Władcy obcych krajów

Aby lepiej zrozumieć cele i metody działania kultu Saturna, trzeba przede wszystkim poznać jego historię. W tym rozdziale przedstawię, w jaki sposób kult doszedł do władzy nad światem i jakie są jego cele na przyszłość.

Fenicja

Z afery Pizzagate i innych źródeł można się dowiedzieć, że członkowie elit składają ofiary z dzieci bogu Baalowi. Ten fakt jednoznacznie wskazuje, że są oni wyznawcami religii kananejskiej, która ma swoje źródło w starożytnym państwie Kanaan, znanym też jako Fenicja. Kraj ten leżał na wschodnim wybrzeżu morza Śródziemnego i obejmował obszar dzisiejszego Izraela, Palestyny i Libanu. Cywilizacja Fenicka zaczęła się rozwijać już około roku 2750 p.n.e. Później Fenicjanie skolonizowali dużą część wybrzeża Morza Śródziemnego, głównie Afryki Północnej. W roku 814 p.n.e. utworzyli Imperium Kartagińskie, które istniało do 146 roku p.n.e. Fenicjanie dokonali wielu ważnych odkryć. Mieli wysoko rozwiniętą organizację społeczną oraz znaczne zasoby materialne, umożliwiające stworzenie imponujących budowli. Niewiele ustępowali sławnym cywilizacjom Sumeru i Egiptu.

Kananejczycy, podobnie jak inne starożytne kultury, wyznawali religię politeistyczną. Spośród wielu bogów, których czcili, najważniejszymi byli: Aszera, El i Baal. Aszera to bogini matka, bogini płodności. El to bóg najwyższy, stwórca świata, mąż Aszery. El bywał też utożsamiany z Baalem, który był bogiem burzy, deszczu i urodzaju. Greckim odpowiednikiem Baala był Kronos, a rzymskim – bóg Saturn. Dlatego czcicieli Baala można nazywać kultem Saturna. Baal i El byli przedstawiani pod postacią byka lub rzadziej barana. Kananejczycy czcili bogów poprzez stawianie im stel (pionowych rzeźbionych kamieni). Budowali kopce z ziemi, na których odprawiali swoje rytuały.

Ofiary z ludzi
Składanie ofiary z dziecka dla Molocha (ilustracja z Biblii)

Według Biblii, Kananejczycy byli narodem w najwyższym stopniu zdemoralizowanym i zwyrodniałym. Nie tylko czcili bożków, ale też uprawiali wróżby, gusła, przepowiednie, czary oraz wywoływanie duchów. Biblia stanowczo potępia ich też za praktykowanie kazirodztwa, homoseksualizmu i zoofilii. Znanymi z Biblii miastami kananejskimi są Sodoma i Gomora, które bóg Izraelitów miał zniszczyć za grzechy ogniem i siarką. Niedawno naukowcy odkryli w Jordanii ślady po upadku dużego meteorytu pochodzące z około roku 1650 p.n.e.(ref.) Prawdopodobnie właśnie to zdarzenie zainspirowało powstanie opowieści o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Grzechem Kananejczyków, który wzbudzał największą odrazę wśród sąsiadów było „przeprowadzanie dzieci przez ogień”. Żeby wyprosić niebiosa o deszcz i zapewnić sobie urodzaj, składali oni bogu Baalowi ofiary z ludzi: molk lub herem. Molk (Moloch) polegała na całopaleniu dzieci pierworodnych; herem – na zabiciu jeńców wojennych.

Wielu współczesnych historyków greckich i rzymskich opisuje Kartagińczyków jako praktykujących składanie ofiar z dzieci przez palenie. Ich opisy można znaleźć tutaj: link. Ekstremalny kryzys wymagał specjalnych ceremonii, podczas których na płonący stos wrzucono nawet 200 dzieci z najbogatszych i najpotężniejszych rodzin. Współczesna archeologia na dawnych terenach punickich odkryła wiele dużych cmentarzy z urnami zawierającymi zwęglone kości niemowląt. Film niemy „Cabiria” z roku 1914 pokazuje, jak wyglądało składanie ofiar w Kartaginie.

Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914)
Hyksosi
Wizerunek władcy z dynastii Hyksos

Kananejczycy i Kartagińczycy nie cieszyli się u sąsiadów dobrą sławą. Kronikarze greccy i rzymscy opisywali ich jako perfidnych, chciwych i zdradliwych. Orozjusz pisał, że nie było w ich wzajemnych stosunkach chwil pełnych szczęścia, ani też nie było momentów pokoju w kontaktach z cudzoziemcami. Znana jest egipska stela ze spisanym przekleństwem rzuconym na miasta kananejskie. Zaś w ruinach sumeryjskiego miasta Mari znaleziono list na glinianej tabliczce, którego autor skarżył się z powodu “złodziei i Kananejczyków siejących zamęt w mieście”.

Około 1675 r. p.n.e. Kananejczykom udało się opanować Dolny Egipt. Kananejscy władcy w Egipcie nazwani byli Hyksosami, co znaczy „władcy obcych krajów”. Na opanowanych terenach stosowali oni politykę odmienną niż inni najeźdźcy. Nie zakładali własnej administracji, nie stosowali represji w stosunku do ludności, lecz adaptowali istniejący porządek rzeczy, wtapiając się w wielowiekową tradycję i doświadczenie. Na zajmowanym terenie wnieśli wielki wkład w rozwój techniki, wprowadzając zaprzęgi konne – rydwany, co zrewolucjonizowało sposób prowadzenia działań wojennych. W dziedzinie religii postępowali podobnie jak w polityce. Jako swojego głównego boga przyjęli Seta (boga ciemności i chaosu), którego utożsamiali z Baalem. Również w Egipcie, Kananejczycy składali ofiary z ludzi, o czym świadczą odnajdywane tam szczątki młodych kobiet.

Izraelici

Kananejczycy rządzili Egiptem przez ponad sto lat, zanim Egipcjanie odzyskali władzę w swoim państwie. Zaraz potem, Egipt zajął ziemię Kanaanu, a następnie okupował je przez około 400 lat. Biblia opisuje ten okres, jako okres przebywania Izraelitów w niewoli egipskiej (Izraelici wywodzą się od Kananejczyków). W tamtym czasie, za panowania faraona Echnatona mocno spopularyzował się kult jednego boga – boga słońca Atona, co dało początek religiom monoteistycznym. Następnie, w czasie globalnego kataklizmu związanego z upadkiem późnej epoki brązu, Egipt mocno ucierpiał, a to pozwoliło Kananejczykom odzyskać kontrolę nad swoimi ziemiami. Tamten reset zainicjował też wielkie migracje ludów. W Biblii, ta historia została przedstawiona jako wyjście Izraelitów z Egiptu. Część Kananejczyków, zainspirowana egipskim kultem Atona zwróciła się ku monoteizmowi i stworzyła judaizm.

W Księdze Wyjścia możemy przeczytać, że kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i wędrowali po pustyni, część z nich zwątpiła w moc boga Jahwe i powróciła do kultu złotego cielca. Cielę lub byk to postać kananejskiego boga Baala. Pierwsi Izraelici czcili więc Baala i zapewne polegało to na składaniu mu ofiar z ludzi. Bóg Izraelitów stanowczo potępiał kult cielca. Judaizm od początku był wrogo nastawiony do religii kananejskiej. W Biblii, Bóg nakazuje swojemu narodowi wybranemu przejąć ziemię Kananejczyków (ziemię obiecaną), a wszystkich mieszkańców tych ziem wymordować, łącznie z dziećmi, aby czynione przez ten lud zło nigdy więcej się nie odrodziło. Izraelici wypełnili ten nakaz tylko do pewnego stopnia. Na przejętych ziemiach utworzyli starożytne państwa żydowskie: Izrael i Judę. Król Salomon, z pomocą fenickiego króla Hirama zbudował w Jerozolimie świątynie, w której składano krwawe ofiary ze zwierząt. Kult Baala ciągle się utrzymywał, zwłaszcza w Fenicji, a religia kananejska przetrwała. Spór pomiędzy monoteizmem a politeizmem do dzisiaj pozostaje nierozstrzygnięty. Wiele faktów wskazuje na to, że do ostatecznego starcia dojdzie już niebawem.

