Reset 676

 1. 52-taong siklo ng mga sakuna
 2. Ika-13 cycle ng cataclysms
 3. Itim na Kamatayan
 4. Justinianic Plague
 5. Dating ng Justinianic Plague
 6. Mga Salot ng Cyprian at Athens
 1. Pagbagsak ng Late Bronze Age
 2. 676-taong cycle ng pag-reset
 3. Biglaang pagbabago ng klima
 4. Pagbagsak ng Early Bronze Age
 5. Ni-reset sa prehistory
 6. Buod
 7. Pyramid ng kapangyarihan
 1. Mga pinuno ng mga dayuhang lupain
 2. Digmaan ng mga klase
 3. I-reset sa pop culture
 4. Apocalypse 2023
 5. World infowar
 6. Anong gagawin

Justinianic Plague

Mga Pinagmulan: Ang impormasyon sa Salot ng Justinian ay nagmula sa Wikipedia (Plague of Justinian) at mula sa maraming iba't ibang mga salaysay, na ang pinakakawili-wili ay ang "Ecclesiastical History" ni Juan ng Ephesus (sinipi sa Chronicle of Zuqnin by Dionysius of Tel-Mahre, part III). Para sa mga gustong malaman ang higit pa tungkol sa salot na ito, inirerekumenda kong basahin ang salaysay na ito at isang sipi mula sa „History of the Wars” ni Procopius. Pangunahing nagmumula sa Wikipedia ang impormasyon tungkol sa klimatiko na penomena (Volcanic winter of 536). Para sa mga mas interesado sa paksang ito, maaari kong irekomenda ang video: The Mystery Of 536 AD: The Worst Climate Disaster In History. Ang bahagi sa pagbagsak ng meteorite ay batay sa impormasyon mula sa video: John Chewter on the 562 A.D. Comet, gayundin mula sa mga artikulong nai-publish sa mga website falsificationofhistory.co.uk at self-realisation.com.

Sa kasaysayan ng Middle Ages, bago ang epidemya ng Black Death, makikita ng isa ang iba't ibang mga sakuna at sakuna ng lokal na sukat. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang epidemya ng bulutong sa Japan (735–737 AD), na pumatay sa pagitan ng 1 at 1.5 milyong tao.(ref.) Gayunpaman, naghahanap kami ng mga pandaigdigang sakuna, iyon ay, ang mga nakakaapekto sa maraming lugar sa mundo nang sabay-sabay at nagpapakita ng kanilang sarili sa mga natural na sakuna ng iba't ibang uri. Isang halimbawa ng kalamidad na nakaapekto sa ilang kontinente nang sabay-sabay ay ang Plague of Justinian. Sa panahon ng salot na ito, naganap ang matinding lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo, at biglang lumamig ang klima. Naniniwala ang manunulat noong ika-7 siglo na si John bar Penkaye na ang mga taggutom, lindol, at salot ay mga palatandaan ng katapusan ng mundo.(ref.)

Ang mundo ng Byzantine sa kasagsagan ng epire, sa ilalim ni Justinian I (AD 527–565)

Salot

Ang Salot ng Justinian ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bacterium Yersinia pestis. Gayunpaman, ang strain ng Yersinia pestis na responsable para sa pangalawang pandemya ng salot (ang Black Death) ay hindi direktang inapo ng Justinianic Plague strain. Ayon sa mga kontemporaryong mapagkukunan, nagsimula ang epidemya ng salot sa Nubia, sa katimugang hangganan ng Egypt. Ang contagion ay tumama sa Romanong port city ng Pelusium sa Egypt noong 541 at kumalat sa Alexandria at Palestine bago sinalanta ang kabisera ng Byzantine, Constantinople, noong 541–542, at pagkatapos ay pinahirapan ang natitirang bahagi ng Europa. Ang impeksyon ay umabot sa Roma noong 543 at Ireland noong 544. Nagpatuloy ito sa Hilagang Europa at Peninsula ng Arabia hanggang 549. Ayon sa mga istoryador noong panahong iyon, ang Justinianic Plague ay halos sa buong mundo, na umaabot sa gitna at timog Asia, Hilagang Aprika, Arabia, at Europa hanggang sa hilaga ng Denmark at Ireland. Ang salot ay ipinangalan sa Byzantine emperor Justinian I, na nagkasakit ng sakit ngunit gumaling. Noong mga panahong iyon, ang pandemyang ito ay kilala bilang ang Great Mortality.

Ang pinakatanyag na istoryador ng Byzantine, si Procopius, ay sumulat na ang sakit at ang kamatayang dala nito ay hindi matatakasan at nasa lahat ng dako:

Sa mga panahong ito ay nagkaroon ng salot kung saan ang buong sangkatauhan ay malapit nang mapuksa. … Nagsimula ito sa mga Ehipsiyo na naninirahan sa Pelusium. Pagkatapos ay nahati ito at lumipat sa isang direksyon patungo sa Alexandria at sa natitirang bahagi ng Ehipto, at sa kabilang direksyon ay nakarating ito sa Palestine sa mga hangganan ng Ehipto; at mula roon ay kumalat ito sa buong mundo.

Procopius ng Caesarea

The Persian Wars, II.22

Hindi lamang mga tao ang biktima ng salot. Nagkaroon din ng sakit ang mga hayop.

Nakita rin natin na ang malaking salot na ito ay nagpakita rin ng epekto nito sa mga hayop, hindi lamang sa mga alagang hayop kundi maging sa mga ligaw, at maging sa mga reptilya sa lupa. Maaaring makita ng isang tao ang mga baka, aso at iba pang mga hayop, maging ang mga daga, na may namamagang mga bukol, na tinamaan at namamatay. Gayundin ang mga ligaw na hayop ay makikitang sinaktan ng parehong pangungusap, sinaktan at namamatay.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Inilarawan ng isang iskolar ng Syrian noong ika-6 na siglo, si Evagrius, ang maraming iba't ibang anyo ng salot:

Ang salot ay isang kumplikado ng mga sakit; dahil, sa ilang mga kaso, nagsisimula sa ulo, at nagiging duguan ang mga mata at namamaga ang mukha, bumaba ito sa lalamunan, at pagkatapos ay sinira ang pasyente. Sa iba, nagkaroon ng efflux mula sa bituka; sa iba ay nabuo ang mga bubo, na sinundan ng marahas na lagnat; at ang mga nagdurusa ay namatay sa pagtatapos ng ikalawa o ikatlong araw, na kapantay ng malusog na taglay ang kanilang mga kapangyarihang pangkaisipan at katawan. Ang iba ay namatay sa isang estado ng delirium, at ang ilan ay sa pamamagitan ng paglabas ng mga carbuncle. Naganap ang mga kaso kung saan ang mga tao, na inatake ng isang beses at dalawang beses at naka-recover, ay namatay sa pamamagitan ng kasunod na pag-agaw.

