Reset 676

 1. 52-taong siklo ng mga sakuna
 2. Ika-13 cycle ng cataclysms
 3. Itim na Kamatayan
 4. Justinianic Plague
 5. Dating ng Justinianic Plague
 6. Mga Salot ng Cyprian at Athens
 1. Pagbagsak ng Late Bronze Age
 2. 676-taong cycle ng pag-reset
 3. Biglaang pagbabago ng klima
 4. Pagbagsak ng Early Bronze Age
 5. Ni-reset sa prehistory
 6. Buod
 7. Pyramid ng kapangyarihan
 1. Mga pinuno ng mga dayuhang lupain
 2. Digmaan ng mga klase
 3. I-reset sa pop culture
 4. Apocalypse 2023
 5. World infowar
 6. Anong gagawin

Mga pinuno ng mga dayuhang lupain

Upang mas maunawaan ang mga pamamaraan ng operasyon at layunin ng Cult of Saturn, kailangan nating malaman ang kasaysayan nito. Sa kabanatang ito ay ilalarawan ko kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang kulto sa mundo at kung ano ang mga layunin nito para sa hinaharap.

Phoenicia

Mula sa Pizzagate affair at iba pang mapagkukunan, malalaman natin na ang mga miyembro ng elite ay nag-aalay ng bata sa diyos na si Baal. Malinaw na ipinahihiwatig ng katotohanang ito na sila ay mga tagasunod ng relihiyong Canaanita, na nagmula sa sinaunang lupain ng Canaan, na kilala rin bilang Phoenicia. Ang lupaing ito ay matatagpuan sa silangang baybayin ng Dagat Mediteraneo, sa teritoryo ng kasalukuyang Israel, Palestine at Lebanon. Ang kabihasnang Phoenician ay nagsimulang umunlad noong 2750 BC. Nang maglaon, sinakop ng mga Phoenician ang malaking bahagi ng baybayin ng Mediterranean, lalo na ang Hilagang Aprika. Noong 814 BC, itinatag nila ang Carthaginian Empire, na umiral hanggang 146 BC. Ang mga Phoenician ay nakagawa ng maraming mahahalagang tuklas. Mayroon silang lubos na binuong organisasyong panlipunan at makabuluhang materyal na mapagkukunan na nagbigay-daan sa kanila na lumikha ng mga kahanga-hangang gusali. Hindi sila gaanong mababa sa mga sikat na sibilisasyon ng Sumer at Egypt.

Ang mga Canaanita, tulad ng ibang mga sinaunang kultura, ay sumunod sa isang polytheistic na relihiyon. Sa maraming diyos na kanilang sinasamba, ang pinakamahalaga ay sina Ashera, El, at Baal. Si Asherah ay ang inang diyosa, ang diyosa ng pagkamayabong. Si El ang pinakamataas na diyos, ang lumikha ng mundo, at asawa ni Ashera. Minsan din ay ipinakikilala si El kay Baal, na siyang diyos ng bagyo, ulan, at pagkamayabong. Ang Griyegong katapat kay Baal ay si Kronos, at ang Romano ay ang diyos na si Saturn. Samakatuwid, ang mga sumasamba kay Baal ay maaari ding tawaging kulto ng Saturn. Sina Baal at El ay inilalarawan bilang isang toro o kung minsan bilang isang lalaking tupa. Sinamba ng mga Canaanita ang mga diyos sa pamamagitan ng pagtatayo ng stelae (mga patayong inukit na bato) sa kanila. Nagtatayo sila ng mga bunton ng lupa kung saan ginawa nila ang kanilang mga ritwal.

Mga sakripisyo ng tao
Nag-aalok ng isang bata kay Moloch (isang ilustrasyon mula sa Bibliya)

Ayon sa Bibliya, ang mga Canaanita ang pinaka-demoralized at degenerate na mga tao. Hindi lamang sila sumamba sa mga diyus-diyosan, ngunit nagsagawa din sila ng panghuhula, pangkukulam, hula, at pagtawag ng mga multo. Mariing hinahatulan din sila ng Bibliya dahil sa pagsasagawa ng incest, homoseksuwalidad, at zoophilia. Ang mga lungsod ng Canaan na kilala mula sa Bibliya ay ang Sodoma at Gomorra, na pupuksain ng Diyos ng mga Israelita para sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy at asupre. Kamakailan, natuklasan ng mga siyentipiko sa Jordan ang mga bakas ng pagbagsak ng isang malaking meteorite na itinayo noong mga 1650 BC.(ref.) Marahil ang pangyayaring ito ang nagbigay inspirasyon sa kuwento ng pagkawasak ng Sodoma at Gomorra. Ang kasalanan ng mga Cananeo na pumukaw ng pinakamalaking kasuklam-suklam sa kanilang mga kapitbahay ay "pagpapasa ng mga bata sa apoy kay Moloch". Upang magdala ng ulan at matiyak ang kanilang pag-aani, nag-alay sila ng mga hain ng tao sa diyos na si Baal. Ang sakripisyo ng Molk (Moloch) ay binubuo ng handog na sinusunog ng mga panganay na anak, at ang hain ng Herem ay ginawa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bilanggo ng digmaan.

Inilalarawan ng maraming kontemporaryong Griyego at Romanong mga istoryador ang mga Carthaginian bilang nagsasagawa ng paghahain ng bata sa pamamagitan ng pagsunog. Maaari mong basahin ang kanilang mga paglalarawan dito: link. Ang isang matinding krisis ay nangangailangan ng mga espesyal na seremonya kung saan hanggang 200 mga bata mula sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang mga pamilya ang itinapon sa nasusunog na apoy. Natuklasan ng modernong arkeolohiya sa mga sinaunang lugar ng Punic ang ilang malalaking sementeryo na may mga urn na naglalaman ng mga sunog na buto ng mga sanggol. Ang tahimik na pelikulang "Cabiria" mula 1914 ay nagpapakita kung ano ang hitsura ng paggawa ng mga sakripisyo sa Carthage.

Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914)
Hyksos
Isang eskultura ng pinuno ng dinastiyang Hyksos

Ang mga Canaanita at Carthaginian ay hindi nagtamasa ng magandang reputasyon sa kanilang mga kapitbahay. Inilarawan sila ng mga manunulat na Griego at Romano bilang mapanlinlang, sakim, at taksil. Isinulat ni Orosius na walang mga sandali ng kaligayahan sa kanilang relasyon sa isa't isa, ni mga sandali ng kapayapaan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. May isang Egyptian stele na may nakasulat na sumpa laban sa mga lungsod ng Canaan. At sa mga guho ng Sumerian na lungsod ng Mari, natagpuan ang isang liham sa isang clay tablet, na ang may-akda ay nagreklamo tungkol sa "mga magnanakaw at Canaanites na nagdudulot ng kalituhan sa lungsod".

Mga 1675 BC nagtagumpay ang mga Canaanita sa pagsakop sa Lower Egypt. Ang mga tagapamahala ng Canaan sa Ehipto ay tinawag na Hyksos, na nangangahulugang "mga pinuno ng mga dayuhang lupain". Sa mga nabihag na teritoryo ay naglapat sila ng ibang patakaran kaysa sa ibang mga mananakop. Hindi sila nagtatayo ng sarili nilang administrasyon, at hindi pinipigilan ang populasyon, ngunit inangkop ang umiiral na kaayusan, na sinasabayan ang daan-daang taon na tradisyon at karanasan. Sa sinasakop na teritoryo, gumawa sila ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga karwahe na hinihila ng kabayo (chariots), na nagpabago sa paraan ng pagsasagawa ng mga operasyong militar. Sa larangan ng relihiyon, ginawa nila ang ginawa nila sa pulitika. Inampon nila si Seth (ang diyos ng kadiliman at kaguluhan) bilang kanilang pangunahing diyos, na kinilala siyang si Baal. Gayundin sa Ehipto ang mga Canaanita ay naghain ng tao, gaya ng patunay ng mga labi ng mga kabataang babae na natagpuan doon.

mga Israelita

Ang mga Canaanita ay namuno sa Ehipto nang mahigit isang siglo bago nabawi ng mga Ehipsiyo ang kontrol sa kanilang bansa. Di-nagtagal, sinakop ng Ehipto ang lupain ng Canaan at pagkatapos ay sinakop ito nang mga apat na siglo. Inilalarawan ng Bibliya ang panahong ito bilang pagkabihag ng mga Ehipsiyo sa mga Israelita (ang mga Israelita ay nagmula sa mga Canaanita). Sa oras na ito, sa panahon ng paghahari ni Paraon Akhenaten, ang kulto ng nag-iisang diyos - ang diyos ng araw na si Aten - ay naging tanyag, na nagbunga ng mga monoteistikong relihiyon. Pagkatapos, sa panahon ng global cataclysm ng Late Bronze Age collapse, ang Egypt ay nagdusa nang husto at ito ay nagbigay-daan sa mga Canaanita na mabawi ang kontrol sa kanilang lupain. Ang pag-reset na iyon ay nag-trigger din ng malalaking paglipat ng mga tao. Sa Bibliya, ang kuwentong ito ay ipinakita bilang ang paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Ang ilan sa mga Canaanites, na inspirasyon ng Egyptian kulto ng Aten, ay bumaling sa monoteismo at lumikha ng Hudaismo.