Ameryka

Fenicjanie opisywano jako przedsiębiorczych i pragmatycznych, wykazujących niezwykłą zdolność do adaptacji i innowacji w zmieniających się okolicznościach. Wyróżniali się sprytem i wysoką inteligencją. Ich najdonioślejszym wynalazkiem jest alfabet. Fenicjanie uważani są również za wynalazców mydła i pieniędzy jako środka płatniczego. Fenicja i Imperium Kartagińskie były jednymi z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów starożytności. Powszechnie uważano, że Kartagina jest najbogatszym miastem na świecie. Mieli bardzo dobrze rozwinięte rzemiosło i zaawansowane rolnictwo. Na bardzo dużą skalę prowadzili handel niewolnikami. Najważniejszym źródłem dochodu miast fenickich był dalekomorski handel, bowiem Fenicjanie byli przede wszystkim narodem niezrównanych żeglarzy i kupców.

Żeglarze feniccy pływali daleko za Gibraltar, m.in. na Wyspy Cynowe identyfikowane zazwyczaj z Brytanią. Odkryli Wyspy Kanaryjskie i najprawdopodobniej również Wyspy Zielonego Przylądka. Według przekazów Herodota, na polecenie egipskiego faraona Necho II (ok. 600 p.n.e.) prawdopodobnie opłynęli Afrykę. Europejskim żeglarzom udało się powtórzyć ten wyczyn dopiero ponad 2 tysiące lat później. Istnieją przesłanki do postawienia tezy, że starożytni Fenicjanie lub Kartagińczycy dopłynęli do Brazylii. Świadczą o tym różne fakty, znaleziska i źródła źródła starożytne. Ważnym dowodem są inskrypcje fenickie, odkrywane w całej Brazylii, również w głębi lądu.(ref.) Można o nich przeczytać tutaj: link.

Mapa Piri Reisa z roku 1513
Pokaż obraz w pełnym rozmiarze: 1309 x 1746px

Konkwistador Pedro Pizarro w swojej relacji z wielkiej hiszpańskiej inwazji na Amerykę Południową w XVI wieku donosił, że podczas gdy zwykli Indianie z Andów byli mali i ciemni, członkowie rządzącej rodziny Inków byli wysocy i mieli skórę bielszą niż sami Hiszpanie. Wspomina on w szczególności o pewnych osobach w Peru, którzy byli biali i mieli rude włosy. To samo można spotkać wśród mumii w Ameryce Południowej. U niektórych mumii stwierdzono rude, często kasztanowe włosy, jedwabiste i faliste, takie jakie występują u Europejczyków. Mumie mają długie czaszki i nadzwyczajnie wysokie ciała. Najwięcej rudowłosych mumii pochodzi z czasów kultury Paracas, która trwała od ok. 800 p.n.e. do ok. 100 p.n.e. Pizarro zapytał, kim są rudowłosi o białej skórze. Inkowie odpowiedzieli, że są to ostatni potomkowie Viracochów, którzy byli boską rasą białych mężczyzn z brodami. Inkowie myśleli o Hiszpanach, że są oni Viracochami, którzy przypłynęli z powrotem zza oceanu.(ref., ref.)

Jeśli założymy, że Fenicjanom w starożytności udało się opanować Amerykę, to staje się zrozumiałe skąd tyle podobieństw między odległymi kulturami. Indianie budowali kamienne stele z wizerunkami bogów, podobnie jak Fenicjanie. Budowali też piramidy bez wierzchołka, podobne do symbolu znajdującego się na banknocie jednodolarowym. Na szczycie piramid, Aztekowie dokonywali krwawych mordów na jeńcach wojennych, a bogu deszczu Tlalocowi składali ofiary z dzieci. Przeprowadzali mordy w sposób, który miał zadać ofierze jak największy ból, co miało zapewnić przychylność bogów.

Kult Saturna w średniowieczu

Fenicja została podbita w roku 332 p.n.e. przez Aleksandra Macedońskiego, zaś Imperium Kartagińskie istniało do roku 146 p.n.e., kiedy zostało podbite przez Imperium Rzymskie. 90% Kartagińczyków zabito, a niedobitków wzięto do niewoli. Kartagina została zrównana z ziemią. Imperium Rzymskie przez następne kilkaset lat panowało nad całym rejonem Morza Śródziemnego, więc kult Saturna nie miał możliwości, aby się rozwijać. A przynajmniej nie w sposób jawny. Około 200 roku n.e. chrześcijański autor Tertulian stwierdza::


W Afryce niemowlęta składano w ofierze Saturnowi… i do dziś ta święta zbrodnia trwa w ukryciu.
Tertulian, ok. 200 AD Apology 9.2-3

Kilka wieków później potomkowie Fenicjan popłynęli na północ Europy i osiedlili się w Skandynawii, gdzie w VIII wieku założyli lud Wikingów. Wikingowie zasłynęli ze swojej brutalności oraz z podejmowania dalekich wypraw morskich o charakterze kupieckim i rabunkowym. Są dowody, że dopłynęli do Ameryki Północnej na długo przed Kolumbem. Wikingowie zajęli Normandię. Tam przeszli na chrześcijaństwo i nie wykonywali już pogańskich rytuałów. Normanem był Wilhelm Zdobywca, który w roku 1066 podbił Anglię. Królowa Elżbieta II jest jego potomkinią.

Chazaria

Na początku średniowiecza, po okresie wielkiej wędrówki ludów, potomkowie Fenicjan i ich kult Saturna pojawiły się też w Chazarii. Państwo Chazaria powstało w VII wieku nad Morzem Czarnym, na północ od gór Kaukaz. Obejmowało ono tereny obecnej Gruzji, wschodniej Ukrainy, południowej Rosji i zachodniego Kazachstanu. Zapewne nie jest przypadkiem, że w stolicy Kazachstanu (Astanie), znajduje się obecnie wielki budynek przypominający masońską piramidę.(ref.) Chazaria była państwem wieloetnicznym i wieloreligijnym. Około 25 odrębnych grup etnicznych składało się na ludność Chazarii, oprócz elity. Warstwa rządząca była stosunkowo niewielką grupą, która różniła się etnicznie i językowo od ludów poddanych. Muzułmański geograf z X wieku al-Istakhri twierdził, że rządzący Biali Chazarowie byli uderzająco przystojni z rudymi włosami, białą skórą i niebieskimi oczami, podczas gdy Czarni Chazarowie byli śniadzi, granicząc z głęboką czernią, jakby byli „jakimś rodzajem Indian”. Chazarowie byli jednymi z największych dostawców niewolników na muzułmański rynek, zaopatrując go pojmanymi Słowianami i ludźmi z plemion z eurazjatyckich ziem północnych. Chazarowie różnili się od ludzi z sąsiednich krajów. Opisywano ich jako złodziei i szpiegów. Mówiono o nich, że są ludźmi bezprawia, żyjącymi w grzechu, skrajnościach seksualnych i okrucieństwie. Byli mistrzami oszustwa. Oddawali cześć Baalowi, który wymagał składania ofiar z dzieci. Sąsiednie kraje pogardzały nimi. Nienawidzili rytuałów ofiarnych, w których wrzucali niemowlęta w płomienie lub rozcinali je, by wypić ich krew i zjeść ich mięso. W pewnym momencie między 740 a 920 rokiem, królowie chazarscy i szlachta przeszli na judaizm, podczas gdy reszta populacji prawdopodobnie pozostała przy dawnej religii tureckiej. Chociaż Chazarowie przeszli na judaizm, to tak naprawdę nigdy nie porzucili swoich pogańskich wierzeń. Zrobili podobnie jak niegdyś w Egipcie, kiedy zaczęli czcić Seta. Tym razem, przyjęli judaizm, ale zaczęli czcić nie boga, lecz Szatana. Dlatego niektórzy nazywają ich Synagogą Szatana. Upadek Chazarii nastąpił w XII i XIII wieku. Wtedy członkowie kultu wyemigrowali na zachód i osiedlili się w różnych państwach Europy.

Żydzi

Obecnie członkowie kultu najczęściej podają się za żydów, chociaż nie mają oporów przed przyjmowaniem innych religii. Podszycie się pod żydów było bardzo sprytnym posunięciem. Dzięki temu, za każdym razem, kiedy ktoś krytykuje działania chazarskich „żydów”, wtedy prawdziwi żydzi czują się urażeni i zaczynają ich bronić. Chazarowie nawet nie muszą się wysilać, bo inni robią to za nich. A żydzi są wrażliwi na krytykę, co zrozumiałe, bo w przeszłości często im się obrywało za przewinienia „żydów” chazarskich. W średniowieczu żydzi byli wyrzucani z wielu krajów Europy. Jednym z powodów tego, były oskarżania o dokonywanie mordów rytualnych na dzieciach. O takie czyny, żydzi oskarżani byli w różnych epokach – od starożytności do współczesności (zobacz: link) i w różnych krajach – nie tylko w Europie, ale też w krajach arabskich, w Rosji, w USA i innych. Według oficjalnej narracji, wszystkie te oskarżenia są zmyślone, ale trudno mi sobie wyobrazić, że ludzie żyjący w różnych epokach i różnych kulturach po prostu wymyślili sobie dokładnie takie same opowieści. Co ciekawe, choć żydzi byli obecni w Europie od starożytności, to pierwsze oskarżenia o mordy rytualne pojawiły się na tym kontynencie dopiero w XII wieku,(ref.) czyli już po przybyciu Chazarów.

Rytualne morderstwo Szymona z Trentu. Ilustracja z Hartmann Schedel’s Weltchronik, 1493.
Czarna szlachta

Jednym z miejsc, w którym licznie osiedlili się Chazarowie, były Włochy, a zwłaszcza Wenecja. Na początku XII wieku oligarchowie pochodzenia chazarskiego wżenili się w weneckie rody królewskie. W kolejnych wiekach, w dobie krucjat, Wenecja wyrosła na jedno z najbogatszych miast Europy i jedną z największych potęg handlowych i politycznych w basenie Morza Śródziemnego. Dysponująca znaczną flotą Wenecja czerpała zyski z przewożenia krzyżowców na Bliski Wchód oraz dzięki przywilejom handlowym. Pierwszy w historii bank powstał w roku 1157, właśnie w Wenecji. Bankierzy od początku utożsamiani byli z żydami. Oligarchia arystokratów i kupców uzyskała całkowitą kontrolę nad Wenecją w 1171 r., kiedy nominacja doży została przekazana tzw. Wielkiej Radzie, która składała się z członków oligarchii (wśród nich niesławna rodzina de’Medici). „Czarna szlachta” to te oligarchiczne rody Wenecji i Genui, które posiadały uprzywilejowane prawa handlowe (monopole). Ci ludzie zyskali tytuł „czarnych” z powodu ich bezwzględnego braku skrupułów. Stosowali morderstwa, gwałty, porwania, zabójstwa, rabunki i wszelkiego rodzaju oszustwa na wielką skalę, nie znosząc sprzeciwu wobec osiągnięcia swoich celów. Maski, z których słynie karnawał w Wenecji mogą symbolizować ich skryty sposób działania. Wielu członków Black Noble zostało także wysokimi duchownymi, a nawet papieżami, dlatego bywają oni określani też jako Rody Papieskie. Właśnie z tych 13 potężnych włoskich rodów wywodzą się wszystkie najpotężniejsze współcześnie rodziny, choć posługują się one już innymi nazwiskami.

Zakon Templariuszy

(ref.)Wiele faktów wskazuje, że to członkowie kultu Saturna stworzyli i kontrolowali katolicki zakon zbrojny, znany jako templariusze. Zakon został założony w 1119 roku i istniał przez prawie dwa stulecia w średniowieczu. Jego rolą była ochrona chrześcijańskich pielgrzymów w Palestynie. Pełna nazwa zakonu brzmiała „Biedni towarzysze-żołnierze Chrystusa i Świątyni Salomona”. Jego siedziba mieściła się w zdobytym meczecie Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. To miejsce ma swoją mistyczność, ponieważ zostało zbudowane ponad ruinami Świątyni Salomona. Dlatego też krzyżowcy nazywali meczet Al-Aksa Świątynią Salomona. Templariusze opracowali innowacyjne techniki finansowe, które były wczesną formą bankowości, budując sieć prawie tysiąca komandorii i fortyfikacji w całej Europie i Ziemi Świętej oraz prawdopodobnie tworząc pierwszą na świecie międzynarodową korporację.

Templariusze byli oskarżani o liczne przestępstwa, takie jak korupcja finansowa, oszustwo i sekretność. Twierdzono, że podczas tajnych ceremonii inicjacyjnych rekruci byli zmuszani do plucia na krzyż; a bracia zostali oskarżeni o zachęcanie do praktyk homoseksualnych. Templariusze zostali również oskarżeni o bałwochwalstwo i byli podejrzewani o oddawanie czci postaci znanej jako Bafomet. Król Francji Filip IV, będąc głęboko zadłużony wobec zakonu, naciskał na papieża Klemensa V, aby wielu członków zakonu we Francji aresztowano i torturowano. W piątek, 13 października 1307 roku, dziesiątki templariuszy zostało spalonych na stosie w Paryżu. Pod dalszym naciskiem papież rozwiązał zakon, a następnie polecił wszystkim chrześcijańskim monarchom w Europie przejęcie całego majątku templariuszy. Jedna z teorii o pochodzeniu masonerii głosi, że pochodzi ona bezpośrednio od historycznych templariuszy i jej ostatnich czternastowiecznych członków, o których sądzono, że schronili się w Szkocji (stąd nazwa rytu szkockiego).

Droga do władzy nad światem

W średniowieczu, kiedy wielkie wpływy miał Kościół Katolicki, wtedy kult Saturna był stłamszony. Kult do dziś nienawidzi chrześcijaństwa, uważając je za największe zagrożenie dla swojej władzy. Pierwsze dowody na planowanie przez nich spisku w celu przejęcia władzy pochodzą z roku 1489. Żydowski sąd najwyższy z Konstantynopola w liście do francuskich żydów poradził im, aby w odpowiedzi na prześladowania zinfiltrowali wszystkie najważniejsze instytucje: urzędy państwowe, Kościół, służbę zdrowia i handel. Miał to być sposób na przejęcie władzy w państwie. Cała treść listu dostępna jest tutaj: link. Rzeczywiście, niedługo potem, kult zaczyna zdobywać coraz większe wpływy.

Anglia

Okultystyczna Czarna Szlachta uknuła sprytny plan na przejmowanie władzy w kolejnych państwach poprzez dokonywanie przewrotów, obalanie panujących monarchów i wprowadzanie demokracji, czyli ustroju, którym najłatwiej jest manipulować. Zaczęli od zaaranżowania Rewolucji Cromwella w Anglii (1642-1651). W wyniku rewolucji, król Charles I został obalony przez poddanych i ścięty. Ponadto, zniesiono zakaz osiedlania się żydów w Anglii. Wkrótce potem Czarna Szlachta pomogła Wilhelmowi III Orańskiemu w przejęciu tronu Anglii (r. 1689-1702). Pod jego rządami, w roku 1689, przyjęto ustawę gwarantującą przewagę parlamentu nad monarchią, co dało początek demokracji parlamentarnej. W roku 1694 powstał Bank Anglii – pierwszy bank centralny, będący pod kontrolą kultu. Odtąd mogli oni tworzyć pieniądze „z powietrza”, udzielać pożyczek rządom i w ten sposób uzależniać je od siebie. W tym samym czasie City of London stał się jednostką niezależną od Anglii. Więcej na temat Rewolucji Angielskiej tutaj: link.

Masoneria

W tym samym czasie, właśnie w Anglii, powstają pierwsze loże masońskie. Masoneria powstała z przekształcenia wcześniejszej tajnej organizacji – Różokrzyżowców. Hasłem masonerii jest: „Wolność, równość, braterstwo”. Również w tym samym czasie zaczyna się epoka Oświecenia propagująca m.in. racjonalne myślenie, krytykę Kościoła i demokratyzację państwa. Takie poglądy doskonale służyły planowi kultu z City of London. Pierwszym wielkim sukcesem masonerii było zinfiltrowanie Zakonu Jezuitów. Był to zakon o wielkich wpływach, stworzony w celu wykonywania zadań specjalnych. Zajmował się m.in. kształtowaniem relacji Kościoła z władzą świecką. Przez te bliskie kontakty z władzą, zakon był atrakcyjnym celem dla masonerii. W XVIII wieku, Zakon Jezuitów został wyrzucony z większości krajów zachodniej Europy za działalność wywrotową. Nawet papież potępiał ich działania i w roku 1773 rozwiązał zakon (41 lat później, po wojnach Napoleońskich, zakon został przywrócony). W XVIII wieku, również w Anglii, zaczyna się rewolucja przemysłowa. Kapitaliści z City of London sprawnie rozwijali przedsiębiorstwa, co umożliwiło im zdobycie ogromnych majątków. Z czasem stali się bogatsi niż królowie.

Indie
Flaga Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej

Kult miał już pod kontrolą Anglię, więc kiedy w XVII wieku Anglia zaczęła zdobywać kolonie i przekształcać się w Imperium Brytyjskie, kult zarazem rozszerzał swoje wpływy na podbite terytoria zamorskie. Między połową XVIII a połową XIX wieku, Indie zostały skolonizowane przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską. Była to prywatna firma należąca do City of London Corporation, chociaż król też miał w niej swoje udziały. Na fladze Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej widnieje 13 poziomych pasków, co może oznaczać, że jej właścicielami było 13 rządzących dynastii. Kompania była tak potężna, że miała prawo do posiadania własnej waluty i pobierania podatków na terenie Indii. Miała prawo utrzymywać własną armię, zawierać układy polityczne i sojusze oraz wypowiadać wojnę. Prywatne siły wojskowe firmy były dwukrotnie większe od armii brytyjskiej. Nie tylko całe Indie były prywatną własnością tej korporacji, ale też Pakistan, Bangladesz, Mjanma (Birma) i Sri Lanka. Gdyby była ona państwem, to byłoby to drugie najbogatsze państwo na świecie (po Chinach).(ref.) Ale była to firma i jej podstawowym obowiązkiem była maksymalizacja zysków. Osiągali je wielkim kosztem dla społeczeństwa. W 1770 polityka firmy doprowadziła do katastrofalnego głodu w Bengalu, w którym zginęło około 1,2 miliona ludzi; jedna piąta populacji.(ref.) Kompania brutalnie tłumiła powstania. W 1857 roku, w powstaniu zginęło 800 tysięcy hindusów. Po tym wydarzeniu Indie zostały oddane pod zarząd rządu brytyjskiego, a później rządu Indyjskiego. Ale chyba nie myślicie, że wytrawni kapitaliści mogliby tak po prostu oddać tak wielki majątek? Oni mają pełną kontrolę nad rządami, dlatego oddając rządowi władzę nad Indiami, niczego tak naprawdę nie stracili. Indie ciągle należą do nich. Zmieniła się jedynie forma zarządzania z jawnej na ukrytą. Dzięki temu, ludzie już się nie buntują, bo nie są w stanie walczyć z władzą, której nie widać.

Stany Zjednoczone
George Washington w stroju masona.

W roku 1776, masoni najwyższych szczebli zakładają Zakon Illuminatów. Obecnie zakon prawdopodobnie już nie istnieje, ale jego nazwa przyjęła się na określenie grupy zajmującej wierzchołek piramidy władzy. W tym samym roku powstają Stany Zjednoczone. Spośród 56 sygnatariuszy podpisanych pod deklaracją niepodległości USA, 53 było masonami.(ref.) USA od początku tworzone były jako modelowe państwo masońskie. A może raczej korporacja masońska, bo choć USA udają państwo, to w rzeczywistości są korporacją, tak jak Kompania Wschodnioindyjska. Nawet flagę mają prawie taką samą. A co najciekawsze, pierwsza flaga USA, która była używana w latach 1775-1777 (Grand Union Flag),(ref.) wyglądała zupełnie identycznie jak flaga Kompanii Wschodnioindyjskiej. Flagi nie kłamią, Stany Zjednoczone są tą samą korporacją co Kompania Wschodnioindyjska. USA ciągle są kolonią zależną od City of London (więcej na ten temat tutaj: link). Wybory w USA spełniają jedynie rolę motywacyjną (nie inaczej jest w pozostałych krajach). Po prostu, właściciele korporacji zauważyli, że poddani mniej się buntują i wydajniej pracują, jeśli pozwoli im się raz na kilka lat zagłosować na jednego z dwóch kandydatów na prezydenta korporacji. Oczywiście obaj kandydaci są wcześniej wybrani przez właścicieli, aby zapewnić, że bez względu na to, który z nich wygra, realizowane będą interesy korporacji.

Francja

To nie kto inny jak masoni zaaranżowali Rewolucję Francuską (1789-1799). Hasło masonerii stało się nawet hasłem rewolucji. W efekcie przewrotu król Ludwik XVI i wielu innych orędowników tradycyjnego porządku zostało ściętych na gilotynie. Monarchia absolutna została zastąpiona monarchią parlamentarną. Odtąd król musiał się liczyć ze zdaniem parlamentu. Zaraz po rewolucji władzę we Francji objął Napoleon Bonaparte. Napoleon często jest przedstawiany na obrazach z dłonią wsuniętą w marynarkę, co jest znakiem rozpoznawczym masonów. W czasie wojen napoleońskich (1799-1815) wraz z armią Napoleona masoni poszli na wschód aż do Rosji, wszędzie po drodze zakładając loże. Zaowocowało to w roku 1848, wybuchem w całej Europie serii demokratycznych i liberalnych rewolucji (Wiosna Ludów). W czasie wojen napoleońskich wielkiej fortuny dorobił się słynny żydowski bankier Mayer Amschel Rothschild. Ale to nie Rothschildowie stworzyli tajne stowarzyszenie, lecz tajne stowarzyszenie stworzyło Rothschildów.

Rody królewskie
Królowa Wictoria

City of London doprowadził do upadku wielu rodów królewskich, ale niektóre z rodów zostały przez nich przejęte. Od Czarnej Szlachty wywodził się okultystyczny ród Saxe-Coburg and Gotha, który władał jednym z wielu drobnych niemieckich księstw. W roku 1831, Leopold I z rodu Saxe-Coburg and Gotha, który był masonem, został wybrany na króla Belgii. Jego potomkowie do dziś zasiadają na tronie Belgii, ale pod zmienionym nazwiskiem. Aby ukryć swoje pochodzenie, zmienili nazwę rodu na House of Belgium. W roku 1836, Ferdynand II z rodu Saxe-Coburg and Gotha poślubił królową Portugalii. Poprzez połączenie rodzin kultowi udało się przejąć portugalską rodzinę królewską, a zarazem władzę w państwie. Ród ten zasiadał na tronie Portugalii aż do czasu zniesienia monarchii w tym kraju. Z rodu Saxe-Coburg and Gotha pochodziła też matka królowej Wiktorii, która w roku 1837 zasiadła na tronie Imperium Brytyjskiego. Wiktoria poślubiła księcia Alberta z rodu Saxe-Coburg and Gotha, swojego kuzyna. Członkowie kultu do dzisiaj często biorą śluby z własnymi kuzynami, aby nie musieć dzielić się swoim majątkiem z obcymi i zachować swoją wiarę. Lud dziwił się, dlaczego królowa wielkiego imperium wyszła za księcia o tak niskim statusie. Zapewne prawdziwym celem była chęć połączenia wpływów z potężnym kultem. Jednocześnie kultowi udało się przejąć władzę w Wielkiej Brytanii i innych krajach uznających zwierzchnictwo brytyjskiego monarchy. Wiktoria i Albert byli znani z tego, że uczestniczyli w seansach spirytystycznych, na których wywoływano duchy. Przyszły król i jego potomkowie byli już wychowywani na członków kultu. Okultyści z brytyjskiej linii Saxe-Coburg and Gotha zmienili później nazwisko na Windsor i pod tym nazwiskiem są znani obecnie. Poza tym, do kultu na pewno należy też holenderska rodzina królewska. Wiadomo, że Grupa Bilderberg została założona przez holenderskiego księcia Bernharda.

Afryka

W roku 1885, mocarstwa europejskie podjęły decyzję o rozpoczęciu kolonizacji Afryki. W niespełna 30 lat cały kontynent został podbity. Większość terenów przypadła Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i Belgii. Wszystkie te kraje były już w tamtym czasie pod kontrolą kultu. Po Drugiej Wojnie Światowej państwa afrykańskie formalnie uzyskały niezależność, ale tak naprawdę Wielka Brytania i inne państwa kolonialne nigdy nie oddały kolonii. Nie ma takich przypadków, żeby ktoś oddał władzę bez walki. Po prostu zmienili formę zarządzania. Wszędzie tam, gdzie City of London kiedykolwiek miało swoje kolonie, pozostawiał swoje globalne korporacje i swoich agentów, którzy do dzisiaj z ukrycia sterują tymi państwami.

Imperium Brytyjskie

Imperium Brytyjskie było największym imperium w całej historii ludzkości. Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce, w 1921 r. zajmowało jedną czwartą powierzchni lądowej świata, a jego Królewska Marynarka docierała do każdego zakątka świata. W XIX wieku 90% światowego handlu odbywało się na statkach brytyjskich kontrolowanych przez Koronę. Pozostałe 10% statków musiało płacić Koronie prowizje za sam przywilej korzystania z oceanów. Historycy nie podają żadnego wiarygodnego wyjaśnienia, dlaczego tak potężne imperium, istniejące jeszcze stosunkowo niedawno, nagle zniknęło z mapy. Przecież nikt nie był w stanie im zagrozić, nie przegrali żadnej wojny, ani nie doświadczyli żadnego wielkiego kataklizmu. Wyjaśnienie tej zagadki może być tylko jedno: Imperium Brytyjskie zniknęło, bo samo tego chciało. W pewnym momencie, wpływy imperium były już tak wielkie, że ściągali na siebie wrogość całego świata. Wtedy postanowili schować się w cień. Imperium tak naprawdę nigdy nie upadło, ciągle kontynuowało swoje podboje, ale odtąd robiło to w sposób skryty, posługując się swoją agenturą.

Brazylia

W Brazylii monarchia została obalona w roku 1889 w wyniku przewrotu przeprowadzonego przez Deodoro da Fonseca, który też był masonem. Brazylia stała się republiką. Uchwalono konstytucję wzorowaną na konstytucji USA i wprowadzono rozdział Kościoła od państwa. Co ciekawe, nowopowstała Republika Brazylii w pierwszym roku istnienia też przyjęła flagę z 13 poziomymi paskami.(ref.)

Iran

W tym samym roku 1889, w Iranie zostaje utworzony bank centralny będący pod kontrolą Brytyjczyków.(ref.) Założył go żyd Israel Beer Josaphat, który dla ukrycia swojego pochodzenia zmienił nazwisko na Paul Reuter. Jest on znany przede wszystkim z założenia słynnej agencji prasowej Reuters. W Iranie otrzymał on wyłączne prawo emisji pieniędzy i eksploatacji złóż naturalnych oraz zwolnienie z podatków. A kto kontroluje emisję pieniądza, ten kontroluje całe państwo. Mimo, że Iran udaje państwo niezależne, to tak naprawdę jest pod kontrolą globalnej władzy. Potwierdzają to działania Iranu w czasie pandemii koronawirusa. Iran był drugim państwem po Chinach, który wprowadził koronawirusową psychozę. Media na całym świecie pokazywały, jak w Iranie kopią masowe groby dla ofiar koronawirusa. Po dwóch latach pandemii, według oficjalnych danych, w Iranie jest 100 razy więcej przypadków COVID-19 niż było u szczytu psychozy, a jednak żadne masowe groby nie są już potrzebne. Takie zachowanie Iranu dowodzi, że jest on krajem sterowanym przez globalną władzę.

Rosja

W roku 1917, Włodzimierz Lenin, czyli agent finansowany przez bankierów z City of London i ich kompanów z Nowego Jorku, zostaje wysłany do Rosji w celu zainicjowania socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Krótko potem, na zlecenie Lenina zamordowany zostaje car Rosji Mikołaj II wraz z całą rodziną, co zakończyło okres monarchii w Rosji. Socjalizm w ZSRR od samego początku był sterowany przez City of London. Był to genialny plan. Socjalizm odbierał majątki rosyjskim kapitalistom i oddawał je pod zarządzanie państwa. A państwem rządzili politycy, tacy jak Lenin i Stalin, którzy byli masonami, czyli agentami City of London i króla brytyjskiego (Korony). W ten sposób zachodni kapitaliści przejęli kontrolę nad Rosją. I to całkiem bezkarnie, bo nikt nie był w stanie się domyślić, że to kapitaliści mogli stać za wprowadzeniem socjalizmu. Po rewolucji, w ZSRR wprowadzono gospodarkę centralnie planowaną. Wszystkie duże przedsiębiorstwa były odgórnie zarządzane przez władzę. Czyli wyglądało to tak samo jak w USA i innych krajach kapitalistycznych, gdzie wszystkim sterują firmy typu Blackrock. Różnice były tylko pozorne: w ZSRR gospodarką sterowało państwo, którym z ukrycia rządzili kapitaliści; a w USA gospodarką sterują kapitaliści, którzy skrycie rządzą też państwem. W czasach Zimnej Wojny ludzie gotowi byli się zabijać za te pozorne różnice. Koronie zależało na wykreowaniu sytuacji konfliktu dwóch systemów, żeby skutecznie manipulować społeczeństwem oraz krajami, które ciągle pozostawały niezależne od jego wpływów. Była to bardzo skuteczna technika manipulacji, podobna do techniki good cop/bad cop.(ref.) Konflikt dwóch systemów dał powód do wojen w Korei i w Wietnamie oraz umożliwił postawienie u władzy w tych krajach agentów Korony. A kiedy formuła Zimnej Wojny przestała być potrzebna, wtedy te same siły, które stworzyły socjalizm z dnia na dzień po prostu go rozmontowały. Nie miało to nic wspólnego z wolą ludu. Mieszkańcy Bloku Wschodniego nawet nie byli świadomi planów wprowadzenia kapitalizmu. Zostali postawieni przed faktem dokonanym. Po wprowadzeniu gospodarki rynkowej, państwowe przedsiębiorstwa zostały sprywatyzowane. Zostały sprzedane zachodnim korporacjom za ułamek ich wartości. Byłe państwa socjalistyczne, w tym Rosja, do dziś pozostają pod kontrolą Korony. Jednak w Rosji istnieje nieco większa niż w innych krajach grupa patriotów, która nie pozwala na stuprocentowe realizowanie polityki globalnej władzy.