Evagrius Scholasticus

Ecclesiastical History, IV.29

Isinulat din ni Procopius na ang parehong sakit ay maaaring kumuha ng ibang kurso:

At ang sakit na ito ay palaging nagsimula mula sa baybayin, at mula doon ay umakyat sa loob. At sa ikalawang taon ay umabot ito sa Byzantium sa kalagitnaan ng tagsibol, kung saan nangyari na ako ay nananatili sa oras na iyon. (…) At ang sakit ay umaatake sa sumusunod na paraan. Nagkaroon sila ng biglaang lagnat (…) ng ganoong uri ng mahina (…) na hindi inaasahan ni isa sa mga nagkaroon ng sakit na mamamatay mula rito. Ngunit sa parehong araw sa ilang mga kaso, sa iba sa susunod na araw, at sa natitira makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng bubonic swelling. (…) Hanggang sa puntong ito, kung gayon, ang lahat ay napunta sa halos parehong paraan sa lahat ng nagkaroon ng sakit. Ngunit mula noon ay nabuo ang napakamarkahang pagkakaiba. (…) Sapagkat nagkaroon ng malalim na pagkawala ng malay, kasama ang iba isang marahas na delirium, at sa alinmang kaso naranasan nila ang mga katangiang sintomas ng sakit. Para sa mga nasa ilalim ng spell of the coma nakalimutan ang lahat ng mga pamilyar sa kanila at tila nakahiga na natutulog. At kung sinuman ang nag-aalaga sa kanila, sila ay kakain nang hindi nagigising, ngunit ang ilan ay napabayaan, at ang mga ito ay direktang mamamatay sa kawalan ng kabuhayan. Ngunit ang mga nahuli ng delirium ay nagdusa ng hindi pagkakatulog at naging biktima ng isang magulong imahinasyon; sapagka't sila ay naghinala na ang mga tao ay darating para sa kanila upang lipulin sila, at sila ay masasabik at magmadaling lumipad, na sumisigaw sa pinakamataas ng kanilang mga tinig. (…) Ang kamatayan ay dumating sa ilang mga kaso kaagad, sa iba pagkatapos ng maraming araw; at kasama ang ilan sa katawan ay nagkaroon ng mga itim na pustules na halos kasing laki ng lentil at ang mga taong ito ay hindi nakaligtas kahit isang araw, ngunit lahat ay sumuko kaagad sa kamatayan. Sa marami rin ay isang pagsusuka ng dugo ang nangyari nang walang nakikitang dahilan at kaagad na nagdulot ng kamatayan.

Procopius ng Caesarea

The Persian Wars, II.22

Naitala ni Procopius na sa kasagsagan nito, ang salot ay pumapatay ng 10,000 katao sa Constantinople araw-araw. Dahil walang sapat na buhay upang ilibing ang mga patay, ang mga bangkay ay nakatambak sa bukas na hangin, at ang buong lungsod ay amoy ng patay. Ang isa pang nakasaksi sa mga pangyayaring ito ay si Juan ng Efeso, na nakakita ng kakila-kilabot na mga bunton ng mga bangkay at nanangis:

Anong mga luha ang dapat kong iiyak noong panahong iyon, O aking minamahal, nang ako'y nakatayong pinagmamasdan ang mga bunton na iyon, na puno ng hindi masabi na sindak at sindak? Anong mga buntong-hininga ang sapat na sa akin, anong libing ang nananaghoy? Anong pagkadurog ng puso, anong mga panaghoy, anong mga himno at pandalamhati ang sapat para sa pagdurusa ng panahong iyon sa mga taong itinapon sa malalaking bunton; napunit, nakahiga sa isa't isa na ang kanilang mga tiyan ay nabubulok at ang kanilang mga bituka ay umaagos na parang batis pababa sa dagat? Paanong ang puso ng isang tao na nakakita ng mga bagay na ito, na walang maihahambing, ay mabibigo na mabulok sa loob niya, at ang natitirang bahagi ng kanyang mga paa ay maaaring mabigong matunaw kasama niya kahit na siya ay nabubuhay pa, mula sa sakit, mapait na panaghoy at mula sa malungkot na libing ay nananangis, na nakakita ng puting buhok ng mga matatandang nagmamadali sa lahat ng kanilang mga araw pagkatapos ng kawalang-kabuluhan ng mundo at naging sabik sa pagtitipon ng mga paraan at naghihintay para sa isang kahanga-hanga at marangal na libing na ihahanda ng kanilang mga tagapagmana, na ngayon ay ibinagsak sa lupa, ang puting buhok na ito ngayon ay lubhang nadudumihan ng nana ng kanilang mga tagapagmana..
Anong mga luha ang dapat kong iniyakan para sa magagandang dalaga at mga birhen na naghihintay ng isang masayang piging ng kasal at mahalagang pinalamutian ang mga kasuotang pangkasal, ngunit ngayon ay nakahiga na hubo't hubad, at nadungisan ng dumi ng iba pang patay, na gumagawa ng isang miserable at mapait na paningin; hindi kahit sa loob ng isang libingan, ngunit sa mga lansangan at mga daungan; ang kanilang mga bangkay ay kinaladkad doon na parang mga bangkay ng mga aso;
mga minamahal na sanggol na itinapon sa kaguluhan, habang sinunggaban ng mga naghagis sa kanila sa mga bangka at inihagis sila mula sa malayo na may matinding takot;
makisig at masayang binata, ngayon ay naging malungkot, na nabaligtad, isa sa ilalim ng isa, sa isang nakakatakot na paraan;
marangal at malinis na mga babae, marangal na may dangal, na nakaupo sa mga silid sa kama, na ngayon ay namamaga ang kanilang mga bibig, nakabuka nang malawak at nakanganga, na nakasalansan sa kakila-kilabot na mga bunton, mga tao sa lahat ng edad na nakahandusay; lahat ng katayuan sa lipunan ay iniyuko at ibinagsak, lahat ng hanay ay nagdidikit sa isa't isa, sa isang pisaan ng alak ng poot ng Diyos, tulad ng mga hayop, hindi tulad ng mga tao.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Mga biktima ng salot

Ayon sa mga talaan ng medieval na kasaysayan ng Ireland, 1/3 ng populasyon ng mundo ang namatay mula sa pandemya.

AD 543: Isang pambihirang unibersal na salot sa buong mundo, na tumangay sa pinakamarangal na ikatlong bahagi ng sangkatauhan.

Annals of the Four Masters

Saanman dumaan ang salot, mas malaking bahagi ng populasyon ang namatay. Sa ilang mga nayon, walang nakaligtas. Kaya walang maglilibing sa mga bangkay. Isinulat ni John of Ephesus na sa Constantinople 230,000 patay ang binilang bago sila sumuko sa pagbibilang dahil napakarami ng mga biktima. Sa dakilang lungsod na ito, ang kabisera ng Byzantium, kakaunti lamang ang nakaligtas. Ang pandaigdigang bilang ng mga nasawi ay hindi tiyak. Tinataya ng mga mananalaysay na ang unang pandemya ng salot ay kumitil ng buhay ng 15–100 milyong tao sa loob ng dalawang siglo ng pag-ulit, na katumbas ng 8–50% ng populasyon ng mundo.

Mga lindol

Tulad ng alam natin, ang Black Death ay malapit na nauugnay sa mga lindol. Ang pattern na ito ay paulit-ulit din sa kaso ng Justinianic Plague. Sa pagkakataong ito, ang salot ay naunahan ng maraming lindol, na lubhang marahas at pangmatagalan sa panahong ito. Inilarawan ni Juan ng Efeso ang mga sakuna na ito nang detalyado.

Gayunpaman, sa taon bago ang salot, ang mga lindol at matinding panginginig na hindi mailarawan ay naganap nang limang beses sa aming pananatili sa lungsod na ito [Constantinople]. Ang mga naganap na ito ay hindi mabilis na gaya ng kisap ng mata at lumilipas, ngunit tumagal ng mahabang panahon hanggang sa ang pag-asa ng buhay ay nawalan ng bisa sa lahat ng tao, dahil walang puwang matapos ang pagdaan ng bawat isa sa mga lindol na ito.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Ipinakikita ng mga tala ng chronicler, na ang mga ito ay hindi ordinaryong lindol, na nangyayari paminsan-minsan. Ang mga lindol na ito ay tumagal ng napakatagal at nasakop ang malalawak na lugar. Marahil ang buong tectonic plate ay lumilipat sa proseso.

Noong 526 AD, niyanig ng lindol ang Antioch at Syria (rehiyon) sa Byzantine Empire. Ang lindol ay sinundan ng apoy na sumira sa iba pang mga gusali. Sinasabing bumagsak ang literal na ulan ng apoy, na nag-iwan sa lungsod ng Antioch na ganap na nawasak at tiwangwang. Ang salaysay ng pangyayaring ito ay matatagpuan sa salaysay ni John Malalas:

Sa ika-7 taon at ika-10 buwan ng paghahari, ang Syrian Antioch the Great ay bumagsak sa galit ng Diyos. Ito ang ikalimang pagkawasak, na naganap sa buwan ng Artemisios, na Mayo, sa ika- 29 na araw, sa alas-sais. … Ang pagbagsak na ito ay napakalaki na walang dila ng tao ang makapaglalarawan dito. Ang kahanga-hangang Diyos sa kanyang kahanga-hangang pakay ay nagalit nang husto sa mga Antiochen kaya't siya ay bumangon laban sa kanila at inutusan ang mga inilibing sa ilalim ng mga tirahan pati na rin ang mga dumaing sa ilalim ng lupa na sunugin sa apoy. Napuno ng mga kidlat ng apoy ang hangin at nagniningas na parang kidlat. May nakita pang nasusunog at bumubulusok na lupa, at mga uling na nabuo mula sa lupa. Ang mga tumakas ay nakatagpo ng apoy at ang mga nagtatago sa mga bahay ay naapula. … Kakila-kilabot at kakaibang mga tanawin ang makikita: bumagsak ang apoy mula sa langit sa ulan, at bumuhos ang nagniningas na ulan, bumuhos ang apoy sa ulan, at bumagsak na parang apoy, na bumabad sa lupa nang bumagsak ito. At ang Antioch na mapagmahal kay Kristo ay naging tiwangwang. … Walang kahit isang tirahan, o anumang uri ng bahay, o isang stall ng lungsod ang nanatiling hindi nasira. … Mula sa ilalim ng lupa ay itinapon na parang buhangin sa dagat, na nagkalat sa lupa, na may kahalumigmigan at amoy ng tubig dagat. … Pagkatapos ng pagbagsak ng lungsod, nagkaroon ng napakaraming iba pang mga lindol, na tinukoy mula sa araw na iyon bilang mga oras ng kamatayan, na tumagal ng isang taon at kalahati.

John Malalas

The Chronicle of J.M., book XVII

Ayon sa chronicler, hindi lang ito lindol. Kasabay nito, ang mga nagniningas na bato ay bumabagsak mula sa langit at nananatili sa lupa. Sa isang lugar ang lupa ay nasusunog (natutunaw ang mga bato). Hindi ito maaaring pagsabog ng bulkan, dahil walang aktibong bulkan sa lugar na ito. Ang buhangin ay inilalabas mula sa ilalim ng lupa. Maaaring nagmula ito sa mga bitak na nabuo sa panahon ng lindol. Ito ay marahil ang pinaka-trahedya na lindol ng Middle Ages. Mayroong 250,000 biktima sa Antioch lamang.(ref.) Tandaan na noong mga panahong iyon ay may 40 beses na mas kaunting tao sa mundo kaysa ngayon. Kung nangyari ang ganitong kalamidad ngayon, sa isang lungsod lamang ay 10 milyong tao ang mamamatay.

Isinulat ng tagapagtala na ang lindol sa Antioch ay nagpasimula ng isang serye ng mga lindol sa buong rehiyon na tumagal ng isang taon at kalahati. Sa panahon ng "mga oras ng kamatayan", kung tawagin sa panahong ito, ang lahat ng mga pangunahing lungsod sa Malapit na Silangan at Greece ay naapektuhan.

At winasak ng mga lindol ang Antioch, ang unang lungsod ng Silangan, at Seleucia na malapit dito, pati na rin ang pinakakilalang lungsod sa Cilicia, Anazarbus. At ang bilang ng mga tao na nasawi kasama ng mga lungsod na ito, sino ang makakakalkula? At ang isa ay maaaring magdagdag sa listahan ng Ibora at Amasia, na nagkataon na maging unang lungsod sa Pontus, at Polybotus din sa Frigia, at ang lungsod na tinatawag ng mga Pisidian na Philomede, at Lychnidus sa Epirus, at Corinth; lahat ng mga lungsod ay may pinakamaraming populasyon mula noong sinaunang panahon. Sapagkat nangyari ang lahat ng mga lunsod na ito sa panahong ito na ibagsak ng mga lindol at ang mga naninirahan ay halos lahat ay nawasak kasama nila. At pagkatapos ay dumating din ang salot, na binanggit ko noon, na nagdala ng halos kalahati ng nabubuhay na populasyon.

Procopius ng Caesarea

The Secret History, XVII.41-44

Sa pagbabasa ng mga salita ni Procopius, maaaring magkaroon ng impresyon na ang salot ay dumating kaagad pagkatapos ng lindol sa Antioch. Gayunpaman, ayon sa opisyal na bersyon ng kasaysayan, ang dalawang kaganapan ay 15 taon ang pagitan. Ito ay mukhang medyo kahina-hinala, kaya sulit na suriin kung saan nanggaling ang petsa ng lindol at kung ito ay natukoy nang tama.

Justinian I

Ayon sa mga istoryador, naganap ang lindol sa Antioch noong Mayo 29, 526 AD, sa panahon ng paghahari ni Justin I. Ang emperador na ito ay namuno mula Hulyo 9, 518 AD, hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, iyon ay Agosto 1, 527 AD. Sa araw na iyon ay hinalinhan siya ng kanyang pamangkin na may katulad na pangalan - Justinian I, na namuno sa susunod na 38 taon. Ang dinastiya kung saan nagmula ang parehong mga emperador ay tinatawag na Justinian dynasty. At ito ay isang medyo kakaibang pangalan, isinasaalang-alang ang katotohanan na ang una sa dinastiya ay si Justin. Hindi ba dapat talaga itong tawaging Justin dynasty? Ang pangalan ng dinastiya ay malamang na nagmula sa katotohanan na si Justin ay tinawag ding Justinian. Si Juan ng Efeso, halimbawa, ay tinawag itong unang emperador na si Justinian na Matatanda. Kaya Justin at Justinian ay ang parehong mga pangalan. Madaling malito ang dalawang emperador.

Inilarawan ni John Malalas ang pagkawasak ng Antioch sa konteksto ng paghahari ng emperador, na tinawag niyang Justin. Ngunit ang pamagat ng kabanata kung saan isinulat niya ito ay: „Isang salaysay ng 16 na taon ni Czar Justinian”.(ref.) Nakikita natin na Justinian ay minsan tinatawag na Justin. Kaya, sa ilalim ng aling emperador naganap ang lindol na ito? Sumasang-ayon ang mga mananalaysay na ito ay sa panahon ng paghahari ng Elder. Ngunit ang problema ay siya ay naghari sa loob lamang ng 9 na taon, kaya't hindi maisulat ng isang tagapagtala ang tungkol sa unang 16 na taon ng kanyang paghahari. Kaya malamang na nangyari ang lindol noong panahon ng paghahari ng huling emperador. Ngunit suriin pa rin natin kung ito ay tiyak na tama.

Isinulat ng chronicler na naganap ang lindol noong Mayo 29, sa ika-7 taon at ika-10 buwan ng paghahari ng emperador. Dahil nagsimula ang paghahari ni Justin I noong Hulyo 9, 518, ang kanyang unang taon ng panunungkulan ay tumagal hanggang Hulyo 8, 519. Kung bibilangin ang magkakasunod na taon ng kanyang paghahari, lumalabas na ang ikalawang taon ng kanyang pamumuno ay tumagal ng 520, ang pangatlo. hanggang 521, ang ikaapat hanggang 522, ang ikalima hanggang 523, ang ikaanim hanggang 524, at ang ikapito hanggang Hulyo 8, 525. Kaya, kung ang lindol ay nangyari sa ikapitong taon ng paghahari ni Justin, ito ay magiging taon 525. Paano naisip ng mga mananalaysay ang taong 526? Ito ay lumiliko na ang mga istoryador ay hindi maaaring kalkulahin nang tama ang ilang taon! At ang parehong naaangkop para sa mga buwan. Ang unang buwan ng paghahari ni Justin ay Hulyo. Kaya ang ika-12 buwan ng kanyang paghahari ay Hunyo, ang ika-11 buwan ay Mayo, at ang ika-10 buwan ay Abril. Malinaw na isinulat ng tagapagtala na ang lindol ay noong ika-10 buwan ng kanyang paghahari at naganap ito noong buwan ng Mayo. Dahil ang ika-10 buwan ng paghahari ni Justin ay Abril, ang lindol na ito ay hindi maaaring mangyari sa panahon ng kanyang paghahari! Ngunit kung ipagpalagay natin na ito ay may kinalaman kay Justinian na nagsimula sa kanyang paghahari noong Agosto, kung gayon ang ika-10 buwan ng paghahari ay talagang Mayo. Ngayon ang lahat ay nahuhulog sa lugar. Naganap ang lindol sa panahon ng paghahari ni Justinian, noong ika-7 taon at ika-10 buwan ng kanyang paghahari, iyon ay, noong Mayo 29, 534.. Lumalabas na ang sakuna ay nangyari lamang 7 taon bago ang pagsiklab ng salot. Sa tingin ko, ang lindol na ito ay sadyang ibinalik sa nakaraan upang hindi natin mapansin na ang dalawang sakuna ay napakalapit sa isa't isa at ang mga ito ay malapit na magkamag-anak.

Hanggang sa magsimula kang magsaliksik sa kasaysayan, maaaring mukhang ang kasaysayan ay isang seryosong larangan ng kaalaman at ang mga istoryador ay mga seryosong tao na maaaring magbilang ng hanggang sampu kahit man lang pati na rin ang mga kindergarten. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kaso. Hindi nagawa o ayaw ng mga mananalaysay na mapansin ang gayong simpleng pagkakamali. Para sa akin, nawala lang ang kredibilidad ng kasaysayan.

Ngayon ay lumipat tayo sa iba pang mga lindol, at talagang malakas ang mga ito noong panahong iyon. Sa ngayon ay Turkey, isang lindol ang nagpasimula ng isang malaking pagguho ng lupa na nagpabago sa daloy ng isang ilog.

Ang malaking ilog Euphrates ay naharang sa itaas ng rehiyon ng Claudia na nakaharap sa Cappadocia, sa tabi ng nayon ng Prosedion. Ang isang malaking gilid ng bundok ay nadulas at habang ang mga bundok doon ay napakataas, kahit na magkadikit, pagkababa nito ay nakaharang ito sa daloy ng ilog sa pagitan ng dalawa pang bundok. Ang mga bagay ay nanatili nang ganito sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, at pagkatapos ay ang ilog ay bumalik sa daloy nito patungo sa Armenia at ang lupa ay binaha. at ang mga nayon ay lumubog. Nagdulot ito ng malaking pinsala doon, ngunit sa ibaba ng agos ang ilog ay natuyo sa ilang mga lugar, lumiit at naging tuyong lupa. Pagkatapos ang mga tao mula sa maraming nayon ay nagtipon sa mga panalangin at serbisyo at may maraming mga krus. Dumating sila sa kalungkutan, na may mga luhang umaagos at may matinding panginginig na dala ang kanilang mga insensaryo at nagniningas na insenso. Nag-alay sila ng eukaristiya sa itaas sa bundok na iyon na nakahadlang sa daloy ng ilog sa gitna nito. Pagkatapos noon ay unti-unting umuurong ang ilog upang makabuo ng isang siwang, na sa bandang huli ay biglang pumutok at bumulwak ang masa ng tubig at dumaloy pababa.. Nagkaroon ng malaking takot sa buong Silangan hanggang sa mga martsa ng Persia, dahil maraming nayon, tao at baka ang binaha pati na rin ang lahat ng bagay na humahadlang sa biglaang dami ng tubig. Maraming komunidad ang nawasak.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Sa Moesia (Serbia ngayon), ang lindol ay bumuo ng isang malaking bitak na bumalot sa malaking bahagi ng lungsod.

Ang lungsod na ito, ang Pompeiopolis, ay hindi lamang ibinagsak tulad ng ibang mga lungsod sa pamamagitan ng isang malakas na lindol na sumapit dito, kundi isang kakila-kilabot na tanda din ang naganap dito, nang biglang bumukas ang lupa at napunit din, mula sa isang panig ng lungsod hanggang sa kabilang panig.: kalahati ng lungsod kasama ang mga naninirahan dito ay nahulog at nilamon sa napaka-nakakatakot at nakakatakot na bangin na ito. Sa ganitong paraan sila "bumaba sa Sheol na buhay", gaya ng nakasulat. Nang ang mga tao ay bumagsak sa nakakatakot at kakila-kilabot na bangin na ito at nilamon hanggang sa kailaliman ng lupa, ang ingay ng hiyawan nilang lahat ay tumataas nang mapait at kakila-kilabot. mula sa lupa hanggang sa mga nakaligtas, sa loob ng maraming araw. Ang kanilang mga kaluluwa ay pinahirapan ng tunog ng hiyawan ng mga taong nilamon, na bumangon mula sa kailaliman ng Sheol, ngunit wala silang magawa upang tulungan sila. Nang maglaon, ang emperador, nang malaman ang tungkol dito, ay nagpadala ng maraming ginto upang, kung maaari, ay matulungan nila ang mga nilamon sa lupa. Ngunit walang paraan upang matulungan sila – ni isang kaluluwa sa kanila ay hindi mailigtas. Ang ginto ay ibinigay sa mga nabubuhay para sa pagpapanumbalik ng natitirang bahagi ng lungsod na nakatakas at nailigtas mula sa sakuna nitong kakila-kilabot na kakila-kilabot na dulot ng ating mga kasalanan.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Eksaktong 30 buwan pagkatapos wasakin ang Antioch sa unang pagkakataon (o sa ikalimang pagkakataon, kung bibilangin natin mula sa simula ng lungsod), muli itong nawasak. Sa pagkakataong ito ay mas mahina ang lindol. Bagaman ang Antioch ay sinira muli sa lupa, sa pagkakataong ito 5,000 katao lamang ang namatay, at ang mga nakapaligid na bayan ay hindi naapektuhan.

Dalawang taon pagkatapos ng ikalimang pagbagsak ng Antioch, muli itong ibinagsak, sa ikaanim na pagkakataon, noong ika-29 ng Nobyembre noong Miyerkules, sa ika-sampung oras. (…) Sa araw na iyon ay nagkaroon ng malakas na lindol sa loob ng isang oras. Sa dulo ng lindol ay narinig ang isang tunog tulad ng isang malakas, malakas at matagal na kulog na nagmumula sa langit, habang mula sa lupa ay tumaas ang isang tunog ng malaking takot., makapangyarihan at kakila-kilabot, gaya ng mula sa isang sumisigaw na toro. Ang lupa ay nanginig at nayanig dahil sa sindak ng nakakakilabot na tunog na ito. At ang lahat ng mga gusali na itinayo sa Antioch mula noong naunang pagguho ay ibinagsak at giniba sa lupa. (…) Kaya't ang mga naninirahan sa lahat ng nakapalibot na lungsod, nang marinig ang sakuna at ang pagbagsak ng lungsod ng Antioch, ay naupo sa kalungkutan, sakit at dalamhati. (…) Karamihan sa kanila, gayunpaman, na nabubuhay, ay tumakas sa ibang mga lungsod at iniwan ang Antioch na disyerto at tiwangwang. Sa bundok sa itaas ng lungsod ang iba ay gumawa para sa kanilang sarili ng mga kanlungan ng mga alpombra, dayami at lambat at sa gayon ay nanirahan sa kanila sa mga kapighatian ng taglamig.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Tukuyin natin ngayon ang mga taon kung saan nangyari ang mga malalaking sakuna na ito. Ang ikalawang pagkawasak ng Antioch ay nangyari 2 taon pagkatapos ng una, kaya malamang na ito ay noong taong 536. Ang malaking pagguho ng lupa ay inilagay sa salaysay ni Juan ng Efeso sa taon bago ang sikat na kababalaghan ng madilim na araw, na, batay sa iba pang mga mapagkukunan, ay may petsang 535/536. Kaya nangyari ang pagguho ng lupa noong 534/535, iyon ay, sa loob ng 18-buwan na "mga oras ng kamatayan". Ang pagkakabuo ng malaking bitak ay, napetsahan sa salaysay hanggang sa panahon sa pagitan ng dalawang lindol sa Antioch, kaya dapat ay ang taong 535/536. Ang salaysay ng Theophanes ay nagtatala ng eksaktong parehong taon para sa kaganapang ito. Kaya ang bitak ay nabuo sa "mga oras ng kamatayan" o hindi naglaon. Isinulat ni Juan ng Efeso na marami pang ibang lindol noong panahong iyon. Talagang mahirap ang panahon para sa mga taong nabubuhay noon. Lalo na dahil ang lahat ng malalaking sakuna na ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang taon sa pagitan ng AD 534 at AD 536.