Sinasabi ng Aklat ng Exodo na nang ang mga Israelita ay lumabas sa Ehipto at gumala sa disyerto, ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh at bumalik sa pagsamba sa gintong guya. Ang guya o toro ay isang imahe ng diyos ng Canaan na si Baal. Kaya naman, sinamba ng unang mga Israelita si Baal at malamang na naghandog sila ng mga tao sa kanya. Ang Diyos ng mga Israelita ay mahigpit na hinatulan ang pagsamba sa guya. Ang Hudaismo ay laban sa relihiyong Canaanita sa simula pa lamang. Sa Bibliya, inutusan ng Diyos ang Kanyang piniling mga tao na sakupin ang lupain ng mga Canaanita (ang Lupang Pangako) at patayin ang lahat ng naninirahan sa lupaing iyon, kabilang ang mga bata, upang ang kasamaang ginawa ng mga taong iyon ay hindi na bumalik. Tinupad lamang ng mga Israelita ang utos na ito sa isang tiyak na lawak. Sa mga nasakop na lupain, itinatag nila ang mga sinaunang estadong Judio ng Israel at Juda. Si Haring Solomon, sa tulong ng haring Phoenician na si Hiram, ay nagtayo ng isang templo sa Jerusalem kung saan nag-aalay ng mga dugong hain ng hayop. Nagpatuloy ang pagsamba kay Baal, lalo na sa Phoenicia, at nanatili ang relihiyong Canaanita. Ang pagtatalo sa pagitan ng monoteistiko at polytheistic na mga relihiyon ay nananatiling hindi nalutas hanggang sa araw na ito. Maraming mga katotohanan ang nagpapahiwatig na ang huling labanan ay magaganap sa lalong madaling panahon.

America

Ang mga Phoenician ay inilarawan bilang masigasig at pragmatiko, na nagpapakita ng isang kahanga-hangang kakayahang magbago at umangkop sa nagbabagong mga pangyayari. Sila ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang katalinuhan at mataas na katalinuhan. Ang kanilang pinakamahalagang imbensyon ay ang alpabeto. Ang mga Phoenician ay itinuturing din na mga imbentor ng sabon at pera bilang paraan ng pagbabayad. Ang Phoenicia at ang Imperyong Carthaginian ay kabilang sa mga pinaka-maunlad na bansa noong unang panahon. Ang pangkalahatang pananaw ay ang Carthage ang pinakamayamang lungsod sa mundo. Mayroon silang napakahusay na mga crafts at advanced na agrikultura. Ipinagpalit nila ang mga alipin sa napakalaking sukat. Ang pinakamahalagang pinagmumulan ng kita ng mga lunsod ng Phoenician ay ang pangangalakal sa malalim na dagat, dahil higit sa lahat ang mga Phoenician ay isang bansa ng walang kapantay na mga marino at mangangalakal.

Ang mga mandaragat ng Phoenician ay naglayag nang malayo sa Gibraltar, kasama na ang mga Isla ng Tin, na karaniwang tinutukoy sa Britanya. Natuklasan nila ang Canary Islands at malamang na ang Cape Verde din. Ayon sa mga rekord ni Herodotus, malamang na naglayag sila sa paligid ng Africa, sa utos ng Egyptian pharaoh Necho II (ca 600 BC). Hindi nagawa ng mga European sailors ang gawaing ito hanggang sa higit sa 2 millennia mamaya. May mga indikasyon na ang mga sinaunang Phoenician o Carthaginians ay nakarating sa Brazil. Sinusuportahan ito ng iba't ibang mga katotohanan, mga sinaunang mapagkukunan at mga natuklasang arkeolohiko. Ang isang halimbawa ay ang mga inskripsiyong Phoenician na natuklasan sa buong Brazil, kabilang ang panloob.(ref.) Maaari mong basahin ang tungkol sa kanila dito: link.

Mapa ng Piri Reis mula sa taong 1513
Tingnan ang larawan sa buong laki: 1309 x 1746px

Ang conquistador na si Pedro Pizarro, sa kanyang salaysay tungkol sa dakilang pagsalakay ng mga Espanyol sa Timog Amerika noong 1500s, ay nag-ulat na ang masa ng Andean Indian ay maliit at maitim, habang ang mga miyembro ng naghaharing pamilyang Inca ay matangkad at may mas mapuputing balat kaysa sa mga Kastila mismo.. Binanggit niya sa partikular ang ilang indibidwal sa Peru na maputi at may pulang buhok. Nakita namin ang parehong bagay na nagaganap sa mga mummies sa South America. Ang ilan sa mga mummies ay may pula, kadalasang kulay kastanyas na buhok, malasutla at kulot, na makikita sa mga Europeo. Mayroon silang mahahabang bungo at kapansin-pansing matataas na katawan. Karamihan sa mga mummy na may pulang buhok ay nagmula sa kultura ng Paracas, na tumagal mula ca 800 BC hanggang ca 100 BC.(ref.) Tinanong ni Pizarro kung sino ang mga mapupulang buhok na puti ang balat. Sumagot ang mga Inca Indian na sila ang huling inapo ng mga Viracocha. Ang mga Viracocha, sabi nila, ay isang banal na lahi ng mga puting lalaki na may balbas. Inisip ng mga Inca sa mga Kastila na sila ang mga Viracocha na naglayag pabalik sa Pasipiko.(ref., ref.)

Kung tatanggapin natin na nasakop ng mga Phoenician ang America noong sinaunang panahon, magiging malinaw kung bakit napakaraming pagkakatulad ng dalawang malalayong kultura. Ang mga Indian ay nagtayo ng mga stone stelae na may mga larawan ng mga diyos, gaya ng ginawa ng mga Phoenician. Nagtatayo rin sila ng mga pyramid na walang tuktok, katulad ng simbolo sa isang dolyar na banknote. Sa tuktok ng mga piramide, ang mga Aztec ay nagsagawa ng madugong pagpaslang sa mga bilanggo ng digmaan at naghain sila ng mga bata sa diyos ng ulan na si Tlaloc. Isinagawa nila ang mga pagpaslang sa paraang makapagdulot ng labis na pananakit sa biktima hangga't maaari, na dapat ay upang matiyak ang pabor ng mga diyos.

Ang Kulto ng Saturn sa Middle Ages

Ang Phoenicia ay nasakop ni Alexander ng Macedonia noong 332 BC, at umiral ang Carthaginian Empire hanggang 146 BC, nang ito ay nasakop ng Roman Empire. 90% ng mga Carthaginians ang napatay at ang mga nakaligtas ay dinalang bilanggo. Ang Carthage ay sinira sa lupa. Ang Imperyo ng Roma ay namuno sa buong rehiyon ng Mediteraneo sa susunod na ilang daang taon, kaya ang kulto ng Saturn ay hindi na maisasagawa, hindi bababa sa hindi lantaran. Sa paligid ng 200 AD ang Kristiyanong may-akda na si Tertullian ay sumulat:

Sa Africa, ang mga sanggol ay dating iniaalay kay Saturn, … at hanggang ngayon ang banal na krimen na iyon ay nananatili sa lihim.

Tertullian, ca 200 AD

Apology 9.2–3

Pagkalipas ng ilang siglo, ang mga inapo ng mga Phoenician ay naglayag sa hilagang Europa at nanirahan sa Scandinavia, kung saan noong ika-8 siglo ay itinatag nila ang mga Viking. Ang mga Viking ay sikat sa kanilang kalupitan at sa pagsasagawa ng malayuang paglalakbay-dagat ng isang merchant at robbery character. May ebidensya na nakarating sila sa North America noong ika-11 siglo. Sinakop ng mga Viking ang Normandy. Doon sila nagbalik-loob sa Kristiyanismo at hindi na nagsagawa ng mga paganong ritwal. Mula sa Normandy ay nagmula si William the Conqueror, na sumakop sa Inglatera noong 1066. Ang British royal family ay kanyang mga inapo.

Khazaria

Sa unang bahagi ng Middle Ages, pagkatapos ng mahusay na paglipat ng mga tao, ang mga inapo ng Phoenician at ang kanilang kulto ng Saturn ay lumitaw din sa Khazar Khaganate. Ang bansang ito ay itinatag noong ika-7 siglo sa Black Sea, hilaga ng Caucasus Mountains. Sinakop nito ang mga teritoryo ng kasalukuyang Georgia, silangang Ukraine, timog Russia, at kanlurang Kazakhstan. Marahil ay hindi nagkataon na sa kabisera ng Kazakhstan (Astana) ay mayroon na ngayong isang malaking gusali na kahawig ng isang Masonic pyramid.(ref.) Ang Khazaria ay isang multi-religious at multi-ethnic na estado. Mga 25 natatanging grupong etniko ang bumubuo sa populasyon ng Khazaria. Ang naghaharing stratum ay isang medyo maliit na grupo, na naiiba sa etniko at linggwistika mula sa mga nasasakupan nitong mga tao. Ang ika-10 siglong Muslim na geographer na si al-Istakhri ay nagsabi na ang namumunong White Khazars ay kapansin-pansing guwapo na may mapupulang buhok, maputing balat, at asul na mga mata, habang ang mga Black Khazars ay mabangis, na nakatitig sa malalim na itim, na parang sila ay "isang uri ng Indian.”. Ang mga Khazar ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng mga alipin sa pamilihan ng mga Muslim. Ibinenta nila ang mga nabihag na Slav at tribesmen mula sa hilagang lupain ng Eurasian. Ang mga Khazar ay naiiba sa mga tao mula sa mga nakapaligid na bansa. Inilarawan sila bilang mga magnanakaw at espiya. Sinasabing sila ay mga taong walang batas na namuhay ng makasalanan, ng seksuwal na kasukdulan at kalupitan. Sila ay mga master ng panlilinlang. Sinasamba nila si Baal, na humiling ng paghahandog ng bata. Hinamak sila ng mga karatig bansa. Kinasusuklaman nila ang mga ritwal ng pagsasakripisyo kung saan itinapon nila ang mga sanggol sa apoy o pinutol ang mga ito para inumin ang kanilang dugo at kainin ang kanilang laman. Minsan sa pagitan ng 740 at 920 AD ang maharlika at maharlika ng Khazar ay nagbalik-loob sa Hudaismo, habang ang natitirang populasyon ay malamang na nanatili sa lumang relihiyong Turkic. Bagama't nagbalik-loob sila sa Hudaismo, hindi talaga nila tinalikuran ang kanilang paganong paniniwala. Ginawa nila ang katulad na bagay tulad ng ginawa nila noon sa Ehipto nang magsimula silang sumamba kay Seth. Sa pagkakataong ito ay yumakap sila sa Hudaismo, ngunit nagsimulang sumamba kay Satanas sa halip na sa Diyos. Kaya naman kung minsan ay tinatawag silang Sinagoga ni Satanas. Ang pagbagsak ng Khazaria ay dumating noong ika-12 at ika-13 siglo. Pagkatapos nito, ang mga miyembro ng kulto ay lumipat sa kanluran at nanirahan sa iba't ibang mga bansa sa Europa.