II Wojna Światowa

Zaraz po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej w roku 1918, zaaranżowana przez Koronę Rewolucja Listopadowa doprowadziła do obalenia monarchii w Niemczech i wprowadzenia demokracji. Demokracja wkrótce umożliwiła doprowadzenie do władzy brytyjskiego agenta – Adolfa Hitlera i wprowadzenie nazizmu. Nazizm pomógł w rozwinięciu technik manipulacji społeczeństwem, które są chętnie wykorzystywane w dzisiejszych czasach. Poza tym, miał doprowadzić do wielkiej wojny.

Druga Wojna Światowa od początku była sterowana przez Koronę. Dowody na to można zobaczyć tutaj: link. Ci sami wielcy bankierzy finansowali obie strony konfliktu – Niemcy i ZSRR. Według oficjalnej historii, przyczyną wojny było dążenie Niemiec do zdobycia hegemonii nad światem. W rzeczywistości, głośno propagowany plan podboju Hitlera służył jedynie odwróceniu uwagi, aby to Korona mogła po cichu zawładnąć światem. Przed wojną, imperium Brytyjsko-Amerykańskie było już siłą dominującą, ale ciągle miało silnych rywali, głównie w postaci Niemiec i Rosji, ale także Chin i Japonii. Właśnie w tych mocarstwach wojna doprowadziła do największych zniszczeń populacji i gospodarki. Z drugiej strony, w krajach takich jak Wielka Brytania, USA i Indie Brytyjskie straty były nieznaczne, a USA dzięki zyskom z wojny stały się supermocarstwem. Wojna posłużyła też za pretekst do utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli w pewnym sensie rządu światowego. Za pomocą ONZ, globalna władza może wywierać presję na mniejsze państwa, które nie chcą się jej podporządkować. W ten sposób, Korona osiągnęła niezagrożoną globalną hegemonię. Wystarczy spojrzeć, kto finansował tę wojnę i kto na niej skorzystał, a wtedy odrazu staje się jasne, kto i w jakim celu ją wywołał. Wielkie ideologie jak nazizm i komunizm były tak naprawdę tylko pretekstem, aby skłonić bezmyślne masy do podjęcia autodestrukcyjnej walki. Podobnie jak zadaniem Hitlera było zniszczenie Niemiec, tak zadaniem Stalina było zniszczenie Związku Radzieckiego, co mu się świetnie udało, bo jego kraj poniósł w tej wojnie najbardziej dotkliwe straty. Pomimo tego, udało mu się przekonać lud, że jest on bohaterem, który ocalił swój kraj przed najeźdźcami.

Innym celem Drugiej Wojny Światowej było utworzenie państwa Izrael. Prześladowanie żydów służyło temu, aby wzbudzić u nich poczucie zagrożenia i uzasadnić potrzebę stworzenia państwa żydowskiego. Ale Izrael został stworzony przez kult, na ziemiach przekazanych przez Imperium Brytyjskie. Izrael od początku istnienia jest pod kontrolą kultu, czyli pod kontrolą ludzi, którzy nienawidzą prawdziwych żydów. Ten sprytny plan umożliwił kultowi przejęcie władzy nad ziemiami Kanaanu, z których się wywodzi. Wszystkie te skutki wojny zostały wcześniej zaplanowane przez Koronę.

Chiny

W XIX wieku brytyjska Kompania Wschodnioindyjska uprawiała opium w Indiach, aby wysyłać je do Chin i tam sprzedawać. Zarabiali na tym fortunę, a jednocześnie doprowadzali do uzależnienia Chińczyków od narkotyku i osłabienia ich społeczeństwa. Król Chin w końcu zakazał sprowadzania narkotyku. W odpowiedzi na to, koloniści wzniecili dwie wojny opiumowe (1839-1842 i 1856-1860), które zwyciężyli. Chiny zostały zmuszone do otwarcia swojego rynku na opium i zachodnie towary. To umożliwiło państwom zachodnim uzależnienie gospodarki Chin os siebie i wprowadzenie agentów Korony. Stopniowo doprowadzili oni do obalenia panującej dynastii Qing w roku 1912. W Chinach zaczął się wtedy okres wojny domowej i przemian społecznych. A po Drugiej Wojnie Światowej wybuchła Chińska Rewolucja Socjalistyczna (1949), która zapewniła Koronie pełną kontrolę nad tym krajem, podobnie jak to wcześniej było w Rosji. Zaraz potem wybuchła wojna koreańska, która poskutkowała podziałem Korei na dwa państwa. Sterowane przez Koronę USA postawiło swoje marionetki u władzy w Korei Południowej. Natomiast w Korei Północnej ZSRR, też sterowany przez Koronę, pomógł wprowadzić socjalizm i doprowadził do władzy swoich agentów – dynastię Kim’ów. Korea Północna, wbrew pozorom, też jest pod kontrolą globalnej władzy.

Japonia

W 1854 roku, Stany Zjednoczone zażądały od Japonii podpisania „Traktatu o pokoju i przyjaźni” pod groźbą użycia siły przez flotę amerykańską. Traktat umożliwił zachodnim towarom dostęp do japońskiego rynku. Natomiast po pokonaniu Japonii w Drugiej Wojnie Światowej siły amerykańskie przez 6 lat okupowały ten kraj. W tym czasie nastąpiły ogromne przemiany, nie tylko polityczno-ustrojowe ale także społeczne i kulturalne. Od tamtej chwili Japonia jest pod pełną kontrolą Korony.

Unia Europejska

Druga Wojna Światowa rozszerzyła władzę Korony na prawie cały świat. Następnie, w celu umocnienia władzy nad państwami europejskimi, stworzyli Unię Europejską. To biurokratyczne monstrum pilnuje, aby Europa nigdy już nie odzyskała swojej dawnej świetności i nie stworzyła przeciwwagi dla amerykańskiej potęgi. Choć Unia Europejska podaje się za instytucję demokratyczną, to najważniejsi urzędnicy unijni wybierają sami siebie. Społeczeństwo wybiera tylko posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy nie mają realnego wpływu na kształtowanie prawa. Unia każdego roku wprowadza wiele tysięcy stron nowych ustaw. Posłowie nie są w stanie choćby przeczytać wszystkich uchwalanych praw, a co dopiero się nad nimi zastanowić. Polski europoseł Dobromir Sośnierz ujawnił, jak wyglądają realia głosowań w Europarlamencie. Pokazał on, że nowe ustawy przepychane są w tak szybkim tempie, że posłowie nie nadążają głosować. Kiedy jest głosowanie „za”, wtedy omyłkowo podnoszą rękę „przeciw” i odwrotnie. Tymi błędami nikt się jednak nie przejmuje, bo głosy posłów i tak nie są zliczane. Ten przykład wyraźnie pokazuje, że to nie politycy tworzą prawo. Prawo tworzone jest w zupełnie innym miejscu, niż się ludziom wydaje. Politycy tylko bezmyślnie potwierdzają to, co zostało ustalone przez prawdziwych władców. Warto obejrzeć krótki film europosła Sośnierza: link (6m 20s).

Afganistan, Irak i Libia

W końcu, posługując się wojskami NATO, globalna władza przejęła jedne z ostatnich niezależnych państw. W roku 2001 rozpętali wojnę w Afganistanie, którą można nazwać kolejną wojną opiumową. Afganistan jest największym producentem maków, z których robi się opium i heroinę. Talibowie sprzeciwiali się narkotykom i niszczyli pola maków. Żołnierze NATO pojechali do Afganistanu między innymi po to, aby chronić pola maków przed Talibami. Korona ciągle zajmuje się handlem opium i innymi narkotykami. Narkotyki są dla nich ważne nie tylko dlatego, że zapewniają im duże zyski, ale przede wszystkim dlatego, że przyczyniają się do osłabienia społeczeństwa, a zatem zmniejszają ryzyko buntu. Z tego względu, nie mogli dopuścić do odcięcia dostaw z Afganistanu. W roku 2003 zaatakowali Irak i zabili prezydenta Husseina. W roku 2011 zaatakowali Libię i zabili Kaddafiego. W każdym z napadniętych państw powstały banki centralne, będące pod kontrolą City of London.

Watykan
Karykatura z 1884 roku przedstawia papieża Leona XIII toczącego wojnę z masonerią

Kościół Katolicki przez długi czas zaciekle walczył z masonerią, ale ostatecznie tę walkę przegrał. Masoneria miała znaczący wpływ na postanowienia Soboru Watykańskiego II (1962-1965), który wprowadził reformy unowocześniające Kościół. Wybrany w roku 1978 papież Jan Paweł I został zamordowany przez masonów po zaledwie 33 dniach urzędowania. Jego następca, Jan Paweł II (na zdjęciu), pokazywał gest przynależności do kultu Saturna. Obaj papieże, którzy przyszli po nim, również są agentami globalnej władzy.

Propaganda

Kiedy mieli już władzę nad wszystkimi znaczącymi państwami, wtedy skupili się na zacieśnieniu kontroli nad społeczeństwem. Zaraz po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, CIA rozpoczęła tajną operację kryptonim Mockingbird. Polegała ona na wprowadzeniu tajnych agentów do wszystkich znaczących mediów (a przede wszystkim do telewizji) i próbie sterowania opinią publiczną za pomocą kłamstw, manipulacji i socjotechniki. Operacja zakończyła się wielkim sukcesem. Okazało się, że ludzie nie są w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa i uwierzą we wszystko, co im podadzą media. Od tamtego czasu, media dowolnie kształtują poglądy społeczeństwa. Straszą nas ciągle nowymi zagrożeniami. Straszyli nas Bin Ladenem, aby odwrócić uwagę od prawdziwego zagrożenia, którym są oni sami. Straszyli nas, że zasoby ropy naftowej wyczerpią się już w 2010 roku (teoria Peak Oil), a kiedy już nie dało się ukryć, że wydobycie ropy ciągle rośnie, wtedy zaczęli mocno promować teorię globalnego ocieplenia spowodowanego produkcją dwutlenku węgla. Teoria globalnego ocieplenia została wymyślona po to, aby uzasadnić nakładanie kolejnych podatków i obniżenie standardu życia społeczeństwa. Większość ludzi nie jest w stanie zrozumieć skomplikowanych mechanizmów sterujących klimatem, więc łatwo dają się nabierać politykom i lobbystom z tytułami naukowymi. Podobnie było przed tysiącami lat, kiedy władza straszyła ludzi zaćmieniami Słońca. Mówili, że Słońce zgaśnie, jeśli ludzie nie będą im posłuszni. Współcześni ludzie są nieco mądrzejsi, więc sposób z zaćmieniami już nie przejdzie, ale za to teoria globalnego ocieplenia świetnie spełnia swoją rolę. Poza tym, straszą nas koronawirusem, aby uzasadnić odbieranie kolejnych praw obywatelskich. Żeby odkryć, kto jest odpowiedzialny za aranżację pandemii koronawirusa, wystarczy przyjrzeć się nazwie. To Korona jest odpowiedzialna za pandemię. Myślę, że wybrali wirusa o takiej, a nie innej nazwie, jako głównego bohatera fałszywej pandemii, aby móc podpisać się pod swoim dziełem. W ciągu kilku dekad prania mózgów, mediom udało się pozbawić ludzi zdrowego rozsądku, a także woli walki o interes społeczeństwa. Udało im się stworzyć cały system wierzeń, fałszywy świat przekonań, który można nazwać Matrixem. Obecnie prawie wszystko, w co wierzą ludzie na temat spraw bieżących, historii, polityki, zdrowia i wielu innych, jest kłamstwem.

„Będziemy wiedzieć, że nasz program dezinformacyjny jest sukcesem, gdy wszystko, w co wierzy amerykańskie społeczeństwo, będzie fałszywe.” – William J. Casey, the director of CIA.
Inwigilacja

Stopniowo wprowadzili totalną inwigilację społeczeństwa. Na ulicach pojawiły się kamery, które śledzą każdy nasz ruch. Jesteśmy śledzeni również w internecie, czego dowodzą dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena. Jako pracownik CIA i NSA wyjawił on istnienie programu PRISM, przez który tajne służby śledzą całą naszą aktywność w wielkich serwisach internetowych. Google, Youtube, Facebook, Apple, Microsoft i Skype przysyłają tajnym służbom wszystkie nasze dane. Państwo ma dostęp do treści naszej poczty e-mail oraz całej komunikacji w serwisach społecznościowych. Mają dostęp do zdjęć, filmów i innych plików przesyłanych przez te serwisy lub zgromadzonych na dyskach internetowych. Państwo zna wszystkie słowa kluczowe, które wpisujemy w wyszukiwarce oraz wie, jakie strony internetowe odwiedzamy. Snowden wyjawił też, że smartfony mają zintegrowane oprogramowanie, które pozwala śledzić lokalizację użytkownika, nawet jeśli jego telefon jest wyłączony.

Depopulacja

Kiedy społeczeństwo zostało ogłupione do tego stopnia, że nie jest w stanie się bronić, wtedy zaczęli nas powoli zabijać i okaleczać na różne sposoby. Podtruwają żywność herbicydami i pestycydami oraz sztucznymi dodatkami do żywności. W niektórych krajach dodają toksyczny fluor do wody kranowej. Ciągle rośnie natężenie smogu elektromagnetycznego, mimo wielu badań naukowych potwierdzających jego szkodliwość.

Samoloty rozpylają na niebie chemikalia (smugi chemiczne). Zauważyłem, że samoloty czasami naginają trasę przelotu tak, aby przelecieć nad dużym miastem. Wydłużają sobie trasę i ponoszą dodatkowe koszty paliwa tylko po to, aby rozpylić chemikalia nad obszarami gęsto zaludnionymi. Z tego wnioskuję, że opryski chemiczne muszą być wymierzone w ludzi. Kształtowanie pogody może być ich dodatkowym celem.

Poza tym, państwo okalecza dzieci szczepionkami. Według CDC ponad 40% amerykańskich dzieci i młodzieży cierpi na jakieś choroby przewlekłe, takie jak astma, alergie, otyłość, cukrzyca czy autyzm.(ref.) Te dzieci nigdy nie zaznają życia w zdrowiu, a przecież choroby przewlekłe u dzieci jeszcze do niedawna były rzadkością. Temat szczepionek przeanalizowałem kiedyś bardzo dokładnie i wiem, że znajdują się w nich środki powodujące alergie, raka, bezpłodność i inne choroby, a które z medycznego punktu widzenia nie są tam w ogóle potrzebne. Dlatego sądzę, że szczepionki specjalnie są tworzone tak, aby rozsiewać choroby. Te same korporacje, które produkują szczepionki, zarabiają potem ogromne pieniądze na leczeniu wywołanych przez nie chorób. Ponadto, wprowadzili uprawy GMO odporne na glifosat, żeby móc stosować ten środek w dużych ilościach. Glifosat przedostaje się do żywności i powoduje bezpłodność i inne dolegliwości. Coraz więcej ludzi nie może mieć dzieci, a to pokazuje, że władzy zależy na zmniejszeniu liczby ludności.