Baha

Tulad ng alam natin, sa panahon ng Black Death, ang ulan ay bumuhos nang halos palagi. Sa pagkakataong ito, napakalakas din ng ulan. Ang mga ilog ay tumataas at nagdudulot ng pagbaha. Ang ilog Cydnus ay lumakas nang husto anupat napalibutan nito ang halos buong Tarsus. Ang Nile ay tumaas gaya ng dati, ngunit hindi umuurong sa tamang oras. At binaha ng ilog Daisan ang Edessa, isang malaki at tanyag na lungsod malapit sa Antioch. Ayon sa salaysay, nangyari ito noong taon bago ang unang pagkawasak ng Antioch. Sinira ng malakas na tubig ang mga pader ng lungsod, binaha ang lungsod at nalunod ang 1/3 ng populasyon nito, o 30,000 katao.(ref.) Kung may nangyaring ganito ngayon, mahigit isang milyong tao ang mamamatay. Kahit na ang mga lungsod ngayon ay hindi na napapaligiran ng mga pader, malamang na hindi mahirap isipin na ang isang dam na pumipigil sa malalaking masa ng tubig ay maaaring gumuho, lalo na kung may lindol. Sa kasong iyon, maaaring magresulta ang isang mas malaking trahedya.

Mga ikatlong oras ng gabi, nang marami ang natutulog, marami ang naliligo sa pampublikong paliguan, at ang iba ay nakaupo sa hapunan, biglang lumitaw ang napakaraming tubig sa ilog ng Daisan. (…) Biglang sa dilim ng gabi ang pader ng lungsod ay nasira at ang mga labi ay tumigil at pinigilan ang masa ng tubig sa labasan nito at sa gayon ay lubusang binaha ang lungsod. Tumaas ang tubig sa lahat ng kalye at patyo ng lungsod na katabi ng ilog. Sa isang oras, o marahil dalawa, ang lungsod ay napuno ng tubig at lumubog. Biglang pumasok ang tubig sa pampublikong paliguan sa pamamagitan ng lahat ng mga pinto at ang lahat ng mga tao na naroon ay nalunod habang sinusubukang abutin ang mga pintuan upang makalabas at makatakas. Ngunit bumuhos lamang ang baha sa mga pintuan at tinakpan ang lahat ng nasa ibabang palapag at lahat sila ay nalunod at namatay. Para naman sa mga nasa itaas na palapag, nang mabatid ng mga nandoon ang panganib at nagmamadaling bumaba at tumakas, dinaig sila ng baha, sila ay nalubog at nalunod. Ang iba ay nakalubog habang natutulog at, natutulog, walang naramdaman.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Mga kaganapan sa matinding panahon ng taong 536

Bilang resulta ng kakila-kilabot na lindol, nawalan ng tirahan ang mga tao. Wala silang mapupuntahan. Marami ang tumakas sa mga bundok, kung saan sila ay nagtatayo para sa kanilang sarili ng mga silungan ng mga alpombra, dayami at lambat. Sa gayong mga kalagayan, kinailangan nilang makaligtas sa pambihirang malamig na taon ng 536 at sa malupit na taglamig na kaagad pagkatapos ng ikalawang pagkawasak ng Antioquia.

Kaagad pagkatapos ng lindol kung saan ang Antioch ay niyanig at gumuho dumating ang isang malupit na taglamig. Umulan ng niyebe sa lalim na 137 sentimetro.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Ayon sa mga siyentipiko, ang matinding mga kaganapan sa panahon ng 536 ay ang pinakamalubha at pinahaba na panandaliang mga yugto ng paglamig sa Northern Hemisphere sa huling dalawang libong taon. Ang average na temperatura ng mundo ay bumaba ng 2.5 °C. Ang kaganapan ay naisip na sanhi ng isang malawak na atmospheric dust veil, na posibleng nagreresulta mula sa isang malaking pagsabog ng bulkan o isang epekto ng asteroid. Ang mga epekto nito ay laganap, na nagdulot ng hindi napapanahong panahon, pagkabigo sa pananim, at taggutom sa buong mundo.

Isinulat ni Juan ng Efeso ang mga sumusunod na salita sa kanyang aklat na ”Mga Kasaysayan ng Simbahan”:

May isang tanda mula sa araw, na ang katulad nito ay hindi pa nakikita at naiulat noon pa man. Nagdilim ang araw at ang kadiliman nito ay tumagal ng 18 buwan. Bawat araw, lumiwanag ito nang halos apat na oras, at ang liwanag na ito ay isang mahinang anino lamang. Ipinahayag ng lahat na hindi na muling mababawi ng araw ang buong liwanag nito.

Juan ng Efeso

sinipi sa Chronicle of Zuqnin by D.T.M., p. III

Noong 536 AD, naitala ni Procopius sa kanyang ulat sa mga digmaang Vandal:

At nangyari sa taong ito ang isang pinakakakila-kilabot na tanda na naganap. Sapagkat ang araw ay nagbigay ng liwanag nito nang walang liwanag, tulad ng buwan, sa buong taon na ito, at ito ay tila lubha tulad ng araw sa paglalaho, dahil ang mga sinag na ibinubuhos nito ay hindi malinaw o tulad ng nakasanayan nitong malaglag. At mula sa panahong nangyari ang bagay na ito, ang mga tao ay hindi malaya sa digmaan o salot o anumang bagay na humahantong sa kamatayan.

Procopius ng Caesarea

The Vandal Wars, II.14

Ang mga ibon ay manhid sa lamig at pagod sa gutom.

Noong 538 AD inilarawan ng Romanong estadista na si Cassiodorus ang mga sumusunod na pangyayari sa Liham 25 sa isa sa kanyang mga nasasakupan:

Ang isa pang phenomena ay iniulat ng ilang mga independiyenteng mapagkukunan mula sa panahong iyon:

Noong Disyembre 536, ang Chinese chronicle ng Nanshi ay nagsasaad:

Ang dilaw na alikabok ay umulan na parang niyebe. Pagkatapos ay may dumating na celestial ash na napakakapal sa (ilang) mga lugar na maaari itong sumalok sa mga dakot. Noong Hulyo ay nag-snow, at noong Agosto ay nagkaroon ng pagbagsak ng hamog na nagyelo, na sumira sa mga pananim. Napakalaki ng kamatayan sa pamamagitan ng taggutom na sa pamamagitan ng utos ng Imperial ay mayroong amnestiya sa lahat ng renta at buwis.

