ਰੀਸੈਟ 676

 1. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 52-ਸਾਲਾ ਚੱਕਰ
 2. ਤਬਾਹੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਚੱਕਰ
 3. ਕਾਲੀ ਮੌਤ
 4. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ
 5. ਜਸਟਿਨਿਆਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ
 6. ਸਾਈਪ੍ਰੀਅਨ ਅਤੇ ਐਥਿਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਗ
 1. ਦੇਰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 2. ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ 676-ਸਾਲ ਚੱਕਰ
 3. ਅਚਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ
 4. ਅਰਲੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ
 5. ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ
 6. ਸੰਖੇਪ
 7. ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ
 1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ
 2. ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
 3. ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ
 4. ਐਪੋਕੈਲਿਪਸ 2023
 5. ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਕਾਰੀ
 6. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ

ਐਪੋਕੈਲਿਪਸ 2023

ਕਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:8)
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖੋ: 2290 x 1200 px

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 1815 ਵਿੱਚ ਤੰਬੋਰਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਫਟਣਾ 52-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਹ 1921 ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੇਲਰੋਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਂ ਬਿੰਦੂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।. ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰੀਸੈੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਸੈਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਬਲ ਲਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਸੈਟ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੰਬੋਰਾ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਕਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜੋ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਕਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਰੀਸੈਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਕਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਬਾਹੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ! ਪਹਿਲਾ ਟੋਂਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਹੰਗਾ ਟੋਂਗਾ - ਹੁੰਗਾ ਹਾਪਾਈ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਟੋਂਗਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਜਾਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਪਲੂਮ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (36 ਮੀਲ) ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੇਸੋਫੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਧੂੜ ਦਾ ਬੱਦਲ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।(রেফ।)

ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1883 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕ੍ਰਾਕਾਟਾਉ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਲੋਬ ਕਈ ਵਾਰ. ਵਿਸਫੋਟ ਨੇ 10 km³ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 1991 ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਪਿਨਾਟੂਬੋ ਦੇ ਫਟਣ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ।(রেফ।) ਹੰਗਾ ਟੋਂਗਾ-ਹੁੰਗਾ ਹਾਪਾਈ ਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਟਾਪੂ ਫਟਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ (ਖੱਬੇ) ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ (ਸੱਜੇ) ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ। ਟੋਂਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਮੀਟਰ (49 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਟੋਂਗਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ 230 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 2 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ (6 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ) ਲਹਿਰ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਫੈਲਣ ਨੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ, ਬੀਚ-ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਟਣ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾ-ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0.1–0.5 °C (0.18–0.90 °F) ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਟਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਉਚਾਈ ਦਾ ਸੁਆਹ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਪੋਕੈਲਿਪਟਿਕ ਫਟਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਗ੍ਰਹਿ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਾਬਕਾ ਰੀਸੈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨਿਅਨਿਕ ਪਲੇਗ, ਲੇਟ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ, ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦਾ 52-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 676-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਝਟਕੇ ਵੱਡੇ meteorites ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ VEI-7 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ

ਸੋਲਰ ਫਲੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਲ ਪੁੰਜ ਨਿਕਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ 2024 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ। (রেফ।)
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁੱਲ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਸਿਕ ਮੁੱਲ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ।

ਸੂਰਜੀ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਲ ਪੁੰਜ ਨਿਕਾਸ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੂਰਜੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਧਮਾਕੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਗ੍ਰਹਿ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(রেফ।) ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਗਾਮੀ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 676-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀਸੈਟਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਚ ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਸੂਰਜੀ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1921 ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ 676-ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰੋਰਾ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਕੋਰੋਨਲ ਪੁੰਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ! ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 10% ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਸੂਰਜੀ ਫਟਣ ਲਈ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।(রেফ।)

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਖੈਰ, ਤੀਬਰ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੋਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੋਰਾ ਹਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ.(রেফ।) ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਲਾਈਟਾਂ - ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ।(রেফ।)

(রেফ।) ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ-ਧਰਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਸੁਪਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ (ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਾਟੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1921 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇੱਕਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਗਵਾਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਸਥਾਈ ਗਰਿੱਡ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਗਰਿੱਡ ਢਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਰੀਲੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪੇਸ ਮੌਸਮ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SOHO ਜਾਂ ACE ਦੁਆਰਾ ਭੂ-ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ. ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਆਸਟਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ।(রেফ।) ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਟੂਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ - 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਵਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।(রেফ।) ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਉਰੂਗਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਵਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਰਣਨ ਮਾਰਕ ਐਲਸਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ "ਪਾਵਰ ਬਲੈਕਆਊਟ: ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ" ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਰਿੱਜ, ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਟਰਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਫਲੱਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਚੈੱਕਆਉਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਲਈ. ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਈਂਧਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲੈਕਆਉਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਧਾਰਣਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਭੂਚਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ 6.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ: 2500 x 1667px

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਿਆਨਕ ਭੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਰੀਸੈਟ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਸੈੱਟ ਦੌਰਾਨ ਭੂਚਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਣਗੀਆਂ।

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (ਲਾਲ) ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ (ਨੀਲਾ)।

ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਭੂਚਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ) ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਭੂਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੁਚਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨਾਮੀ 2004 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਟ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੈਸਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਹੇ) ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਪਲੇਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਲੇਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਹਨ। ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(রেফ।) ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਜੀਆਂ, ਦਰਦਨਾਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰ, ਕੱਛ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੂਪ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਿੱਸੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿਊਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੁੱਕਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਬੋਨਿਕ ਜਾਂ ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ। ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਸਤ। ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਪਲੇਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਿੱਸੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅਕਸਰ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਫੈਰਨਜੀਅਲ ਪਲੇਗ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ-ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਕਾਇਆ ਮੀਟ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੇਨਿਨਜੀਅਲ ਪਲੇਗ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਭਟਕਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲਗਭਗ 6-10% ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 9-14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ - Plague_(disease).

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ 40-70% ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 1-15% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (90-95% ਮੌਤ ਦਰ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਪਟੀਸੀਮਿਕ ਪਲੇਗ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 100% ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦਰ 40% ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 4-15% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1/3 ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਗੇ।

meteorites

ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ meteorites ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਟਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ meteorites ਡਿੱਗੇ. ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਚੇਲਾਇਬਿੰਸਕ ਉਲਕਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁੰਗੁਸਕਾ ਮੀਟੋਰਾਈਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲਕਾਵਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਉਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 42% ਘੱਟ)।(রেফ।)

ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਟਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੇਰੋਇਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ

ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਨੀਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੇ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਡਿੱਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜਾਂ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਸੌ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੋਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਗਾਮੀ ਰੀਸੈਟ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਅਕਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਪਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੇਗ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਲਵਾਯੂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਇੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਭਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 10 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਲਈ $3800 ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।(রেফ।) ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ mRNA ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ:

ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਕਾਰੀ