Bekijk afbeelding op volledige grootte: 1920 x 1080px; downloaden als achtergrond.

Vertaald door Google Translate.

Taal wijzigen

Taal wijzigen

Geschreven van juni 2021 tot december 2022.

De meesten van ons geloven dat we op een vreedzame planeet leven, waar alleen rampen op lokale schaal plaatsvinden. De geschiedenis kent echter gevallen van wereldwijde catastrofes die een groot deel van de menselijke bevolking vernietigden en leidden tot een diepe ineenstorting van de beschaving.

Een voorbeeld is de middeleeuwse Zwarte Dood-pandemie. In de 14e eeuw doodde de pest de helft van de Europese bevolking, maar richtte ook grote schade aan op andere continenten. Hele gezinnen stierven samen. Er waren niet genoeg levenden om alle doden te begraven. Voor de kroniekschrijvers was de pest een verwoestendere verwoesting dan de zondvloed. Er stierven er zoveel dat iedereen dacht dat dit het einde van de wereld was. Hedendaagse wetenschappers en getuigen van deze gebeurtenissen wezen op de conjunctie van Mars, Jupiter en Saturnus, die een paar jaar eerder had plaatsgevonden, als oorzaak van de pest. Ze wezen ook op de "bedorven lucht" die tijdens aardbevingen uit het binnenste van de aarde vrijkwam, want rampen van dit type waren wijdverspreid en intens tijdens de plaagperiode. De getuigen van deze gebeurtenissen meldden veel ongewone verschijnselen. Er zijn bijvoorbeeld berichten dat op sommige plaatsen vuur uit de lucht viel en mensen doodde.

Enkele eeuwen eerder, aan het begin van de Middeleeuwen, raasde de eerste pestpandemie over alle drie de continenten van de Oude Wereld, waarbij de mensheid even grote verliezen werd toegebracht. Een kroniekschrijver schreef dat de ziekte het leven kostte aan een derde van de wereldbevolking. Dieren stierven ook massaal uit. Maar de pest was niet het enige probleem. Volgens de verslagen in de kronieken werd de lucht net voor de epidemie verduisterd door een enorme hoeveelheid stof en gassen, die afkomstig zouden kunnen zijn van de inslag van een grote asteroïde. Ooggetuigen meldden dat de zon 18 maanden lang haar licht zonder helderheid uitstraalde. De klimaatverstoring leidde in het grootste deel van de wereld tot misoogsten en hongersnood. Men was er destijds van overtuigd dat dit de apocalyps was.

"The Triumph of Death" door Pieter Bruegel de Oude
Het is de moeite waard om dit schilderij in volledige resolutie te zien: 3100 x 2204px

Ongeveer 3000 jaar geleden lijken alle natuurkrachten opnieuw te hebben samengespannen om het vernietigingswerk te doen. Geschiedenis vastgelegd in boomringen getuigt dat er op dat moment een enorme vulkaanuitbarsting of een asteroïde-inslag was. Er waren ook zware aardbevingen, langdurige droogtes en mogelijk ook een plaag. Dit alles leidde tot een volledige ineenstorting van de beschaving uit de bronstijd. Hongersnoden en massale migraties begonnen, en de bevolking daalde drastisch. Binnen 50 jaar werd bijna elke grote stad in het oostelijke Middellandse Zeegebied verwoest. De wereld van georganiseerde staatslegers, koningen, ambtenaren en herverdelende systemen verdween. Het kostte de oude beschaving wel driehonderd jaar om te herstellen van deze ineenstorting.

Dit zijn slechts enkele van de wereldwijde catastrofes die op de pagina's van de geschiedenis te vinden zijn. Deze voorbeelden laten zien dat de aarde zo nu en dan wordt getroffen door enorme rampen die de beschaving resetten. Het gebeurde in het verleden, dus het kan opnieuw gebeuren. Helaas geven alle tekenen van de aarde en de lucht aan dat er weer zo'n reset op het punt staat te gebeuren. Na zorgvuldig onderzoek naar dit onderwerp kom ik tot de conclusie dat het einde van de wereld (zoals wij die kennen) al in 2023 zal plaatsvinden! Er zijn veel aanwijzingen dat dit het moment is waarop een dodelijke pandemie zal beginnen; er zullen enorme aardbevingen zijn, ernstige weersafwijkingen, langdurige stroomuitval veroorzaakt door geomagnetische stormen en vele andere natuurrampen. De heersers zullen deze wereldwijde catastrofe koste wat het kost voor ons proberen te verbergen om paniek en onrust te voorkomen, anders dreigen ze de controle over de samenleving te verliezen. Om de natuurrampen te verdoezelen, zullen regeringen een wereldoorlog beginnen. Ik weet dat dit een zeer serieuze en gedurfde theorie is, maar bedenk eens hoeveel serieus bewijs ik moet hebben, aangezien ik het aandurfde om zo'n theorie te publiceren.

"Beschaving bestaat door geologische toestemming,
onderhevig aan verandering zonder kennisgeving."

Zal Durant

De studie is lang en bevat ongeveer 100.000 woorden, wat overeenkomt met een vrij dik boek. Een dergelijke gedetailleerde presentatie van het onderwerp is echter noodzakelijk vanwege het grote belang ervan. Elke fout bij het inschatten van de situatie kan ons duur komen te staan. We moeten volledig begrijpen wat er gaat gebeuren; om welke reden het gebeurt; en welk bewijs er is dat dit zo zal zijn. We moeten de vorige resets grondig leren om goed voorbereid te zijn op degene die eraan komt. Wees gewaarschuwd dat het onderwerp mentaal uitdagend is om te accepteren. Deze kennis heb ik geleidelijk opgedaan, dus ik had tijd om eraan te wennen, maar je leert alles in een keer. Het is echter ongetwijfeld de moeite waard om het risico te nemen en te lezen, zodat u zich kunt voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Neem de tijd om de kennis te assimileren. Als je je overweldigd voelt door de informatie, neem dan een pauze om na te denken. Voor degenen die over het algemeen niet geloven dat het mogelijk is om toekomstige rampen te voorspellen, raad ik je aan dit e-boek te lezen, al was het maar om meer te weten te komen over beschavingsresets die in het verleden hebben plaatsgevonden en de loop van de geschiedenis hebben veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat noch de school, noch de media je erover hebben verteld. Reeds in het eerste hoofdstuk presenteer ik belangrijk bewijs, en ik denk dat dit u zal aanmoedigen om het hele stuk te lezen. Wie niet alles kan lezen, moet in ieder geval de belangrijkste hoofdstukken lezen, dat zijn de onderstreepte hoofdstukken.

Aangezien ik geheime informatie vrijgeef, kan deze website op elk moment worden geblokkeerd. Ik raad aan om het te downloaden voor offline lezen. Dat kan op een van de onderstaande websites.

 1. 52-jarige cyclus van rampen

Vóór 2012 verspreidde het nieuws zich over het einde van de wereld, naar verluidt voorspeld door de Maya's. Een analyse van deze geruchten leert dat ze geen enkele rationele basis hadden. De oude Amerikanen hebben nooit beweerd dat er dat jaar een ramp zou plaatsvinden. In plaats daarvan geloofden de Maya's, Azteken en andere Meso-Amerikaanse beschavingen dat rampen de aarde om de 52 jaar achtervolgden. Met behulp van historische gegevens over aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere rampen, heb ik gecontroleerd hoeveel waarheid er in dit geloof zit. Het blijkt dat de Maya's gelijk hadden! De grootste natuurrampen komen inderdaad met opmerkelijke regelmaat voor! De reden voor dit fenomeen moet gezocht worden in de kosmos.

 1. 13e cyclus van rampen

Volgens de Azteekse legende gegraveerd op de grote steen - de Zonnesteen, is de geschiedenis van de wereld verdeeld in vijf tijdperken. Elk van de voorbije tijdperken zou eindigen met verschillende grote rampen, die de mensheid elke 676 jaar zouden treffen, dat wil zeggen elke 13 perioden van 52 jaar. Het huidige tijdperk, waarvan zij dachten dat het het laatste tijdperk was, zou eindigen met krachtige aardbevingen. Zou er een eeuwenoude geheime waarheid achter de legende van catastrofes kunnen zitten die gelijkmatig elke 676 jaar plaatsvinden? Als dat zo is, hebben we een serieus probleem, want binnenkort is het 676 jaar geleden dat de grootste catastrofe in de geschiedenis – de Zwarte Dood-plaag, begon in 1347.