Nanshi chronicle

Ang alikabok ay malamang na buhangin ng disyerto ng Gobi, hindi abo ng bulkan, ngunit ito ay nagpapahiwatig na ang taong 536 ay hindi pangkaraniwang tuyo at mahangin. Ang mga anomalya sa panahon ay humantong sa gutom sa buong mundo. Ang Irish Annals of Ulster ay nagsabi: "isang kabiguan ng tinapay", sa mga taong 536 at 539 AD.(ref.) Sa ilang lugar ay may mga kaso ng kanibalismo. Itinala ng isang Chinese chronicle na nagkaroon ng matinding taggutom, at ang mga tao ay nagsagawa ng kanibalismo at 70 hanggang 80% ng populasyon ang namatay.(ref.) Marahil ay kinain ng mga nagugutom ang mga nauna nang namatay sa gutom, ngunit posible rin na sa kalaunan ay pumatay sila ng iba upang kainin ang mga ito. Ang mga kaso ng cannibalism ay naganap din sa Italya.

Noong panahong iyon, nagkaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig, gaya ng ikinuwento ni Datius, obispo ng lungsod ng Milan, sa kanyang ulat, kung kaya't sa Liguria ay kinakain ng mga babae ang kanilang sariling mga anak dahil sa gutom at kakapusan; ang ilan sa kanila, aniya, ay mula sa pamilya ng sarili niyang simbahan.

536/537 AD

Liber pontificalis (The book of the popes)

Ang mga pagbabago sa panahon ay inaakalang sanhi ng abo o alikabok na itinapon sa hangin pagkatapos ng pagsabog ng bulkan (isang phenomenon na kilala bilang volcanic winter) o pagkatapos ng epekto ng isang kometa o meteorite. Ang pagsusuri ng singsing ng puno ng dendrochronologist na si Mike Baillie ay nagpakita ng abnormal na maliit na paglaki ng Irish oak noong 536 AD. Ang mga core ng yelo mula sa Greenland at Antarctica ay nagpapakita ng malaking deposito ng sulfate noong unang bahagi ng 536 AD at isa pa makalipas ang 4 na taon, na isang katibayan ng isang malawak na acidic na dust veil. Inaasahan ng mga geologist na ang pagtaas ng sulfate noong 536 AD ay sanhi ng isang mataas na latitude na bulkan (marahil sa Iceland), at ang pagsabog ng 540 AD ay naganap sa tropiko.

Noong 1984, ipinalagay ni RB Stothers na ang kaganapan ay maaaring sanhi ng Rabaul volcano sa Papua New Guinea. Gayunpaman, ang bagong pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang pagsabog ay nangyari sa ibang pagkakataon. Ang pagsabog ng Rabaul ay radiocarbon na ngayon na may petsang 683±2 AD.

Noong 2010, ipinakita ni Robert Dull ang ebidensya na nag-uugnay sa matinding mga kaganapan sa panahon sa pagputok ng Tierra Blanca Joven ng Ilopango caldera sa El Salvador, North America. Sinabi niya na maaaring nalampasan pa ng Ilopango ang pagsabog ng Tambora noong 1815. Gayunpaman, ang isang mas kamakailang pag-aaral ay nagpetsa ng pagsabog sa ca 431 AD.

Noong 2009, naglathala ang Dallas Abbott ng ebidensya mula sa mga core ng yelo sa Greenland na ang haze ay maaaring sanhi ng maraming epekto ng kometa. Ang mga spherules na matatagpuan sa yelo ay maaaring nagmula sa mga debris ng terrestrial na inilabas sa atmospera ng isang epekto.

Epekto ng asteroid

Hindi lamang ang Earth ang nasa kaguluhan noong mga panahong iyon, ngunit marami rin ang nangyayari sa kalawakan. Inilarawan ng istoryador ng Byzantine na si Theophanes the Confessor (758–817 AD) ang isang hindi pangkaraniwang kababalaghan na naobserbahan sa kalangitan noong 532 AD (maaaring hindi tiyak ang ibinigay na taon).

Sa parehong taon naganap ang isang mahusay na paggalaw ng mga bituin mula gabi hanggang madaling araw. Ang lahat ay natakot at nagsabi, " Ang mga bituin ay nahuhulog, at hindi pa tayo nakakita ng ganoong bagay noon."

Theophanes the Confessor, 532 AD

The Chronicle of T.C.

Isinulat ni Theophanes na ang mga bituin ay nahulog mula sa langit sa buong magdamag. Marahil ito ay isang napakatinding meteor shower. Takot na takot ang mga taong nanonood dito. Hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Gayunpaman, ito ay pasimula lamang sa isang mas malaking sakuna na darating sa lalong madaling panahon.

Noong mga araw na iyon, isang maliit na kilala, halos hindi naitala, mapahamak na natural na sakuna ang naganap. Isang malaking asteroid o kometa ang nahulog mula sa langit at winasak ang mga isla ng Britain at Ireland, na nagdulot ng matinding sunog, pagsira sa mga bayan, nayon, at kagubatan sa buong lugar. Ang mga malalawak na lugar ng Britain ay naging hindi matirahan, na may mga nakakalason na gas sa kasaganaan at mga tanawin na natatakpan ng putik. Halos lahat ng nabubuhay na bagay ay namatay kaagad o di-nagtagal. Tiyak na nagkaroon din ng kakila-kilabot na bilang ng mga namamatay sa mga naninirahan, bagaman ang tunay na lawak ng sakuna na ito ay malamang na hindi malalaman. Bagama't tila hindi kapani-paniwala sa maraming mananalaysay, ang vitrification ng ilang sinaunang kuta ng burol at mga istrukturang bato ay nagbibigay ng nakakumbinsi na katibayan para sa pag-aangkin na ang Britain at Ireland ay nawasak ng kometa. Ang malawakang pagkawasak na ito ay naitala sa ilang napatunayang mga talaan noong panahong iyon. Si Geoffrey ng Monmouth ay nagsusulat tungkol sa kometa sa kanyang aklat sa kasaysayan ng Britanya, na isa sa mga pinakasikat na aklat ng kasaysayan noong Middle Ages.

At pagkatapos ay nagpakita kay Ythyr ang isang Bituin na may napakalaking sukat, na mayroong isang baras ng liwanag at sa ulo ng baras ay isang bola ng apoy na hugis dragon; at mula sa mga panga ng dragon, dalawang sinag ng liwanag ang pataas; ang isang sinag ay umaabot patungo sa pinakamalayong bahagi ng Ffraink [France] at ang isa pang sinag patungo sa Iwerddon [Ireland], na nahati sa pitong mas maliliit na sinag. At natakot si Ythyr at ang lahat ng nakakita ng palabas na ito.

