ਰੀਸੈਟ 676

 1. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 52-ਸਾਲਾ ਚੱਕਰ
 2. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਚੱਕਰ
 3. ਕਾਲੀ ਮੌਤ
 4. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ
 5. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ
 6. ਸਾਈਪ੍ਰੀਅਨ ਅਤੇ ਐਥਿਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਗ
 1. ਦੇਰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 2. ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ 676-ਸਾਲ ਚੱਕਰ
 3. ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ
 4. ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 5. ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ
 6. ਸੰਖੇਪ
 7. ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ
 1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ
 2. ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
 3. ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
 4. ਐਪੋਕੈਲਿਪਸ 2023
 5. ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਕਾਰੀ
 6. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ

ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹਨ।

ਫੀਨੀਸੀਆ

ਪਿਜ਼ਾਗੇਟ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਨਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨੀਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 2750 ਈ.ਪੂ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। 814 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਥਜੀਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 146 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸ਼ੇਰਾਹ, ਏਲ ਅਤੇ ਬਆਲ ਸਨ। ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਏਲ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਏਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਬਆਲ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕ੍ਰੋਨੋਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਆਲ ਅਤੇ ਏਲ ਨੂੰ ਬਲਦ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲੇ (ਲੜ੍ਹਵੇਂ ਉੱਕਰੀ ਹੋਏ ਪੱਥਰ) ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ
ਮੋਲੋਚ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ (ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੂਫਿਲੀਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 1650 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਲਕਾ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭੇ।(রেফ।) ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਲੋਚ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣਾ" ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਆਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਲਕ (ਮੋਲੋਚ) ਬਲੀਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਰੇਮ ਬਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਾਰਥਜੀਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: link. ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1914 ਦੀ ਮੂਕ ਫਿਲਮ "ਕੈਬਿਰੀਆ" ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਥੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ।

Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914)
ਹਿਕਸੋਸ
ਹਿਕਸੋਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ

ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਥਜੀਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਓਰੋਸੀਅਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਲ ਸਨ। ਕਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ" ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲਗਭਗ 1675 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਕਨਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਸੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ". ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ-ਖਿੱਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (ਰੱਥਾਂ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਠ (ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲੀ

ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਖੇਨਾਤੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਦੇਵਤੇ - ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਏਟੇਨ - ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਏਕਾਦਿਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਦੇਰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਰੀਸੈਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੂਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਨਾਨੀ, ਮਿਸਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਏਟੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।

ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵੱਛਾ ਜਾਂ ਬਲਦ ਕਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਢਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਾਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਨੀਆਂ (ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼) ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਰਾਈ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫੀਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਤੱਥ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ

ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ। ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਥਾਜੀਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਥੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ।

ਫੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮਲਾਹ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਟਿਨ ਟਾਪੂਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਹੇਰੋਡੋਟਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਰੀ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇਕੋ II (ਸੀਏ 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ) ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕਾਰਥਜੀਨੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੇਤ।(রেফ।) ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: link.

ਸਾਲ 1513 ਤੋਂ ਪੀਰੀ ਰੀਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ: 1309 x 1746px

ਵਿਜੇਤਾ ਪੇਡਰੋ ਪਿਜ਼ਾਰੋ ਨੇ 1500 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੰਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੰਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸੀ।. ਉਸਨੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵਾਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਮੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਮੀਜ਼ ਪੈਰਾਕਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 800 ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ 100 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ।(রেফ।) ਪਿਜ਼ਾਰੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਹਨ ਕੌਣ ਸਨ। ਇੰਕਾ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਕੋਚਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਵੀਰਕੋਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨਸਲ ਸੀ। ਇੰਕਾਸ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਕੋਚ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।(রেফ।, রেফ।)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਟਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਂਗ। ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਐਜ਼ਟੈਕ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਟੈਲੋਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੰਥ

ਫੀਨੀਸੀਆ ਨੂੰ 332 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਥਾਜੀਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ 146 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 90% ਕਾਰਥਾਗਿਨੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਥੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਈਸਾਈ ਲੇਖਕ ਟਰਟੂਲੀਅਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਰਾਧ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਟਰਟੂਲੀਅਨ, 200 ਈ

Apology 9.2–3

ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਕਿੰਗਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਵਾਈਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਨੌਰਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਨੌਰਮੈਂਡੀ ਤੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਦਿ ਵਿਜੇਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1066 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ।