mga Hudyo

Sa ngayon, karamihan sa mga miyembro ng kulto ay nagsasabing sila ay mga Hudyo, bagaman ang ilan sa kanila ay kabilang sa ibang mga relihiyon. Ang pagpapanggap na mga Hudyo ay isang napakatalino na hakbang. Sa ganitong paraan, sa tuwing may pumupuna sa mga aksyon ng mga Khazar na "Hudyo", ang mga tunay na Hudyo ay nakakaramdam ng hinanakit at nagsimulang ipagtanggol sila. Ang mga Khazar ay hindi na kailangang gumawa ng pagsisikap, dahil ginagawa ito ng iba para sa kanila. At ang mga Hudyo ay sensitibo sa pamumuna, na nauunawaan, dahil sa nakaraan ay madalas silang sinisisi sa mga maling gawain ng mga Khazar na "Hudyo". Noong Middle Ages, ang mga Hudyo ay pinatalsik mula sa maraming bansa sa Europa. Isa sa mga dahilan nito ay ang mga akusasyon ng pagsasagawa ng mga ritwal na pagpatay sa mga bata. Ang mga Hudyo ay inakusahan ng gayong mga gawa sa iba't ibang panahon - mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan (tingnan ang: link) at sa iba't ibang bansa - hindi lamang sa Europa, kundi pati na rin sa mga bansang Arabo, Russia, USA at iba pa. Ayon sa opisyal na bersyon, ang lahat ng mga akusasyong ito ay gawa-gawa, ngunit nahihirapan akong isipin na ang mga taong nabuhay sa iba't ibang siglo at sa iba't ibang kultura ay binubuo lamang ng eksaktong parehong mga kuwento. Kapansin-pansin, kahit na ang mga Hudyo ay naroroon sa Europa mula noong unang panahon, ang mga unang akusasyon ng mga ritwal na pagpatay ay lumitaw sa kontinenteng ito noong ika-12 siglo lamang,(ref.) iyon ay, pagkatapos lamang ng pagdating ng mga Khazar.

Ang ritwal na pagpatay kay Simon ng Trent. Ilustrasyon sa Weltchronik ni Hartmann Schedel, 1493.
Itim na Maharlika

Ang isa sa mga lugar kung saan nanirahan ang mga Khazar sa malaking bilang ay ang Italya, lalo na ang Venice. Noong unang bahagi ng ika-12 siglo, ang mga oligarko ng Khazar ay nagpakasal sa mga maharlikang pamilya ng Venetian. Sa sumunod na mga siglo, sa panahon ng mga Krusada, ang Venice ay lumago upang maging isa sa pinakamayamang lungsod sa Europa at isa sa pinakadakilang kapangyarihan sa komersyo at pampulitika sa Mediterranean. Sa pamamagitan ng isang malaking fleet sa pagtatapon nito, ang Venice ay kumita mula sa pagdadala ng mga crusader sa Gitnang Silangan at mula sa mga pribilehiyo ng kalakalan. Ang unang bangko sa kasaysayan ay itinatag sa Venice noong 1157. Ang mga bangkero ay tinutumbas sa mga Hudyo mula sa simula. Ang oligarkiya ng mga aristokrata at mangangalakal ay nakakuha ng ganap na kontrol sa Venice noong 1171, nang ang paghirang ng Doge ay ipinasa sa tinatawag na Great Council, na binubuo ng mga miyembro ng oligarkiya (kabilang sa kanila ang kasumpa-sumpa na pamilyang de'Medici). Ang Black Nobility ay ang mga oligarkikong pamilya ng Venice at Genoa na may hawak ng mga pribilehiyong karapatan sa kalakalan (monopolyo). Ang mga taong ito ay nakakuha ng titulong "itim" dahil sa kanilang walang awa na kawalan ng pag-aalinlangan. Gumamit sila ng pagpatay, pagkidnap, pagnanakaw, at lahat ng paraan ng panlilinlang sa isang malaking sukat, na walang pagsalungat sa pagkamit ng kanilang mga layunin. Ang mga maskara kung saan sikat ang Venice Carnival ay maaaring isang simbolo ng kanilang lihim na paraan ng pag-arte. Marami sa mga miyembro ng mga pamilyang Black Noble ay naging mataas din ang ranggo na mga klerigo at maging mga papa, kaya naman kung minsan ay tinatawag silang mga papal bloodlines. Mula sa 13 makapangyarihang pamilyang Italyano na ito nagmula ang lahat ng pinakamakapangyarihang pamilya ngayon, bagama't gumagamit sila ng iba't ibang apelyido ngayon.

Knights Templar

(ref.) Maraming katotohanan ang nagpapahiwatig na ang mga miyembro ng Cult of Saturn ang lumikha at kumokontrol sa orden ng Katoliko na kilala bilang Knights Templar. Ang kautusang militar na ito ay itinatag noong 1119 at umiral ng halos dalawang siglo noong Middle Ages. Ang tungkulin nito ay protektahan ang mga Kristiyanong peregrino sa Palestine. Ang buong pangalan ng utos ay "Ang Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon". Ito ay naka-headquarter sa nakuhang Al-Aqsa Mosque sa Temple Mount sa Jerusalem. May mystique ang lugar na ito dahil itinayo ito sa itaas ng pinaniniwalaang mga guho ng Templo ni Solomon. Samakatuwid, tinukoy ng mga Krusada ang Al-Aqsa Mosque bilang Templo ni Solomon. Ang mga Templar ay nakabuo ng mga makabagong diskarte sa pananalapi na isang maagang anyo ng pagbabangko, na bumuo ng isang network ng halos 1,000 commanderies at fortifications sa buong Europa at Holy Land, na lumilikha ng malamang na unang multinational na korporasyon sa mundo.

Ang Knights Templar ay kinasuhan ng maraming pagkakasala tulad ng katiwalian sa pananalapi, pandaraya, at paglilihim. Ang mga pag-aangkin ay ginawa na sa kanilang mga lihim na seremonya ng pagsisimula, ang mga rekrut ay pinilit na dumura sa krus; at ang mga kapatid ay inakusahan na hinimok ang mga gawaing homoseksuwal. Ang mga Templar ay inakusahan din ng idolatriya at pinaghihinalaang sumasamba sa isang pigura na kilala bilang Baphomet. Si Haring Philip IV ng France, habang labis ang utang sa utos, ay nag-utos na maraming miyembro ng orden sa France ang arestuhin at pahirapan. Noong Biyernes, Oktubre 13, 1307, dose-dosenang mga Templar ang sinunog sa istaka sa Paris. Sa ilalim ng panggigipit ng hari, binuwag ng papa ang utos at pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng mga Kristiyanong monarko sa Europa na agawin ang lahat ng ari-arian ng mga Templar. Ang isang teorya tungkol sa mga pinagmulan ng Freemasonry ay nag-aangkin ng direktang pinagmulan nito mula sa makasaysayang Knights Templar sa pamamagitan ng kanilang huling mga miyembro ng ika-14 na siglo na pinaniniwalaang humingi ng kanlungan sa Scotland (kaya ang pangalan ng Scottish Rite).

Ang landas upang pamahalaan ang mundo

Noong Middle Ages, nang ang Simbahang Katoliko ay napakaimpluwensyang, ang Cult of Saturn ay pinipigilan. Kinamumuhian ng kulto ang Kristiyanismo hanggang ngayon, nakikita ito bilang ang pinakamalaking banta sa kapangyarihan nito. Ang unang katibayan ng kanilang pagpaplano ng isang pagsasabwatan upang agawin ang kapangyarihan ay nagsimula noong 1489, nang ang mataas na hukuman ng mga Hudyo ng Constantinople ay sumulat ng isang liham bilang tugon sa pag-uusig na nagpapayo sa mga Hudyo ng Pransya na pumasok sa lahat ng malalaking institusyon: mga tanggapan ng gobyerno, Simbahan, pangangalaga sa kalusugan, at komersiyo. Ito ay dapat na maging isang paraan upang agawin ang kapangyarihan sa estado. Maaari mong basahin ang sulat dito: link. Sa katunayan, di-nagtagal pagkatapos noon, ang kulto ay nagsimulang makakuha ng higit at higit na impluwensya.