 1. Zwarte Dood

De pestepidemie van de 14e eeuw doodde ongeveer een derde van de mensheid. Als de pest vandaag zou terugkeren, zouden miljarden mensen sterven. Historici en wetenschappers doen geen moeite om uit te leggen waar zo'n dodelijke bacterie ineens vandaan kwam. In dit hoofdstuk nemen we een kijkje in middeleeuwse kronieken om te zien wat ooggetuigen van deze grimmige gebeurtenissen te zeggen hebben. Hun verslagen zullen ons helpen het mysterie van de plaag en de ongekende calamiteiten die ermee gepaard gingen, te verklaren. En het bleek dat er toen veel waren!

 1. Justiniaanse plaag

De eerste pestpandemie brak uit tijdens het bewind van de Byzantijnse keizer Justinianus I. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de pest zelf en de talrijke rampen die zich tegelijkertijd voordeden.

 1. Datering van de Justiniaanse plaag

Deze wereldwijde pandemie vond plaats tijdens de Dark Ages, dat wil zeggen in een tijd waarin de chronologie van de gebeurtenissen zeer onzeker is. Het bepalen van het werkelijke jaar van de Pest van Justinianus is erg moeilijk, maar ook noodzakelijk om te bepalen of er een regelmaat is in het optreden van resets.

 1. Plagen van Cyprianus en Athene

De door bisschop Cyprianus beschreven plaag uit de 3e eeuw verspreidde zich over het hele Romeinse rijk en eiste miljoenen levens. Een andere zeer vergelijkbare epidemie vond plaats in de 5e eeuw voor Christus en werd beschreven door de Griekse historicus Thucydides. Het doodde een groot deel van de bevolking van Athene, maar bereikte ook veel andere plaatsen. Interessant is dat de verslagen van de kroniekschrijvers laten zien dat beide plagen samenvielen met het optreden van sterke aardbevingen.

 1. Ineenstorting van de late bronstijd

Ongeveer 3000 jaar geleden eindigde de Bronstijd en begon de IJzertijd. Deze overgang was abrupt en pijnlijk voor de samenlevingen van die tijd. Als gevolg van verschillende natuurrampen die zich in die tijd voordeden, stortte de oude beschaving ineen en ging een langdurige periode van crisis in. Het lijkt erop dat deze catastrofale gebeurtenissen het bijbelse verhaal van de tien plagen van Egypte hebben geïnspireerd.

 1. 676-jarige cyclus van resets

Is er een hemellichaam of fenomeen in de kosmos dat met regelmatige tussenpozen in wisselwerking staat met de aarde en wereldwijde rampen veroorzaakt? In deze sectie zal ik proberen de oorzaak van deze meest ernstige rampen te vinden en na te gaan of er enige regelmaat in het optreden ervan is.

 1. Abrupte klimaatveranderingen

Geologische onderzoeken tonen aan dat eerdere resets vaak werden gevolgd door langdurige periodes van koelte en droogte. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken of er een verband bestaat tussen wereldwijde rampen en plotselinge klimaatveranderingen.

 1. Ineenstorting van de vroege bronstijd

De bronstijd werd gekenmerkt door lange periodes van relatieve rust, onderbroken door krachtige wereldwijde rampen. Ongeveer 4.200 jaar geleden stortte het wereldklimaat plotseling in. Op sommige plaatsen deden zich enorme droogtes voor, en op andere hevige regenval en overstromingen. De klimatologische anomalieën leidden tot hongersnoden en de ineenstorting van vele koninkrijken. Er waren ook aardbevingen en pest. Alles tegelijkertijd.

 1. Resetten in de prehistorie

Natuurrampen begeleiden de mensheid sinds het begin der tijden, maar de sporen van de oudste zijn door de tijd al grotendeels uitgewist. In deze sectie zullen we in de geschiedenis van de afgelopen millennia duiken om de oudste resets te vinden en te kijken of deze cyclisch plaatsvinden.

 1. Overzicht

Een samenvatting van de informatie over de theorie van cyclische resets, waarmee we al het bewijsmateriaal kunnen bekijken en kunnen beoordelen of de dreiging reëel is.

 1. Piramide van macht

Ons lot hangt niet alleen af van de krachten van de natuur, maar ook van de mensen die ons regeren. In dit hoofdstuk leg ik je uit wie er eigenlijk de leiding heeft over de wereld, wat je zal helpen de huidige politieke gebeurtenissen te begrijpen.

 1. Heersers van vreemde landen

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe deze mysterieuze groep stap voor stap aan de macht is gekomen en leg ik uit wat hun doelen zijn voor de nabije toekomst. Deze kennis zal je van pas komen bij de baanbrekende gebeurtenissen die voor je liggen.

 1. Klassenoorlog

Er gebeurt tegenwoordig meer in de wereld dan ooit tevoren. De media overspoelen ons met informatie over de pandemie en andere gebeurtenissen, maar het is moeilijk te zeggen hoeveel waarheid er in zit. Er is een opzettelijke desinformatiecampagne aan de gang – regelrechte psychologische oorlogsvoering om te voorkomen dat mensen begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Gelukkig zal kennis van de naderende rampen ons helpen de waarheid van de leugens te onderscheiden.

 1. Resetten in de popcultuur

De laatste tijd duiken er subtiele voorspellingen van de grote catastrofe op in muziekvideo's en films. Het is de moeite waard om ze te bekijken en na te denken over de geheime informatie die de kunstenaars ons probeerden te geven.

 1. Apocalyps 2023

De recente grote uitbarsting van de Hunga-Tonga-vulkaan laat zien dat de reset al is begonnen. Ik zal proberen te raden hoe de komende catastrofe zich zal ontvouwen, zodat je weet wat je kunt verwachten.

 1. Wereld infooorlog

De acties van regeringen tot nu toe geven aan dat ze van plan zijn deze wereldwijde catastrofe voor het publiek te verbergen. Ze bereiden een enorme desinformatiecampagne voor zodat mensen de waarheid niet kunnen achterhalen. Het is zeer waarschijnlijk dat ze als afleiding een wereldoorlog zullen ontketenen.

 1. Wat moeten we doen

Tot slot zal ik je vertellen hoe je je kunt voorbereiden op een wereldwijde catastrofe om je overlevingskansen te vergroten, en ik zal de informatie samenvatten over deze baanbrekende gebeurtenissen die momenteel plaatsvinden.

 1. Rode pil

„Ik stel me voor dat je je nu een beetje voelt als Alice die door het konijnenhol tuimelt... Wil je weten wat de Matrix is? … Je neemt de blauwe pil – het verhaal eindigt; je wordt wakker in je bed en gelooft wat je wilt geloven. Jij neemt de rode pil – jij blijft in Wonderland en ik laat je zien hoe diep het konijnenhol gaat.” – citaat uit de film Matrix. Ik veronderstel dat dit e-boek over de reset velen van jullie zal inspireren om meer kennis op te doen. Om je daarbij te helpen, heb ik ongeveer 40 uur aan video's voor je verzameld over verschillende onderwerpen die de waarheid laten zien over de wereld waarin we leven.

Degenen die het hele e-boek hebben gelezen, moeten het forum bezoeken. Het is nog maar net begonnen, maar je kunt daar al je mening geven over de reset-theorie en met andere mensen discussiëren over alles wat met dit onderwerp te maken heeft. In het forum kun je binnenkort mensen van over de hele wereld ontmoeten die zich voorbereiden op de reset. Je kunt daar niet alleen in het Engels schrijven, maar ook in veel andere gangbare talen. Je kunt het forum ook betreden via Google Translate. Als de hoofdlink niet werkt, klik dan hier: link.

Deel de link naar deze pagina met anderen zodat zoveel mogelijk mensen zich kunnen voorbereiden op wat komen gaat.

Opmerking van de auteur: Mijn naam is Marek Czapiewski /’mʌrek ʃʌ’pɪevskɪ/. Ik kom uit Polen. Van kinds af aan ben ik ervan overtuigd dat het allerbelangrijkste in het leven is om de waarheid over de wereld te ontdekken, en aan dit doel wijd ik het grootste deel van mijn tijd. Wat ik heb ontdekt, wil ik graag met je delen. U kunt per e-mail contact met mij opnemen: klik om te bekijken, of stel een vraag in het forum.

Klik hieronder om het eerste hoofdstuk te lezen:

52-jarige cyclus van rampen