖੋਜਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8.8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਂਟਿਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8.8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਸੈਟ ਸਾਲ 5564 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਚੱਕਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 5564-5563 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 7.5 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਬੀਪੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 5551 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਹਿ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਮੱਸਲਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਓਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ: 7470 BP, 7500 BP, 7510 BP, 7510 BP, ਅਤੇ 7580 BP। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ, ਯਾਨੀ 7514 ਬੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 7500 ਬੀਪੀ ਤੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਾ - 7514 BP (5565 BC) - ਲਗਭਗ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ! ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗਲਤ ਕਾਲਕ੍ਰਮ-ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਲਈ ਹਨ)। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਟ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!

ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਸਪੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡੀਅਨ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀਗ੍ਰਿਪੀਅਨ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਸਰੋਤ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ (8.2-kiloyear event) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ।

ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ 676 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਟ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ ਅਗਲੇ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ 6240 ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 6240 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 6238 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ 8.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 4.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 200 ਅਤੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। 8.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗਾਂ (ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਰਥਗ੍ਰਿੱਪੀਅਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟਰੈਟਿਗ੍ਰਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਝਟਕੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਸ ਦੁਆਰਾ, 8.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 8236 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ,(রেফ।) ਯਾਨੀ 6237 ਈ.ਪੂ. ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ - 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ! ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ!

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟ੍ਰੈਟਿਗ੍ਰਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਯੁੱਗ

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਆਈਸ ਕੋਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਤਲਛਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ 1 ਤੋਂ 5 °C (1.8 ਤੋਂ 9.0 °F) ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੋਰਲ ਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰ 3 °C (5.4 °F) ਦੀ ਠੰਢਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ 3.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

Dry - ਸੁੱਕਾ, Wet - ਗਿੱਲਾ, Cold - ਠੰਡਾ.

ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।(রেফ।) ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ, 8.2 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪੂਰਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।(রেফ।) ਟੇਲ ਸਾਬੀ ਅਬਿਆਦ (ਸੀਰੀਆ) ਵਿੱਚ, 6200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ, ਗਲੋਬਲ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਯੁੱਗ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੌਰੇਨਟਾਈਡ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਓਜੀਬਵੇਅ ਅਤੇ ਅਗਾਸੀਜ਼ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ 0.5 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮੋਹਾਲਿਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਿਘਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 8.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਿਤ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮੋਲੀਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

9.3 ਕਿੱਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ

paleoclimatologists ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ "9.3 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਘਟਨਾ" ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ "9.25 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਘਟਨਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲੋਸੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 8.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ-ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

(রেফ।) ਡੇਵਿਡ ਐੱਫ. ਪੋਰਿੰਚੂ ਐਟ ਅਲ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ 9.3 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 9.3 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.4 °C (2.5 °F) ਘਟਿਆ, 8.2 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.7 °C ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 9.4 °C (49) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਲੋਸੀਨ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। °F)। ਇਸਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਓਨਲ ਓਵਰਟਰਨਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

(রেফ।) ਗੇਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਲਿਪ ਕ੍ਰੋਮਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 9.3 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 9300 ਅਤੇ 9190 ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 110 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂਵਿਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਥਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

(রেফ।) ਪਾਸਕਲ ਫਲੋਰ ਐਟ ਅਲ. ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 9.25 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਿਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਤਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਸੈਟ 7331 BC, ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 7332-7330 BC ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 9300 ਬੀਪੀ ਤੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਅਧਿਐਨ ਸਾਲ 9250 ਬੀ.ਪੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਗੋਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 9283 ਬੀਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 7334 ਬੀ.ਪੀ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ!

ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ

ਪੈਲੀਓਕਲੀਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋਲੋਸੀਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10.3 ਅਤੇ 11.1 ਕਿਲੋ-ਸਾਲ ਬੀ.ਪੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ 676-ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਸੈਟ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ.
ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ: 3500 x 1750px

ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਠੰਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੰਗਰ ਡ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਚਾਨਕ ਆਈ. ਆਈਸ ਕੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 8 °C (14 °F) ਵਧਿਆ ਹੈ।(রেফ।) ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।(রেফ।) ਇਸ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਥਰਮੋਹਾਲਿਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰੰਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਅਚਾਨਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਗਿਆਨੀ 9704 BC ਤੋਂ 9580 BC ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।(রেফ।) ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ 9615±1 BC ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਹੋਲੋਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਲ ਹੈ!

ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ:

ਸੰਖੇਪ