Inglatera

Ang okultong Black Nobility ay gumawa ng isang tusong plano upang agawin ang kapangyarihan sa mga bansa sa pamamagitan ng mga kudeta, pagpapatalsik sa mga naghaharing monarko, at pagpapakilala ng demokrasya, na siyang sistema na pinakamadaling manipulahin. Nagsimula sila sa pagsasaayos ng Cromwell Revolution sa England (1642–1651). Bilang resulta ng rebolusyon, si Haring Charles I ay pinatalsik ng kanyang mga nasasakupan at pinugutan ng ulo. Sa karagdagan, ang pagbabawal sa Jewish settlement sa England ay inalis. Di nagtagal, tinulungan ng Black Nobility si William ng Orange na agawin ang trono ng England (r. 1689–1702). Sa ilalim ng kanyang pamumuno, noong 1689, isang batas ang ipinasa na ginagarantiyahan ang supremacy ng parlyamento sa monarkiya, na nagdulot ng parliamentaryong demokrasya. Noong 1694, itinatag ang Bank of England. Ito ang unang sentral na bangko sa ilalim ng kontrol ng kulto. Mula noon, nagawa nilang lumikha ng pera "out of thin air", upang magbigay ng mga pautang sa mga pamahalaan, at sa gayon ay umaasa sila sa kanilang sarili. Kasabay nito, ang Lungsod ng London ay naging isang entidad na independyente sa Inglatera. Maaari kang magbasa ng higit pa tungkol sa Rebolusyong Ingles dito: link.

Freemasonry

Kasabay nito, sa England, itinatag ang mga unang Masonic lodge. Ang Freemasonry ay nabuo mula sa pagbabago ng isang naunang lihim na organisasyon - ang mga Rosicrucian. Ang motto ng Freemasonry ay: "Liberty, Equality, Fraternity". Kasabay din nito ang pagsisimula ng Age of Enlightenment, na nagtataguyod ng makatuwirang pag-iisip, pagpuna sa Simbahan at demokratisasyon ng estado. Ang mga pananaw na ito ay ganap na nagsilbi sa agenda ng kulto. Ang unang mahusay na tagumpay ng Freemasonry ay ang pagpasok ng Jesuit Order. Ito ay isang order ng mahusay na impluwensya, nilikha para sa mga espesyal na gawain. Sa iba pang mga bagay, ito ay tumatalakay sa pagpapanatili ng mga relasyon ng Simbahan sa mga sekular na awtoridad. Dahil sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad, ang kautusan ay isang kaakit-akit na target para sa Freemasonry. Noong ika-18 siglo, ang Jesuit Order ay pinatalsik mula sa karamihan ng mga bansa sa Kanlurang Europa dahil sa mga subersibong aktibidad nito. Kahit na ang Papa ay kinondena ang kanilang mga aksyon at dissolved ang order noong 1773 (ito ay ibinalik pagkaraan ng 41 taon, pagkatapos ng Napoleonic Wars). Noong ika-18 siglo, gayundin sa Inglatera, nagsimula ang Rebolusyong Industriyal. Ang mga kapitalista mula sa Lungsod ng London ay mahusay na binuo ang kanilang mga negosyo, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng napakalaking kapalaran. Sa paglipas ng panahon, sila ay naging mas mayaman kaysa sa mga hari.

India
Watawat ng British East India Company

Nasa ilalim na ng kontrol ng kulto ang Inglatera, kaya nang magsimulang sakupin ng Inglatera ang mga kolonya at naging Imperyo ng Britanya noong ika-17 siglo, unti-unting pinalawak ng kulto ang impluwensya nito sa nasakop na mga teritoryo sa ibang bansa. Sa pagitan ng kalagitnaan ng ika-18 at kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang India ay kolonisado ng British East India Company. Isa itong pribadong kumpanya na pag-aari ng City of London Corporation, bagama't ang hari ay may stake din dito. Ang bandila ng British East India Company ay may 13 pahalang na guhit, na maaaring magpahiwatig na ito ay pag-aari ng 13 naghaharing dinastiya. Napakalakas ng kumpanya na may karapatan itong magkaroon ng sarili nitong pera at mangolekta ng mga buwis sa India. May karapatan itong mapanatili ang sarili nitong hukbo, gumawa ng mga pampulitikang kasunduan at alyansa, at magdeklara ng digmaan. Ang pribadong puwersang militar ng kumpanya ay dalawang beses ang laki ng hukbong British. Hindi lamang pribadong pag-aari ng korporasyong ito ang buong India, kundi pati na rin ang Pakistan, Bangladesh, Myanmar (Burma), at Sri Lanka. Kung ito ay isang estado, ito ay magiging pangalawang pinakamayamang bansa sa mundo (pagkatapos ng China).(ref.) Ngunit ito ay isang kumpanya, kaya ang pangunahing responsibilidad nito ay upang i-maximize ang mga kita. Ginagawa nila ito sa pambihirang halaga ng tao. Noong 1770, ang mga patakaran ng kumpanya ay humantong sa isang sakuna na taggutom sa Bengal na pumatay ng humigit-kumulang 1.2 milyong tao, 1/5 ng populasyon.(ref.) Ang kumpanya ay malupit na pinigilan ang mga paghihimagsik. Noong 1857, 800 libong Hindu ang napatay sa pag-aalsa. Pagkatapos ng kaganapang ito, ang India ay inilagay sa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno ng Britanya at kalaunan ay ang gobyerno ng India. Ngunit hindi mo iniisip na ang mga batikang kapitalista ay maaaring magbigay ng napakalaking kayamanan ng ganoon lang? Mayroon silang ganap na kontrol sa mga gobyerno, kaya, sa pamamagitan ng pagsuko ng India sa gobyerno, wala talagang nawala sa kanila. Pag-aari pa rin nila ang India. Tanging ang anyo ng pamamahala lamang ang nabago mula sa lantad hanggang sa lihim na kontrol. Dahil dito, hindi na nagrerebelde ang mga tao, dahil hindi nila kayang lumaban sa kapangyarihang hindi nakikita.

Estados Unidos
George Washington bilang isang Freemason

Noong 1776, itinatag ng pinakamataas na echelon ng Freemason ang Order of the Illuminati. Ngayon ang order ay malamang na wala na, ngunit ang pangalan nito ay ginagamit upang ilarawan ang pangkat na sumasakop sa tuktok ng pyramid of power. Sa parehong taon, itinatag ang Estados Unidos. Sa 56 na lumagda sa American Declaration of Independence, 53 ay Freemason.(ref.) Sa simula pa lang, ang USA ay nilikha bilang isang modelo ng estado ng Masonic. O sa halip, isang Masonic na korporasyon, dahil bagaman ang USA ay nagpapanggap na isang estado, ito ay talagang isang korporasyon, tulad ng East India Company. Maging ang kanilang bandila ay halos pareho. At ang pinaka-kawili-wili, ang unang bandila ng US na ginamit noong 1775–1777 (ang Grand Union Flag),(ref.) ay ganap na magkapareho sa bandila ng East India Company. Ang mga watawat ay hindi nagsisinungaling, ang Estados Unidos ay ang parehong korporasyon ng East India Company. Ang USA ay isang kolonya pa rin na umaasa sa Lungsod ng London (higit pa dito: link). Ang mga halalan sa USA ay nagsisilbi lamang ng isang motivational role (ito ay hindi naiiba sa ibang mga bansa). Napansin ng mga may-ari na ang kanilang mga nasasakupan ay mas malamang na maghimagsik at magtrabaho nang mas mahusay kung sila ay pinapayagang bumoto para sa isa sa dalawang kandidato para sa presidente ng korporasyon minsan bawat ilang taon. Siyempre, ang parehong mga kandidato ay paunang pinili ng mga may-ari upang matiyak na, kahit sino ang manalo, ang mga interes ng korporasyon ay hinahabol.

France

Walang iba kundi ang mga Freemason ang may pakana ng Rebolusyong Pranses (1789–1799). Ang slogan ng Freemasonry ay naging slogan pa ng Rebolusyon. Bilang resulta ng kudeta, pinugutan ng ulo sa guillotine si Haring Louis XVI at marami pang ibang tagapagtaguyod ng tradisyonal na orden. Ang absolute monarkiya ay pinalitan ng parliamentary monarkiya. Mula ngayon, kailangang isaalang-alang ng hari ang opinyon ng parlyamento. Kaagad pagkatapos ng Rebolusyon, kinuha ni Napoleon Bonaparte ang kapangyarihan sa France. Si Napoleon ay madalas na inilalarawan sa mga kuwadro na gawa na ang kanyang kamay ay nakasuksok sa kanyang dyaket, na siyang tanda ng mga Freemason. Sa panahon ng Napoleonic Wars (1799–1815), ang mga Freemason ay naglakbay kasama ang hukbo ni Napoleon hanggang sa silangan ng Russia, na nagtatag ng mga lodge sa lahat ng dako sa daan. Noong 1848, nagresulta ito sa pagsiklab ng serye ng mga demokratiko at liberal na rebolusyon sa buong Europa (kilala bilang Springtime of Nations). Sa panahon ng Napoleonic Wars, ang sikat na Jewish banker na si Mayer Amschel Rothschild ay gumawa ng malaking kapalaran. Ngunit hindi ang mga Rothschild ang lumikha ng lihim na lipunan, ang lihim na lipunan ang lumikha ng mga Rothschild.