Podsumowanie

Już w starożytności pojawił się pogląd, że ludzie o rudych włosach są fałszywi lub nawet, że rudzi nie mają duszy. Takie przekonanie zapewne nie powstało bez powodu, ale zostało zainspirowane fałszywym i bezdusznym zachowaniem pewnego narodu lub plemienia, u którego taki kolor włosów często występował. Nazywano ich władcami obcych krajów, bo specjalizowali się w pasożytowaniu na innych narodach. Ich potomkowie zachowali tę skłonność; zachowali też swój starożytny pogański kult. Około 4 stulecia temu, członkowie kultu uknuli niecny plan na zdobywanie władzy w kolejnych krajach poprzez wzniecanie rewolucji. Zaczęli od przejęcia Anglii, a następnie uczynili z tego kraju imperium, którym następnie posłużyli się, aby zdobyć władzę nad światem. Członkowie kultu odegrali kluczową rolę w wydarzeniach ostatnich wieków. To właśnie oni zaaranżowali wszystkie wielkie wojny, rewolucje i kryzysy gospodarcze. To oni nadali tempo rewolucji przemysłowej i oni opracowali zasady kapitalizmu tak, aby umożliwić sobie przejęcie władzy nad całą gospodarką. Również oni stworzyli socjalizm, a kiedy socjalizm w ZSRR i w krajach europejskich przestał im być potrzebny, sami go rozmontowali. W każdym kraju przejmowali kontrolę nad bankami centralnymi, co umożliwiło im zadłużanie rządów i uzależnianie ich od siebie.

Wszędzie walczyli z wpływami Kościoła, podburzali lud do obalania monarchów i wprowadzali ustrój zwany demokracją. Posłużyli się w tym celu masonami, z których większość prawdopodobnie szczerze wierzyła, że walczą o wolność i równość dla wszystkich ludzi. Myślę, że masoni niższych stopni nie zdawali sobie sprawy z tego, że są tylko marionetkami w przedsięwzięciu, które ma zapewnić członkom kultu władzę absolutną. Oligarchowie wprowadzali tak zwaną demokrację, bo ten ustrój był dla nich najbardziej korzystny. Wiedzieli, że manipulowanie ludem jest rzeczą bardzo prostą i zawsze będą w stanie przekonać ludzi, aby zagłosowali na tych polityków, którzy są oligarchom potrzebni. Dzięki nowoczesnym mediom takim jak telewizja i internet, sterowanie tłumem stało się jeszcze prostsze. Z czasem, mistrzowie kłamstwa z City of London zbudowali świat, w którym wszystko wydaje się być czymś innym, niż jest w rzeczywistości. Zbudowali świat, w którym wrogowie przedstawiają się jako wybawcy; w którym trucizny są rozprowadzane pod pozorem leczenia; w którym prawdę nazywa się dezinformacją, a dezinformacje prawdą; w którym każde działanie rządu ma tak naprawdę inny cel, niż rządzący to przedstawiają.

Tak naprawdę, nigdy nie było czegoś takiego jak demokracja jako władza ludu i myślę, że zaistnienie demokracji nawet nie jest możliwe. Większość ludzi nie ma i nigdy nie będzie miała wystarczającej wiedzy politycznej, aby świadomie decydować o losach państwa. Ustrój zwany demokracją od początku był zaprojektowany tak, aby dawać władzę oligarchom. Ludzie dostali jedynie pozory, że mają na cokolwiek wpływ. Dzięki tym pozorom, 8 tysięcy sprytnych członków kultu, wspieranych przez skorumpowaną klasę zarządców – zdrajców swoich narodów, robi co tylko zechce z 8 miliardami niezbyt sprytnych ludzi, którzy godzą się posłusznie wykonywać ich polecenia i nie mają odwagi zawalczyć o swoje prawa.

Jeszcze zaledwie sto lat temu, Imperium Brytyjskie obejmowało prawie ćwierć światowych lądów, a poprzez swoich agentów sterowali też wieloma innymi krajami. Imperium nigdy tak naprawdę nie upadło, a wręcz przeciwnie, przejęło władzę nad całym światem. Jednak w celu zapobieżenia buntom, przeszli na ukrytą formę zarządzania. Przenieśli swoje wpływy do USA i uczynili z tego kraju największe imperium XX wieku. Także dzięki ich woli i wpływom, Chiny nagle wyrosły na potęgę w XXI wieku. To państwo zostało wyznaczone na nowego hegemona po to, by mogło wkrótce narzucić swój totalitarny ustrój reszcie świata. Za każdym z tych mocarstw stoi ciągle ta sama władza ze stolicą w Londynie. Wielka Brytania ciągle jest monarchią, nie tylko formalnie, ale realnie. Epoka królów nigdy tak naprawdę nie przeminęła, a społeczeństwo nigdy nie otrzymało realnej władzy. Cała ludzkość żyje obecnie w państwach rządzonych bezpośrednio przez królową lub w państwach przez nie podbitych.

Nowy Porządek Świata

Żyjemy w epoce niebywałego rozwoju technologicznego. Trzecia rewolucja przemysłowa (wiek komputerów) przechodzi w czwartą (wiek sztucznej inteligencji). Nowe technologie są już gotowe i tylko czekają na odpowiedni moment, aby mogły zostać wdrożone. Sztuczna inteligencja i robotyka zmienią wszystko, począwszy od tego, że zastąpią pracę znacznej części ludzkości. Będzie potrzeba znacznie mniej ludzi, aby wytworzyć taką samą ilość dóbr. Rządzący zamierzają wykorzystać nowe technologie do stworzenia świata, w którym będą mieli totalną kontrolę nad społeczeństwem – istnego elektronicznego obozu koncentracyjnego. Obecnie rządzący posiadają już prawie wszystko. Nie mają jeszcze tylko: małych i średnich przedsiębiorstw, ziemi i gospodarstw rolnych, domów i mieszkań, a co najważniejsze – nie posiadają jeszcze naszych ciał. Ale ich plan podboju świata zbliża się do ostatniego punktu, którym jest wprowadzenie Nowego Porządku Świata. W nowym systemie, wszystkie wymienione rzeczy mają stać się ich własnością. Zamierzają wprowadzić ten plan w czasie globalnego kataklizmu, bo upadek systemu da im możliwość odbudowania go już w innej formie. Nastanie świat podobny do tego, jaki jest przedstawiony filmach: In Time, Elysium and The Hunger Games. Oni będą w tym świecie pół-bogami, będą mogli niemal wszystko, a zwykli ludzie będą mieli status zwierzęcia lub przedmiotu. Trudno spodziewać się, że przepuszczą okazję zbudowania takiego świata, skoro są już tak blisko celu. Założenia Nowego Porządku Świata obejmują m.in.:

Żadna z tych rzeczy nie zostanie wprowadzona siłą. Żadna z nich nie wywoła oporu społeczeństwa. Wszystkie te rozwiązania zostaną przedstawione społeczeństwu jako nowa moda, albo jako wyższa konieczność. Głównym stymulatorem przemian będą zmiany klimatyczne, które nastąpią po resecie. Władza obwini za nie ludzi. Będą mówić, że dla ratowania klimatu musimy obniżyć standard życia. Ludziom będzie się żyło ciężko, ale będą uważać, że tak właśnie musi być. Jeśli kosmici istnieją, to Ziemianie staną się pośmiewiskiem w całej galaktyce przez to, że przez własną głupotę oddali planetę i swoje człowieczeństwo. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy kult zdobędzie pełną kontrolę, to już nikt nigdy nie będzie w stanie odebrać im władzy. Nowy Porządek Świata będzie trwał wiecznie.

Następny rozdział:

Wojna klas