Geoffrey ng Monmouth

The Historia Regum Britanniae

Ang dahilan kung bakit ang episode na ito ay hindi kailanman isinama sa mga aklat-aralin sa kasaysayan ay na hanggang sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, ang relihiyong Kristiyano ay mahigpit na ipinagbabawal, at itinuturing pa itong maling pananampalataya, na kilalanin na posibleng mahulog ang mga bato at bato mula sa langit. Para sa kadahilanang ito, ang buong kaganapan ay nabura sa kasaysayan at nanatiling halos hindi kinikilala ng mga istoryador. Noong unang dinala nina Wilson at Blackett ang kaganapang ito sa atensyon ng publiko noong 1986, nakaranas sila ng labis na pangungutya at pangungutya. Ngunit ngayon ang kaganapang ito ay unti-unting tinatanggap bilang katotohanan at nagsisimula nang isama sa mga teksto ng kasaysayan.

Ang mga rekord tungkol sa mga batong nahuhulog mula sa langit ay inalis sa mga talaan, ngunit ang mga talaan tungkol sa mga bituin na bumabagsak o ang biglang pagliwanag ng langit sa kalagitnaan ng gabi ay nakaligtas. Ang isang meteorite na sumasabog sa atmospera ay naglalabas ng napakalaking liwanag. Ang isang gabi ay nagiging kasing liwanag ng araw. Maaari mong makita ito sa video sa ibaba.

Top 5 meteorite falls
Top 5 meteorite falls

Ang pagbagsak ng meteorite sa British Isles ay dapat na nakikita sa buong Europa. Malamang na ang mismong kaganapang ito ay inilarawan ng isang monghe mula sa Monte Cassino sa Italya. Sa madaling araw, nakita ni Saint Benedict ng Nursia ang isang kumikinang na liwanag na naging isang nagniningas na globo.

Ang tao ng Diyos, si Benedict, na masigasig sa pagbabantay, ay bumangon ng maaga, bago ang oras ng mga matins (ang kanyang mga monghe ay nagpapahinga pa), at pumunta sa bintana ng kanyang silid, kung saan siya nag-alay ng kanyang mga panalangin sa Makapangyarihang Diyos. Nakatayo roon, bigla-bigla, sa kalaliman ng gabi, habang siya ay nakatingin, nakakita siya ng isang liwanag, na nag-alis ng kadiliman ng gabi, at kumikinang sa ganoong liwanag, na ang liwanag na nagniningning sa gitna ng ang dilim ay higit na malinaw kaysa sa liwanag ng araw.

Papa Gregory I, 540 AD

The Life and Miracles of St. Benedict, II.35

Makikita sa salaysay ng monghe na noong ganap na dilim pa, biglang lumiwanag ang langit kaysa sa araw. Tanging ang pagbagsak lamang ng meteorite o ang pagsabog nito sa ibabaw lamang ng lupa ang makapagbibigay ng liwanag sa kalangitan. Nangyari ito sa panahon ng Matins, na isang kanonikal na oras ng Kristiyanong liturhiya na orihinal na inaawit sa dilim ng madaling araw. Nakasaad dito na nangyari ito noong taong 540 AD, ngunit ayon sa isang matagal nang mananaliksik sa paksa, si John Chewter, mayroong tatlong petsa sa mga makasaysayang talaan na may kaugnayan sa isang kometa o mga kometa na pinag-uusapan: AD 534, 536 at 562.

Naniniwala si Propesor Mike Baillie na makakatulong ang mitolohiya sa pagtuklas ng mga detalye ng kaganapang ito. Sinuri niya ang buhay at kamatayan ng isa sa pinakasikat na maalamat na pigura sa lahat ng panahon at nakarating sa isang nakakaintriga na konklusyon.(ref.) Ang Britain noong ika-6 na siglo ay sinasabing panahon ni Haring Arthur. Ang lahat ng maraming mga huling alamat ay nagsasabi na si Arthur ay nanirahan sa kanluran ng Britain at na habang siya ay tumanda ang kanyang kaharian ay naging ilang. Sinasabi rin ng mga alamat ang mga kakila-kilabot na dagok na bumagsak mula sa langit sa mga tao ni Arthur. Kapansin-pansin, ang ika-10 siglong salaysay ng Wales ay tila sumusuporta sa kaso ng makasaysayang pag-iral ni Haring Arthur. Binanggit sa mga talaan ang Labanan sa Camlann, kung saan pinatay si Arthur, na may petsang 537 AD.

AD 537: Ang labanan ng Camlann, kung saan nahulog sina Arthur at Medraut; at nagkaroon ng salot sa Britain at Ireland.

Annales Cambriae

Kung ang meteorite ay bumagsak bago mamatay si Haring Arthur, malamang na ito ay bago ang 537 AD, iyon ay, sa gitna mismo ng klimatiko na sakuna.


Ang Justinianic Plague at ang iba pang mga sakuna na inilarawan dito ay kasabay ng pagsisimula ng Middle Ages, na siyang panahon na karaniwang kilala bilang "Dark Ages". Nagsimula ang panahong ito sa pagbagsak ng Kanlurang Imperyong Romano sa pagtatapos ng ika-5 siglo at nagpatuloy hanggang sa kalagitnaan ng ika-10 siglo. Nakuha nito ang pangalang "Dark Ages" dahil sa kakulangan ng mga nakasulat na mapagkukunan mula sa panahong ito at ang malawakang paghina ng kultura, intelektwal, at ekonomiya. Maaaring paghinalaan na ang salot at mga natural na sakuna na sumira sa mundo noong panahong iyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak na ito. Dahil sa maliit na bilang ng mga mapagkukunan, ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan mula sa panahong ito ay hindi tiyak. Ito ay kaduda-dudang kung ang Salot ng Justinian ay aktwal na nagsimula noong 541 AD, o kung ito ay sa isang ganap na naiibang panahon. Sa susunod na kabanata, susubukan kong ayusin ang kronolohiya ng mga kaganapang ito at tukuyin kung kailan talaga nangyari ang pandaigdigang sakuna na ito. Ipapakita ko rin sa iyo ang mga karagdagang salaysay ng mga chronicler, na magbibigay-daan sa iyo na mas maunawaan ang mga kaganapang ito.

Sunod na kabanata:

Dating ng Justinianic Plague