Maharlikang pamilya
Reyna Victoria

Ang Lungsod ng London ay humantong sa pagkamatay ng maraming maharlikang pamilya, ngunit kinuha din nito ang ilan sa kanila. Mula sa Black Nobility nagmula ang okultong pamilya ng Saxe-Coburg at Gotha, na namuno sa isa sa maraming menor de edad na pamunuan sa Bavaria sa Alemanya. Noong 1831, si Leopold I ng House of Saxe-Coburg at Gotha, na isang Freemason, ay nahalal na Hari ng Belgium. Ang kanyang mga inapo ay nakaupo sa trono ng Belgian hanggang ngayon, ngunit sa ilalim ng ibang pangalan. Upang itago ang kanilang pinagmulan, pinalitan nila ang pangalan ng pamilya sa House of Belgium. Noong 1836, ikinasal sina Ferdinand II ng Saxe-Coburg at Gotha ang Reyna ng Portugal. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga pamilya, kinuha ng kulto ang maharlikang pamilya ng Portuges at kasama nito ang kapangyarihan sa bansang iyon. Ang pamilyang ito ay nakaupo sa trono ng Portugal hanggang sa pagpawi ng monarkiya. Ang ina ng British Queen Victoria ay nagmula rin sa pamilyang Saxe-Coburg at Gotha. Noong 1837, umakyat si Victoria sa trono ng British Empire. Pinakasalan niya si Prinsipe Albert ng Saxe-Coburg at si Gotha, ang kanyang pinsan. Ang mga miyembro ng kulto hanggang ngayon ay madalas na nagpakasal sa kanilang sariling mga pinsan upang mapanatili nila ang kanilang pananampalataya at hindi kailangang ibahagi ang kanilang kayamanan sa mga estranghero. Nagulat ang mga tao na ang reyna ng dakilang imperyo ay nagpakasal sa isang prinsipe na may mababang katayuan. Marahil ang tunay na layunin ay pagsamahin ang impluwensya ng maharlikang pamilya sa makapangyarihang kulto. Sa ganitong paraan, nagawang agawin ng kulto ang kapangyarihan sa Great Britain at iba pang mga bansa na kinikilala ang supremacy ng British monarch. Kilala sina Victoria at Albert na lumahok sa mga spiritualist seance kung saan ipinatawag ang mga multo. Ang kanilang mga anak at inapo ay pinalaki na bilang mga miyembro ng kulto. Ang mga okultista mula sa linyang British ng Saxe-Coburg at Gotha ay pinalitan ang kanilang pangalan ng pamilya sa Windsor at kilala sila sa pangalan ng pamilyang iyon ngayon. Ang Dutch royal family ay walang alinlangan ding bahagi ng kulto. Ito ay kilala na ang Bilderberg Group ay itinatag ng Dutch Prince Bernhard.

Africa

Noong 1885, nagpasya ang mga kapangyarihan ng Europa na simulan ang kolonisasyon sa Africa. Sa wala pang 30 taon ay nasakop ang buong kontinente. Karamihan sa lupain ay kinuha ng Great Britain, France, Portugal at Belgium. Ang lahat ng mga bansang ito ay nasa ilalim na ng kontrol ng kulto noong panahong iyon. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga bansang Aprikano ay pormal na nakakuha ng kanilang kalayaan, ngunit ang katotohanan ay ang Britain at iba pang mga kolonyal na bansa ay hindi kailanman sumuko sa kanilang mga kolonya. Walang ganoong mga kaso sa totoong mundo na ang isang tao ay nagbibigay ng kapangyarihan nang walang laban. Binago lang nila ang anyo ng pamamahala. Saanman nagkaroon ng mga kolonya ang Lungsod ng London, iniwan nito ang mga pandaigdigang korporasyon at mga ahente nito na lihim na kumokontrol sa mga bansang iyon hanggang ngayon.

Imperyo ng Britanya

Ang Imperyo ng Britanya ay ang pinakadakilang imperyo sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kasagsagan nito noong 1921, ang imperyo kung saan hindi lumubog ang araw ay sumasakop sa isang-kapat ng lupain ng mundo, at ang Royal Navy nito ay umaabot sa bawat sulok ng mundo. Noong ika-19 na siglo, 90% ng kalakalan sa mundo ay dinala ng mga barkong British na kinokontrol ng Crown. Ang iba pang 10% ng mga barko ay kailangang magbayad ng mga komisyon sa Korona para sa pribilehiyong gamitin ang mga karagatan. Walang kapani-paniwalang paliwanag ang mga mananalaysay kung bakit biglang naglaho ang isang makapangyarihan at medyo kamakailang umiiral na imperyo. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang nasa posisyon upang banta ito, hindi ito natalo sa anumang digmaan, ni hindi ito nakaranas ng anumang malaking sakuna. Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag para sa palaisipang ito: Nawala ang Imperyo ng Britanya dahil gusto nitong mawala. Sa ilang mga punto, ang impluwensya ng imperyo ay napakalaki na na nagdudulot ng poot ng buong mundo. Samakatuwid, nagpasya silang magtago sa mga anino. Ang imperyo ay hindi talaga bumaba, ipinagpatuloy nito ang kanyang mga pananakop, ngunit mula noon ay ginawa ito nang lihim, gamit ang mga ahente nito.

Brazil

Sa Brazil, ang monarkiya ay ibinagsak noong 1889 ng isang kudeta na pinamunuan ni Deodoro da Fonseca, na isa ring Freemason. Ang Brazil ay naging isang republika. Ang isang konstitusyon na huwaran sa USA ay pinagtibay at ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay agad na ipinakilala. Kapansin-pansin, ang bagong tatag na Republika ng Brazil ay nagpatibay din ng watawat na may 13 pahalang na guhit sa unang taon ng pag-iral nito.(ref.)

Iran

Sa parehong taon (1889), isang sentral na bangko sa ilalim ng kontrol ng Britanya ay itinatag sa Iran.(ref.) Ito ay itinatag ng isang Hudyo, si Israel Beer Josaphat, na pinalitan ang kanyang pangalan ng Paul Reuter upang itago ang kanyang pinagmulan. Kilala siya sa pagtatatag ng sikat na ahensya ng balita sa Reuters. Sa Iran, nakatanggap siya ng mga tax exemption, at ang eksklusibong karapatan na pagsamantalahan ang mga likas na yaman at mag-isyu ng pera. At ang sinumang kumokontrol sa pagpapalabas ng pera ng bansa, ay kumokontrol sa buong bansa. Kahit na ang Iran ay nagpapanggap na isang malayang estado, ito ay talagang nasa ilalim ng kontrol ng mga pandaigdigang pinuno. Kinumpirma ito ng pag-uugali ng Iran sa panahon ng pandemya ng coronavirus. Ang Iran ang pangalawang bansa pagkatapos ng China na nagpakilala ng coronavirus psychosis. Ipinakita ng media sa buong mundo kung paano hinuhukay ang mga mass graves para sa mga biktima ng coronavirus sa Iran. Pagkatapos ng dalawang taon ng pandemya, mayroong 100 beses na mas maraming kaso ng COVID-19 sa Iran kaysa sa rurok ng psychosis (ayon sa opisyal na data), ngunit wala nang mass graves ang kailangan. Ang kakaibang pag-uugali ng Iran ay nagpapatunay na ang bansang ito ay kontrolado ng mga pandaigdigang pinuno.

Russia

Noong 1917, si Vladimir Lenin, na isang ahente na pinondohan ng mga bangkero ng Lungsod ng London at kanilang mga kasama mula sa New York, ay ipinadala sa Russia upang simulan ang sosyalistang Rebolusyong Oktubre. Di-nagtagal pagkatapos noon, pinatay ang Russian Tsar Nicholas II kasama ang kanyang buong pamilya sa utos ni Lenin, na nagtapos sa monarkiya sa Russia. Ang sosyalismo sa USSR ay pinamamahalaan mula pa sa simula ng Lungsod ng London. Ito ay isang napakatalino na plano. Kinuha ng mga sosyalista ang mga ari-arian ng mga kapitalistang Ruso at ibinigay sila sa ilalim ng pangangasiwa ng estado. At ang estado ay pinamunuan ng mga pulitiko tulad nina Lenin at Stalin na mga Freemason, iyon ay, mga ahente ng Lungsod ng London at ang hari ng Britanya (ang Korona). Sa ganitong paraan, nakontrol ng mga Kanluraning kapitalista ang Russia. At ginawa nila ito nang ganap na walang parusa, dahil walang nakaisip na ang mga kapitalista ang nasa likod ng pagpapakilala ng sosyalismo. Pagkatapos ng rebolusyon, isang sentral na binalak na ekonomiya ang ipinakilala sa USSR. Ang lahat ng malalaking negosyo ay pinamamahalaan mula sa itaas pababa ng mga awtoridad. Kaya ito ay katulad ng sa US at iba pang mga kapitalistang bansa, kung saan ang lahat ay kontrolado ng mga kumpanya tulad ng Blackrock. Ang mga pagkakaiba ay maliwanag lamang: sa USSR, ang ekonomiya ay kontrolado ng estado, na lihim na pinamamahalaan ng mga kapitalista; at sa USA ang ekonomiya ay kontrolado ng mga kapitalista, na lihim ding namamahala sa estado. Noong panahon ng Cold War, ang mga tao ay handang magpatayan sa isa't isa dahil sa mababaw na pagkakaibang ito. Nais ng Crown na lumikha ng salungatan sa pagitan ng dalawang sistema upang epektibong manipulahin ang publiko at mga bansang independyente pa rin sa impluwensya nito. Ito ay isang napaka-epektibong pamamaraan sa pagmamanipula, katulad ng pamamaraang "mabuti na pulis / masamang pulis".(ref.) Ang salungatan sa pagitan ng dalawang sistema ay nagbigay ng dahilan para sa mga digmaan sa Korea at Vietnam, at pinahintulutan ang mga ahente ng Crown na makakuha ng kapangyarihan sa mga bansang iyon. At nang hindi na kailangan ang pormula ng Cold War, ang parehong mga kapangyarihan na lumikha ng sosyalismo ay binuwag lang ito sa magdamag. Ito ay walang kinalaman sa kagustuhan ng mga tao. Hindi man lang alam ng mga mamamayan ng Eastern Bloc ang mga planong ipakilala ang kapitalismo. Nahaharap sila sa isang fait accompli. Matapos ang pagpapakilala ng isang ekonomiya sa merkado, ang mga negosyong pag-aari ng estado ay isinapribado. Ipinagbili ang mga ito sa mga korporasyong Kanluranin para sa isang bahagi ng kanilang halaga. Ang mga dating sosyalistang bansa, kabilang ang Russia, ay nananatiling nasa ilalim ng kontrol ng Korona hanggang ngayon. Gayunpaman, marahil mayroong isang bahagyang mas malaking grupo ng mga makabayan sa Russia kaysa sa ibang mga bansa, na hindi nagpapahintulot para sa isang ganap na pagpapatupad ng pandaigdigang agenda ng mga pinuno.