ਖਜ਼ਰੀਆ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੰਥ ਖਜ਼ਰ ਖਗਨਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਜਾਰਜੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਅਸਤਾਨਾ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਸੋਨਿਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ।(রেফ।) ਖਜ਼ਾਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਲਗਭਗ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੂਗੋਲਕਾਰ ਅਲ-ਇਸਤਾਖਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੋਰੇ ਖਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਜ਼ਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਤੇ ਟੇਢੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ "ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ". ਖਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਉੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਲਾਵ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਖਜ਼ਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪ, ਜਿਨਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਲ ਬਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 740 ਅਤੇ 920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਰਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਰੀਆ ਦਾ ਪਤਨ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ।

ਯਹੂਦੀ

ਅੱਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਰੀਅਨ "ਯਹੂਦੀਆਂ" ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਯਹੂਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਜ਼ਾਰੀਅਨ "ਯਹੂਦੀਆਂ" ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਦੇਖੋ: link ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ।(রেফ।) ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ।

ਟ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਤਲ. ਹਾਰਟਮੈਨ ਸ਼ੈਡੇਲ ਦੇ ਵੈਲਟਕ੍ਰੋਨਿਕ, 1493 ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਣ।
ਕਾਲਾ ਕੁਲੀਨਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਨ, ਇਟਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਨਿਸ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਖਜ਼ਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੇਨਿਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਨਿਸ ਨੇ ਕਰੂਸੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ 1157 ਵਿੱਚ ਵੇਨਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲੀਨਤਾ ਨੇ 1171 ਵਿੱਚ ਵੇਨਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੋਗੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਨਾਮ ਡੀ'ਮੇਡੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰ)। ਬਲੈਕ ਕੁਲੀਨਟੀ ਵੇਨਿਸ ਅਤੇ ਜੇਨੋਆ ਦੇ ਉਹ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ "ਕਾਲਾ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਨਿਸ ਕਾਰਨੀਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਭਿਨੈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਨੋਬਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਪ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਪ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 13 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਤਾਲਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਈਟਸ ਟੈਂਪਲਰ

(রেফ।) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟਸ ਟੈਂਪਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਡਰ 1119 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ "ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਾਥੀ-ਸਿਪਾਹੀ" ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸਮਈਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੂਸੇਡਰਾਂ ਨੇ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਟੈਂਪਲਰਸ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਲਗਭਗ 1,000 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਨਾਈਟਸ ਟੈਂਪਲਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਪਲਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਫੋਮੇਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ ਚੌਥੇ ਨੇ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 13, 1307 ਨੂੰ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਂਪਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੋਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਈਟਸ ਟੈਂਪਲਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ 1489 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚਰਚ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: link. ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪੰਥ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ

ਜਾਦੂਗਰੀ ਬਲੈਕ ਨੌਬਲੀਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (1642-1651) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਰਕੇਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਲੈਕ ਨੌਬਲੀਟੀ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਆਫ਼ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਆਰ. 1689-1702) ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, 1689 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 1694 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ, "ਪਤਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: link.

ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਸੋਨਿਕ ਲਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਪਤ ਸੰਸਥਾ - ਰੋਸੀਕ੍ਰੂਸੀਅਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ: "ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ"। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ, ਚਰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜੇਸੁਇਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਰਡਰ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਸੁਇਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1773 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਇਹ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਰਤ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਰੀਜੱਟਲ ਧਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 13 ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ), ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਹੁੰਦਾ।(রেফ।) ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. 1770 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1/5 ਹਿੱਸਾ।(রেফ।) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। 1857 ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ 800 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਵਜੋਂ

1776 ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਇਲੁਮਿਨਾਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 56 ਹਸਤਾਖਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 53 ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਸਨ।(রেফ।) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੇਸੋਨਿਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੇਸੋਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਜੋ 1775-1777 ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਲੈਗ),(রেফ।) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਝੰਡੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ: link). ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ

ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਨਕਲਾਬ (1789-1799) ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਨ। ਫਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿੰਗ ਲੂਈ XVI ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲੋਟਿਨ 'ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਯੁੱਧਾਂ (1799-1815) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। 1848 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਯਹੂਦੀ ਬੈਂਕਰ ਮੇਅਰ ਐਮਸ਼ੇਲ ਰੋਥਸਚਾਈਲਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਥਸਚਾਈਲਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਗੁਪਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰੋਥਸਚਾਈਲਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਲੰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਲੈਕ ਕੁਲੀਨ ਤੋਂ ਸੈਕਸੇ-ਕੋਬਰਗ ਅਤੇ ਗੋਥਾ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1831 ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੇ-ਕੋਬਰਗ ਅਤੇ ਗੋਥਾ ਦੇ ਲੀਓਪੋਲਡ ਪਹਿਲੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਸੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੇਠ. ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਬੈਲਜੀਅਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 1836 ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸੇ-ਕੋਬਰਗ ਦੇ ਫਰਡੀਨੈਂਡ II ਅਤੇ ਗੋਥਾ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੈਕਸੇ-ਕੋਬਰਗ ਅਤੇ ਗੋਥਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। 1837 ਵਿੱਚ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੈਕਸੇ-ਕੋਬਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਗੋਥਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਕਸੇ-ਕੋਬਰਗ ਅਤੇ ਗੋਥਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿੰਡਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਬਰਗ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਰਨਹਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਫਰੀਕਾ

1885 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ। ਸੰਨ 1921 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਇਲ ਨੇਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 90% ਵਪਾਰ ਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ 10% ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਤਾਜ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਸਾਮਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, 1889 ਵਿੱਚ ਡਿਓਡੋਰੋ ਦਾ ਫੋਂਸੇਕਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਵੀ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਹਰੀਜੱਟਲ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।(রেফ।)

ਈਰਾਨ

ਉਸੇ ਸਾਲ (1889) ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।(রেফ।) ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੀਅਰ ਜੋਸਾਫਾਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਲ ਰਾਇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਇਟਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ), ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਰੂਸ

1917 ਵਿੱਚ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਜ਼ਾਰ ਨਿਕੋਲਸ II ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੀ. ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜੇ (ਤਾਜ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕਰੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ: ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਤਹੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ, "ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ / ਮਾੜੇ ਪੁਲਿਸ" ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮਾਨ।(রেফ।) ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ II

1918 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨਵੰਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ.

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: link. ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ - ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਐਸਆਰ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਜ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ. ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚਲਾਕ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਨ

19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਉਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧਾਂ (1839-1842 ਅਤੇ 1856-1860) ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 1912 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1949) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸਐਸਆਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ - ਕਿਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਆਲਮੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।

ਜਪਾਨ

1854 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ" ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਤਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। EU ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। MEPs ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪੋਲਿਸ਼ MEP Dobromir Sośnierz ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ "ਪੱਖ ਵਿੱਚ" ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ "ਵਿਰੋਧ" ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ MEP Sośnierz ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ: link (6m 20s).

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2001 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 2003 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2011 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੈਟੀਕਨ
1884 ਕਾਰਟੂਨ ਪੋਪ ਲਿਓ XIII ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਈ। ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕੌਂਸਲ (1962-1965) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੋਪ ਜੌਨ ਪਾਲ I, 1978 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਜੌਨ ਪੌਲ II (ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ), ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੋ ਪੋਪ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ।

ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ

ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਮੋਕਿੰਗਬਰਡ ਕੋਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਪੀਕ ਆਇਲ ਥਿਊਰੀ), ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਚੁਸਤ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇਖੋ: coronavirus. ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ, „corona” ਇੱਕ ਤਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ।

"ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ." - ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਕੇਸੀ, ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।
ਨਿਗਰਾਨੀ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। CIA ਅਤੇ NSA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ PRISM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਸਕਾਈਪ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਰਾਈਵਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਬਾਦੀ

ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਭੋਜਨ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਧੂੰਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮਟਰੇਲ) ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਾਲਣ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਛਿੜਕਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੀਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ।(রেফ।) ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ, ਕੈਂਸਰ, ਬਾਂਝਪਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਸਾਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜੰਗਾਂ, ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਝਲਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਮਾਤ - ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - 8 ਬਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੀਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ

ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ) ਚੌਥੇ (ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੁੱਗ) ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ, ਘਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਨ ਟਾਈਮ, ਐਲੀਜ਼ੀਅਮ, ਜਾਂ ਦ ਹੰਗਰ ਗੇਮਜ਼। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹਨ. ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਲੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।

ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ:

ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