ikalawang Digmaang Pandaigdig

Pagkatapos mismo ng pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig noong 1918, ang Rebolusyong Nobyembre na inayos ng Korona ay humantong sa pagbagsak ng monarkiya sa Alemanya at ang pagpapakilala ng demokrasya. Ang demokrasya sa lalong madaling panahon ay nagbigay-daan upang dalhin ang ahente ng Britanya na si Adolf Hitler sa kapangyarihan at ipakilala ang Pambansang Sosyalismo. Nakatulong ang Nazism na bumuo ng mga pamamaraan para sa pagmamanipula ng lipunan na malawakang ginagamit ng mga pamahalaan ngayon. Bukod dito, nilayon itong humantong sa isang malaking digmaan.

Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay kinokontrol ng Korona sa simula pa lamang. Ang katibayan nito ay makikita dito: link. Ang parehong malalaking banker ang tumustos sa magkabilang panig ng salungatan - Germany at USSR. Ayon sa opisyal na salaysay, ang sanhi ng digmaan ay ang paghahanap ng Alemanya para sa dominasyon sa mundo. Sa katotohanan, ang malakas na itinaguyod na plano ng pananakop ni Hitler ay nagsilbing pang-abala lamang upang masakop ng Korona ang mundo nang hindi napapansin. Bago ang digmaan, ang imperyo ng Britanya-Amerikano ang nangingibabaw na kapangyarihan, ngunit mayroon pa rin itong malalakas na karibal, lalo na ang Alemanya at Russia, kundi pati na rin ang China at Japan. Sa mga bansang ito ang digmaan ay nagdulot ng pinakamalaking pagkawasak sa populasyon at ekonomiya. Sa kabilang banda, sa mga bansa tulad ng Great Britain, USA, at British India, ang mga pagkalugi ay bale-wala. At ang USA ay gumawa ng labis na kita sa digmaan na ito ay naging isang superpower. Ang digmaan ay nagsilbi rin bilang isang dahilan para sa paglikha ng United Nations, na sa isang kahulugan ay isang pandaigdigang pamahalaan. Sa pamamagitan ng UN, ang mga pandaigdigang pinuno ay maaaring magpilit sa mga bansang ayaw magpasakop sa kanila. Sa ganitong paraan, nakamit ng Korona ang walang hamunin na pandaigdigang hegemonya. Kailangan lang nating tingnan kung sino ang nagtustos sa digmaang ito at kung sino ang nakinabang dito, at pagkatapos ay magiging malinaw kaagad kung sino ang nagsimula nito at para sa anong layunin. Ang mga dakilang ideolohiya tulad ng Nazism at Komunismo ay talagang isang dahilan lamang na nagtulak sa mga walang isip na masa upang makisali sa digmaang mapanira sa sarili. Kung paanong ang gawain ni Hitler ay wasakin ang Alemanya, ang gawain ni Stalin ay wasakin ang Unyong Sobyet, na matagumpay niyang nagtagumpay, dahil ang kanyang bansa ay dumanas ng pinakamabigat na pagkatalo sa digmaang iyon. Sa kabila nito, nagawa niyang kumbinsihin ang kanyang mga tao na siya ay isang bayani na nagligtas sa kanyang bansa mula sa mga mananakop.

Ang isa pang layunin ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang likhain ang Estado ng Israel. Ang pag-uusig sa mga Hudyo ay nagsilbi upang madama silang nanganganib; at upang bigyang-katwiran ang pangangailangan para sa isang estadong Hudyo. Ngunit ang Israel ay itinatag ng isang kulto, sa mga lupain na ipinasa ng British Empire. Mula nang mabuo, ang Israel ay nasa ilalim ng kontrol ng kulto, iyon ay, sa ilalim ng kontrol ng mga taong napopoot sa mga tunay na Hudyo. Ang matalinong planong ito ay nagpapahintulot sa kulto na sakupin ang mga lupain ng Canaan kung saan ito nagmula. Ang lahat ng mga epektong ito ng digmaan ay pinaplano nang maaga ng Korona.

Tsina

Noong ika-19 na siglo, ang British East India Company ay nagtatanim ng opyo sa India, pagkatapos ay ipinadala ito sa China, at ibinebenta ito doon. Pinagkakakitaan nila ito habang nagdodroga sa mga Intsik at pinapahina ang kanilang lipunan. Sa wakas ay ipinagbawal ng hari ng Tsina ang pag-aangkat ng mga gamot. Bilang tugon, pinasimulan ng mga kolonista ang dalawang digmaang opyo (1839–1842 at 1856–1860), na kanilang napanalunan. Napilitan ang China na buksan ang merkado nito sa opyo at mga kalakal sa Kanluran. Pinahintulutan nito ang mga Kanluraning bansa na gawing umaasa ang ekonomiya ng China sa kanilang sarili at magdala ng mga ahente ng Crown. Unti-unti silang humantong sa pagbagsak ng naghaharing Dinastiyang Qing noong 1912, pagkatapos nito ay pumasok ang Tsina sa panahon ng digmaang sibil at pagbabago sa lipunan. At pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sumiklab ang Chinese Socialist Revolution (1949), na nagbigay sa Crown ng buong kontrol sa bansang ito, tulad ng nangyari sa Russia noon. Di nagtagal, sumiklab ang Korean War, at nagresulta sa pagkakahati ng Korea sa dalawang estado. Inilagay ng USA na kontrolado ng Crown ang mga puppet nito sa kapangyarihan sa South Korea. Samantala, sa Hilagang Korea, ang USSR, na kinokontrol din ng Crown, ay tumulong sa pagpapakilala ng sosyalismo at dinala sa kapangyarihan ang mga ahente nito - ang dinastiyang Kim. Taliwas sa mga hitsura, ang Hilagang Korea ay nasa ilalim din ng kontrol ng mga pandaigdigang pinuno.

Hapon

Noong 1854, hiniling ng Estados Unidos ang Japan na lagdaan ang "Convention of Peace and Amity" sa ilalim ng banta ng puwersa ng US Navy. Pinahintulutan ng kasunduan ang mga kalakal ng Kanluran na makapasok sa pamilihan ng Hapon. At matapos talunin ang Japan noong World War II, sinakop ng mga pwersang Amerikano ang bansang ito sa loob ng 6 na taon. Sa panahong ito, napakalaking pagbabago ang naganap, hindi lamang sa sistemang pampulitika, kundi pati na rin sa lipunan at kultura. Mula noon, ang Japan ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Korona.

European Union

Pinalawak ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang pamamahala ng Korona sa halos buong daigdig. Pagkatapos, upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan sa mga bansang Europeo, nilikha nila ang European Union. Ang burukratikong halimaw na ito ay nagbabantay na hindi na maibabalik ng Europa ang dating kaluwalhatian nito at lilikha ng isang panimbang sa kapangyarihan ng Amerika. Bagama't sinasabi ng European Union na isang demokratikong institusyon, ang pinakamahalagang opisyal ng EU ay hindi inihahalal ng mga tao. Ang lipunan ay naghahalal lamang ng mga Miyembro ng European Parliament, na walang tunay na impluwensya sa pagpapatibay ng mga batas. Ang EU ay nagpapakilala ng maraming libu-libong pahina ng mga bagong batas bawat taon. Hindi man lang nababasa ng mga MEP ang lahat ng mga batas na kanilang ipinapasa, pabayaan ang pag-iisip ng mga ito. Inihayag ng Polish MEP na si Dobromir Sośnierz ang katotohanan ng pagboto sa Europarliament. Ipinakita niya na ang mga bagong panukalang batas ay itinutulak sa napakabilis na bilis na ang mga kinatawan ay hindi makasabay sa pagboto. Kapag may boto na "pabor", hindi sinasadyang itinaas nila ang kanilang mga kamay "laban" at vice versa. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa mga pagkakamaling ito, dahil ang mga boto ng mga kinatawan ay hindi pa rin binibilang. Ang halimbawang ito ay malinaw na nagpapakita na hindi ang mga pulitiko ang gumagawa ng batas. Ang batas ay ginawa sa isang ganap na naiibang lugar kaysa sa iniisip ng mga tao. Ang mga pulitiko ay walang isip na nagpapatunay kung ano ang itinatag ng mga tunay na pinuno. Ito ay nagkakahalaga ng panonood ng maikling video ni MEP Sośnierz: link (6m 20s).

Afghanistan, Iraq at Libya

Sa kalaunan, gamit ang mga tropang NATO, sinamsam ng mga pandaigdigang pinuno ang ilan sa mga huling independiyenteng estado. Noong 2001, nagsimula sila ng digmaan sa Afghanistan na maaaring tawaging isa pang digmaang opyo. Ang Afghanistan ang pinakamalaking producer ng poppies, na ginagamit sa paggawa ng opyo at heroin. Ang Taliban ay sumalungat sa droga at sinira ang mga poppy field. Nagpunta ang mga tropang NATO sa Afghanistan, bukod sa iba pang mga bagay, upang protektahan ang mga poppy field mula sa Taliban. Ang Crown ay sangkot pa rin sa trafficking ng opyo at iba pang droga. Ang droga ay mahalaga sa kanila hindi lamang dahil nagbibigay sila sa kanila ng mataas na kita, ngunit higit sa lahat dahil nakakatulong ito sa paghina ng lipunan at sa gayon ay binabawasan ang panganib ng paghihimagsik. Dahil dito, hindi nila maaaring payagang maputol ang mga suplay mula sa Afghanistan. Noong 2003, sinalakay nila ang Iraq at pinatay si Pangulong Hussein. Noong 2011, nilusob nila ang Libya at pinatay si Gaddafi. Sa bawat isa sa mga bansang sinalakay, ang mga sentral na bangko ay itinatag sa ilalim ng kontrol ng Lungsod ng London.

Vatican
Ipinakita ng cartoon noong 1884 si Pope Leo XIII na nakikipagdigma sa Freemasonry

Ang Simbahang Katoliko ay mahigpit na nakipaglaban sa Freemasonry sa mahabang panahon, ngunit sa huli ay natalo sa labanang ito. Malaki ang impluwensya ng Freemasonry sa mga desisyon ng Second Vatican Council (1962–1965), na nagpasimula ng mga reporma para gawing moderno ang Simbahan. Si Pope John Paul I, na inihalal noong 1978, ay pinaslang ng mga Freemason pagkatapos lamang ng 33 araw sa panunungkulan. Ang kanyang kahalili, si John Paul II (nakalarawan), ay nagpakita ng isang kilos ng kaugnayan sa Cult of Saturn. Ang dalawang papa na sumunod sa kanya ay walang alinlangang mga ahente din ng mga pinunong pandaigdig.

Disinformation

Matapos makuha ang kapangyarihan sa lahat ng malalaking bansa, nakatuon sila sa pagpapalakas ng kanilang kontrol sa lipunan. Kaagad pagkatapos ng World War II, ang CIA ay naglunsad ng isang patagong operasyon sa ilalim ng code name na Mockingbird. Kabilang dito ang pagpapakilala ng mga undercover na ahente sa lahat ng pangunahing media outlet (at lalo na sa telebisyon) sa pagtatangkang kontrolin ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng kasinungalingan, manipulasyon, at social engineering. Ang operasyon ay isang mahusay na tagumpay. Lumalabas na hindi nakikilala ng mga tao ang katotohanan sa kasinungalingan at pinaniniwalaan ang lahat ng sinasabi sa kanila ng media. Mula noon, ang media ay humuhubog sa mga pananaw ng lipunan ayon sa kalooban. Patuloy nila kaming tinatakot sa mga bagong banta. Tinatakot nila kami kasama si Bin Laden upang makaabala sa amin mula sa tunay na banta, na sila mismo. Tinatakot nila kami na ang mga reserbang langis ay mauubos noong 2010 (ang pinakamataas na teorya ng langis), at kapag hindi na posible na itago ang katotohanan na ang produksyon ng langis ay tumataas pa rin, pagkatapos ay nagsimula silang masinsinang isulong ang teorya ng global warming. sanhi ng paggawa ng carbon dioxide. Ang teoryang ito ay naimbento upang bigyang-katwiran ang pagpapataw ng isa pang buwis at pagbaba ng antas ng pamumuhay ng lipunan. Karamihan sa mga tao ay hindi maintindihan ang mga kumplikadong mekanismo na kumokontrol sa klima, kaya madali silang nalinlang ng mga pulitiko at tagalobi na nagpapanggap bilang mga siyentipiko. Katulad nito, libu-libong taon na ang nakalilipas, tinatakot ng mga awtoridad ang mga tao sa mga solar eclipse. Ang sabi nila ay magiging itim ang araw kung hindi sila susundin ng mga tao. Ang mga tao ngayon ay medyo mas matalino, kaya ang panloloko sa mga eclipses ay hindi na gumagana, ngunit ang global warming ay gumagana nang mahusay. Tinatakot din nila tayo sa coronavirus para bigyang-katwiran ang pag-alis ng ating mga kalayaang sibil. Upang malaman kung sino ang may pananagutan sa pagsasaayos ng pandemya, tingnan lamang ang pangalan: coronavirus. Sa Latin, „corona” ibig sabihin ay korona. Kaya ito ang Korona, na responsable para sa pandemya. Sa tingin ko, pinili nila ang isang virus na may ganoong pangalan bilang pangunahing karakter ng pekeng pandemya upang maingat na lagdaan ang kanilang trabaho. Sa paglipas ng mga dekada ng paghuhugas ng utak, nagawa ng media na tanggalin ang mga tao ng sentido komun at ang kagustuhang ipaglaban ang panlipunang interes. Lumikha sila ng isang buong sistema ng mga maling paniniwala, na maaaring tawaging Matrix. Sa ngayon, halos lahat ng pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari, kasaysayan, pulitika, kalusugan, at iba pang mga bagay ay kasinungalingan.

"Malalaman namin na ang aming disinformation program ay isang tagumpay kapag ang lahat ng pinaniniwalaan ng publikong Amerikano ay mali." – William J. Casey, ang direktor ng CIA.
Pagsubaybay

Unti-unti nilang ipinakilala ang kabuuang pagmamatyag sa lipunan. May mga camera sa kalye na sumusubaybay sa bawat galaw natin. Sinisilip din kami sa internet, bilang ebidensya ng mga dokumentong isiniwalat ni Edward Snowden. Bilang isang empleyado ng CIA at NSA, inihayag niya ang pagkakaroon ng PRISM program, kung saan sinusubaybayan ng mga ahensya ng paniktik ang lahat ng aming mga aktibidad sa mga pangunahing serbisyo sa web. Ipinapadala ng Google, Youtube, Facebook, Apple, Microsoft at Skype ang lahat ng aming data sa mga ahensya ng paniktik. Ang mga awtoridad ay may access sa nilalaman ng aming mga email at lahat ng aming mga pag-uusap sa mga social network. May access sila sa mga larawan, video at iba pang mga file na ipinadala ng mga website na ito o nakaimbak sa mga internet drive. Alam nila ang lahat ng mga keyword na tina-type namin sa isang search engine at alam nila kung aling mga website ang binibisita namin. Inihayag din ni Snowden na ang mga smartphone ay may built-in na software na nagpapahintulot sa kanila na subaybayan ang lokasyon ng isang user kahit na naka-off ang telepono.

Depopulation

Noong sobrang pipi ang publiko na hindi na nito kayang ipagtanggol ang sarili, sinimulan na tayong patayin at pigilan ng mga nasa kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Nilalason nila ang pagkain gamit ang mga herbicide, pestisidyo, at mga artipisyal na additives sa pagkain. Sa ilang mga bansa nagdaragdag sila ng nakakalason na fluoride sa tubig sa gripo. Ang electromagnetic smog ay patuloy na tumataas, bagaman maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay sa pagiging mapanganib nito.

Ang mga eroplano ay nag-spray ng mga kemikal (chemtrails) sa kalangitan. Napansin ko na minsan binabaluktot ng mga eroplano ang kanilang ruta para makasakay sila sa isang malaking lungsod. Mas mahaba ang ruta nila at nagkakaroon ng dagdag na gastos sa gasolina para lang mag-spray ng mga kemikal sa mga lugar na makapal ang populasyon. Mula dito, napagpasyahan ko na ang pag-spray ng kemikal ay nagta-target sa mga tao. Ang pagbabago ng panahon ay maaaring ang kanilang karagdagang layunin.

Bukod pa rito, ang mga namumuno ay pinababakuna ang mga bata. Ayon sa CDC, higit sa 40% ng mga bata at kabataan sa Amerika ang dumaranas ng ilang uri ng malalang sakit, tulad ng hika, allergy, labis na katabaan, diabetes, o autism.(ref.) Ang mga batang ito ay hindi kailanman malalaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malusog, kahit na ang mga malalang sakit ay bihira sa mga bata hanggang kamakailan lamang. Minsan kong sinaliksik nang lubusan ang isyu ng mga bakuna at alam kong naglalaman ang mga ito ng mga aktibong sangkap na nagdudulot ng mga allergy, kanser, kawalan ng katabaan, at iba pang mga sakit, na hindi naman kailangan sa medikal na pananaw. Samakatuwid, sa palagay ko ang mga bakuna ay sadyang idinisenyo upang maikalat ang mga sakit. Ang parehong mga korporasyon na gumagawa ng mga bakuna pagkatapos ay kumikita ng malaking pera mula sa paggamot sa mga sakit na dulot ng bakuna. Bilang karagdagan, ipinakilala nila ang genetically modified crops na lumalaban sa glyphosate upang magamit nila ang ahente na ito sa maraming dami. Ang Glyphosate ay nakukuha sa pagkain at nagiging sanhi ng pagkabaog at iba pang mga sakit. Parami nang parami ang hindi maaaring magkaanak, at ito ay nagpapakita na ang mga awtoridad ay masigasig na bawasan ang populasyon ng tao.

Pagsusuma

Noong sinaunang panahon, lumitaw ang isang pananaw na ang mga taong may pulang buhok ay hindi totoo o kahit na ang mga redheads ay walang kaluluwa. Malamang na lumitaw ang gayong pananaw nang walang dahilan at naging inspirasyon ng huwad at walang kaluluwang pag-uugali ng isang bansa o tribo kung saan karaniwan ang kulay ng buhok na ito. Tinawag silang mga pinuno ng mga dayuhang lupain dahil dalubhasa sila sa pag-parasit sa ibang mga bansa. Napanatili ng kanilang mga inapo ang hilig na ito; pinanatili rin nila ang kanilang sinaunang paganong kulto. Mga apat na siglo na ang nakalilipas, ang mga miyembro ng kulto ay gumawa ng isang masamang plano upang makakuha ng kapangyarihan sa mga bansa sa pamamagitan ng pag-uudyok ng mga rebolusyon. Nagsimula sila sa pagsakop sa Inglatera at ginawang isang imperyo ang bansang iyon, na ginamit nila upang makakuha ng kapangyarihan sa mundo. Ang mga miyembro ng kulto ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga kaganapan sa huling mga siglo. Sila ang nag-orkestra sa lahat ng malalaking digmaan, rebolusyon at krisis sa ekonomiya. Sila ang nagtakda ng bilis ng Rebolusyong Industriyal at nagpaunlad ng mga prinsipyo ng kapitalismo upang bigyang-daan ang kanilang mga sarili na agawin ang kapangyarihan sa buong ekonomiya. Lumikha din sila ng sosyalismo, at nang hindi na nila ito kailangan sa USSR at Silangang Europa, sila mismo ang nagbuwag nito. Sa bawat bansa kinuha nila ang kontrol sa mga sentral na bangko, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng utang sa mga pamahalaan at gawin silang umaasa sa kanilang sarili.

Sa lahat ng mga bansa ay nakipaglaban sila sa impluwensya ng Simbahan, nag-udyok sa mga tao na ibagsak ang mga monarko, at nagpasimula ng isang sistema na tinatawag na demokrasya. Para sa mga layuning ito ginamit nila ang mga Freemason, na karamihan sa kanila ay malamang na taos-pusong naniniwala na sila ay nakikipaglaban para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay para sa lahat ng tao. Sa palagay ko ay hindi napagtanto ng mga Freemason ng mas mababang hanay na sila ay mga papet lamang sa pakikipagsapalaran upang matiyak ang ganap na kapangyarihan para sa mga miyembro ng kulto. Ipinakilala ng mga oligarko ang tinatawag na demokrasya dahil ang sistemang ito ay higit na kapaki-pakinabang sa kanila. Alam nila na ang pagmamanipula sa mga tao ay napakadaling gawin, at palagi silang makumbinsi na iboto ang mga pulitikong iyon na kailangan ng mga oligarko. Dahil sa makabagong media gaya ng telebisyon at internet, naging mas madali ang crowd control. Sa paglipas ng panahon, ang mga masters ng kasinungalingan ay bumuo ng isang mundo kung saan ang lahat ay tila iba sa kung ano talaga. Nagtayo sila ng isang mundo kung saan ang mga kaaway ay nagpapanggap bilang mga tagapagligtas; kung saan ang mga lason ay ipinamamahagi bilang mga lunas; kung saan ang katotohanan ay tinatawag na disinformation at ang disinformation ay tinatawag na katotohanan; kung saan ang bawat aksyon ng gobyerno ay may iba't ibang layunin kaysa sa sinasabi ng mga pulitiko.

Sa katunayan, hindi kailanman nagkaroon ng isang bagay tulad ng demokrasya at ang pamamahala ng mga tao, at sa tingin ko ang demokrasya ay hindi kahit na posible. Karamihan sa mga tao ay walang, at hindi kailanman magkakaroon, ng sapat na kaalamang pampulitika upang sadyang magpasya sa kapalaran ng bansa. Ang sistemang tinatawag na demokrasya ay idinisenyo mula pa sa simula upang bigyan ng kapangyarihan ang mga oligarko. Ang mga tao ay binigyan lamang ng pagkakahawig ng pagkakaroon ng impluwensya sa anumang bagay. Dahil sa pagkakahawig na ito, 8 libong matatalinong miyembro ng kulto, na suportado ng isang tiwaling klase ng mga pulitiko - mga taksil sa kanilang mga bansa - gawin ang anumang gusto nila sa 8 bilyong hindi masyadong matalinong mga tao, na madaling sumunod sa kanilang mga utos at walang lakas ng loob na ipaglaban. kanilang mga karapatan.

Isang daang taon lamang ang nakalilipas, ang Imperyo ng Britanya ay sumasaklaw sa halos isang-kapat ng lupain ng mundo at isang-kapat ng populasyon ng mundo, habang sa pamamagitan ng kanilang mga ahente ay kinokontrol din nila ang maraming iba pang mga bansa. Hindi talaga bumagsak ang imperyo; sa kabaligtaran, kinuha nito ang buong mundo. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga paghihimagsik, lumipat sila sa isang lihim na anyo ng pamamahala. Inilipat nila ang kanilang kapangyarihan sa USA, na ginagawa itong pinakadakilang imperyo noong ika-20 siglo. Dahil din sa kanilang kalooban at impluwensya, ang Tsina ay biglang lumago sa isang superpower noong ika-21 siglo. Ang bansang ito ay itinalaga bilang bagong hegemon upang sa lalong madaling panahon ay maipapataw nito ang totalitarian na rehimen nito sa ibang bahagi ng mundo. Sa likod ng bawat isa sa mga kapangyarihang ito ay naroon pa rin ang parehong pandaigdigang kapangyarihan sa London bilang kabisera nito. Ang Great Britain ay isang monarkiya pa rin, hindi lamang pormal kundi pati na rin sa totoong mga termino. Ang panahon ng mga hari ay hindi pa talaga tapos, at ang lipunan ay hindi kailanman nabigyan ng anumang tunay na kapangyarihan. Ang lahat ng sangkatauhan ngayon ay naninirahan sa mga bansang direktang pinamumunuan ng mga monarko o sa mga bansang nasakop nila.

Bagong Order ng Mundo

Nabubuhay tayo sa isang panahon ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad ng teknolohiya. Ang ikatlong rebolusyong pang-industriya (ang edad ng mga kompyuter) ay dumaan sa ikaapat (ang edad ng artificial intelligence). Nakahanda na ang mga bagong teknolohiya at naghihintay na lamang ng tamang sandali upang maipatupad. Ang artificial intelligence at robotics ay magbabago sa lahat at papalitan ang gawain ng malaking bahagi ng sangkatauhan. Mas kakaunting tao ang kakailanganin para makagawa ng parehong dami ng mga kalakal. Ang mga pinuno ay naglalayon na gamitin ang mga bagong teknolohiya upang lumikha ng isang mundo kung saan sila ay may ganap na kontrol sa lipunan. Nais nilang lumikha ng isang tunay na electronic concentration camp. Sa kasalukuyan, ang mga pinuno ay nagmamay-ari na ng halos lahat. Ang wala pa sa kanila ay: maliliit at katamtamang negosyo, lupa at sakahan, bahay at apartment, at higit sa lahat, wala pa silang katawan. Ngunit ang kanilang plano na sakupin ang lahat ay malapit na sa wakas nito, na kung saan ay ang pagpapakilala ng New World Order. Sa ilalim ng bagong sistema, ang lahat ng mga bagay na ito ay magiging kanilang pag-aari. Nilalayon nilang ipatupad ang planong ito sa panahon ng isang pandaigdigang sakuna, dahil ang pagbagsak ng sistema ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong muling itayo ito sa isang bagong anyo. Ito ay magiging isang mundo na katulad ng itinatanghal sa mga pelikula tulad ng: In Time, Elysium, o The Hunger Games. Sila ay magiging mga demigod sa mundong ito. Magagawa nila ang halos anumang bagay, at ang mga ordinaryong tao ay magkakaroon ng katayuan ng mga hayop o bagay. Mahirap umasa na ibibigay nila ang pagkakataong bumuo ng ganitong mundo kapag malapit na sila sa layunin. Ang mga postulate ng New World Order ay kinabibilangan ng:

Wala sa mga bagay na ito ang ipapakilala sa pamamagitan ng puwersa. Wala sa mga ito ang magdudulot ng pagtutol sa publiko. Ang lahat ng ito ay ipapakita sa lipunan bilang isang bagong uso o bilang isang pangangailangan. Ang pangunahing driver ng mga pagbabagong panlipunan ay ang pagbabago ng klima, na darating pagkatapos ng pag-reset. Sisihin ng mga awtoridad ang mga tao para dito. Sasabihin nila na kailangan nating ibaba ang antas ng pamumuhay upang mailigtas ang klima. Ang mga tao ay mahihirapang mabuhay, ngunit sila ay kumbinsido na ito ang dapat na paraan. Kung umiiral ang mga dayuhan, ang mga naninirahan sa Earth ay magiging isang katatawanan sa buong kalawakan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang planeta at ang kanilang sangkatauhan dahil sa kanilang sariling katangahan at kawalang-kibo. At ang pinakamasama ay kapag ang kulto ay ganap nang nakontrol, walang sinuman ang makakapagpabagsak nito. Ang New World Order ay mananatili magpakailanman.

Sunod na kabanata:

Digmaan ng mga klase